Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Informatie over het zorgportaal

Informatie over het zorgportaal

Het digitaal beschikbaar stellen van uw patiëntgegevens aan uw huisarts

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Wat is het Zorgportaal
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). In het SKB bent u onderzocht en mogelijk behandeld. Uw huisarts krijgt tussentijds of naderhand een brief met informatie over uw medische situatie. Door middel van het Zorgportaal kan het
SKB uw huisarts sneller informeren. Het Zorgportaal is een beveiligde verbinding via internet, waarmee huisartsen onder strikte voorwaarden inzage krijgen in de medische gegevens van hun patiënten.

Wat zijn de voordelen van het Zorgportaal
Het Zorgportaal heeft als grootste voordeel dat uw huisarts altijd direct op de hoogte is van uw meest recente gegevens. Uw huisarts hoeft dus niet meer op de brief van de specialist te wachten.Omdat uw huisarts nu op elk moment inzage heeft in uw gegevens, is het mogelijk om de voortgang van uw behandeling nog beter te volgen en te bewaken. Doordat de specialist en de huisarts inzage hebben in dezelfde gegevens, kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar worden afgestemd.

Hoe krijgt uw huisarts toegang tot het Zorgportaal
Het SKB stelt uw gegevens onder strikte voorwaarden beschikbaar aan uw huisarts. Om toegang te krijgen tot uw gegevens krijgt uw huisarts een persoonlijke pas met inlogcode en een wachtwoord. Hierdoor voorkomen we onbevoegd gebruik van patiëntgegevens. Ook registreert het SKB wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd.

Over welke gegevens gaat het
Uw medische gegevens zijn opgeslagen in het computersysteem van het SKB. Deze gegevens kan uw huisarts opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.
Het SKB stelt de volgende gegevens beschikbaar aan uw huisarts:
Privacy
Alle medewerkers van het SKB hebben de wettelijke plicht tot geheimhouding van uw persoons- en patiëntgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en zorgverleners binnen het ziekenhuis die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw gegevens. Het SKB hanteert hierbij de regels die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Burgerservicenummer (BSN)
Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het is een uniek persoonsnummer dat voorkomt dat patiënten verwisseld worden. In de zorg gebruiken we dit nummer om de identiteit van de patiënt vast te stellen en om te voorkomen dat we gegevens aan de verkeerde patiënt koppelen. Ook bij de uitwisseling van patiëntgegevens via het Zorgportaal is het belangrijk dat uw BSN bekend is in het SKB. Hebt u uw BSN nog niet laten registreren in het ziekenhuis, dan kunt u dat melden aan de receptie in de centrale hal. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Onze medewerkers helpen u graag.

Bezwaar
Het beschikbaar stellen van uw gegevens aan uw huisarts levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze zorg. U kunt als patiënt bezwaar maken tegen de inzage in uw gegevens door uw huisarts. U kunt de digitale toegang tot uw gegevens dan laten blokkeren. Als u bezwaar maakt tegen inzage, onthoudt u haar/hem wel de mogelijkheid om sneller en wellicht beter te reageren op uw gezondheidssituatie. Dit kan vooral belangrijk zijn in spoedeisende situaties. Bespreek het blokkeren van uw gegevens dan ook altijd eerst met uw huisarts. U kunt bezwaar maken tegen de inzage van uw medische gegevens door een bezwaarformulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de Patiënteninformatie in de centrale hal of via psb@skbwinterswijk.nl . Ook kunt u het formulier downloaden vanaf de website www.skbwinterswijk.nl.
Het ingevulde formulier stuurt u naar:
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
T.a.v. Centraal applicatiebeheer
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

Na ontvangst van uw bezwaar belt een medewerker van het SKB u om te controleren of u inderdaad uw gegevens wilt blokkeren. Als u dit telefonisch bevestigt, zorgt het ziekenhuis voor de blokkering.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: alg006 versie jul 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |