Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum

Informatie slaapcentrum

Informatie slaapcentrum

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw (huis)arts of medisch specialist heeft u doorverwezen naar het slaapcentrum in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Deze folder geeft u meer informatie over slaapstoornissen en het slaapcentrum.

Normale slaap
Slapen is nodig om tot rust te komen, lichamelijk en geestelijk te herstellen en weer energie te krijgen. Een volwassen mens slaapt gemiddeld een derde deel van zijn leven. De slaapbehoefte is wel verschillend per mens, naarmate mensen ouder worden gaan ze minder slapen. Ieder mens heeft zijn eigen slaap- en waakritme.

Wanneer is er sprake van een slaapstoornis?
Overmatig snurken, slapeloosheid, onrustige benen of nachtmerries zijn voorbeelden van slaapproblemen. Maar ook wie kampt met vermoeidheidsklachten die met de nachtrust te maken hebben of moeite heeft om overdag wakker te blijven, kan in het slaapcentrum terecht.

De meeste patiënten die in een slaapcentrum worden onderzocht vertonen een gemengde vorm van slaapapneu. Via een slaapregistratie wordt, door deskundigen op het gebied van slaapstoornissen, bepaald wat de oorzaak is van de klachten. Tijdens een slaaponderzoek registreert de apparatuur een groot aantal gegevens over uw slaap- en ademhalingspatroon. De kwaliteit van uw slaap is namelijk erg belangrijk. Een korte adempauze/apneu's kan zonder dat u het weet uw slaap telkens even onderbreken. Met de uitslag van deze testen en aanvullende gegevens kan de arts vaststellen of u aan slaapapneu lijdt en welke behandeling voor u het meest effectief is.

Er is sprake van een slaapstoornis wanneer iemand regelmatig slecht slaapt, daar minstens een maand last van heeft en daarom overdag minder goed functioneert. Zo’n stoornis gaat samen met concentratieproblemen, prikkelbaarheid en gebrek aan energie. Er zijn veel verschillende slaap- en waakstoornissen, die allemaal verschillende oorzaken kunnen hebben.

Slaapcentrum SKB
In het slaapcentrum werken verschillende (medisch) specialisten samen, namelijk: de keel-, neus- en oorarts, de longarts, de neuroloog, de kaakchirurg, de klinisch neurofysioloog en de slaapapneu- verpleegkundige. Afhankelijk van uw klachten en de uitslagen zullen deze specialisten u behandelen.

Slaapklachten die in het multidisciplinair slaapcentrum onderzocht kunnen worden, zijn:
Vragenlijsten
Bij deze folder zijn vragenlijsten toegevoegd. Deze vragenlijsten geven inzicht in uw slaapstoornissen en de mate waarin deze stoornis bij u aanwezig is. Wilt u deze lijsten invullen en terug sturen naar het ziekenhuis in de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel niet nodig)? De slaapapneu-verpleegkundige beoordeelt deze vragenlijst en bepaalt welk aanvullende onderzoek noodzakelijk is.

Eerste afspraak.
De slaapapneu-verpleegkundige beoordeelt de vragenlijst en maakt de afspraken. U krijgt een afspraak bij de KNO-arts en er zal een slaaponderzoek ingepland worden. Dit heet: Polygrafie of Polysomnografie. U krijgt de betreffende folder thuisgestuurd. Er zal een gesprek volgen en lichamelijk onderzoek worden verricht. De KNO-arts zal door middel van een scoop (een dun slangetje, met een kleine camera) de bovenste luchtwegen (neus en keelholte) onderzoeken. Het kan zijn dat u na deze afspraak verder aanvullende onderzoeken krijgt.

Identificatie
In het ziekenhuis hebt u een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Kloppen de gegevens niet meer? Laat dat dan wijzigen bij de receptie in de centrale hal, voordat u naar uw afspraak gaat.Voor ieder onderzoek of behandeling vraagt een medewerker uw naam en geboortedatum. Zo controleren wij of wij het juiste onderzoek en de juiste behandeling bij de juiste persoon uitvoeren.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan het secretariaat. Wij maken een nieuwe afspraak met u. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 54 45 00.

Diagnose en behandeling.
Op basis van uw klachtenpatroon en de bevindingen van de specialisten zult u een slaaponderzoek krijgen (Polysomnografie of Polygrafie, zie betreffende informatiefolders). De uitslagen van het slaaponderzoek worden met de medisch specialisten, de laborant klinische neurofysiologie en de slaapapneu-verpleegkundige beoordeeld. Op basis van de uitslagen zult u bij uw behandelend specialist (neuroloog, KNO-arts, longarts of kaakchirurg) terugkomen. Vervolgens ontvangt u uitleg van de slaapapneu-verpleegkundige. Wanneer de diagnose duidelijk is zal uw huisarts hiervan op de hoogte gesteld worden.

Patiëntenverenigingen
Er zijn drie patiëntenverenigingen op het gebied van slaapstoornissen:
Vergeet niet de bijgevoegde formulieren in te vullen en terug te sturen!

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Keel- Neus en Oorheelkunde in Winterswijk. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 45 00. Ook kunt u contact opnemen met de slaapapneu-verpleegkundige.Zij is te bereiken op werkdagen tussen 12.00 – 12.30 uur (telefonisch spreekuur) op telefoonnummer: (0543) 54 49 06.

Tot slot
Tenslotte willen wij u nog wijzen op de volgende websites:
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: sla397 versie sept 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |