Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesie

Injectie in het SI-gewricht

Injectie in het SI-gewricht

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een injectie met corticosteroïden krijgt, omdat u pijnklachten heeft in uw onderrug. Deze pijn komt vanuit het SI-gewricht: de verbinding tussen het heiligbeen en het bekken. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Voorbereiding
Behandeldag
Op de behandeldag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Dagbehandeling (route 7.5) tenzij anders is doorgegeven. Indien u gebracht wilt worden kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal (rechts naast de receptie).
Houdt u uw legitimatiebewijs bij de hand?

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.
Ook bij de overdracht van de behandelruimte naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Behandeling
In principe wordt u behandeld door uw eigen pijnspecialist, tenzij anders is afgesproken. In de behandelruimte wordt uw huid plaatselijk verdoofd. Daarna brengt de arts een naald in het SI-gewricht. Door deze naald krijgt u een verdoving en een ontstekingsremmend middel (corticosteroïden) toegediend. Ongeveer anderhalf uur na de behandeling mag u naar huis.

Complicaties
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij de injectie in het SI-gewricht complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Mogelijke complicaties zijn jeuk, huiduitslag en kortademigheid bij allergie voor contrastvloeistof. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling. U kunt hiervoor goed behandeld worden.

Bijwerkingen
In een aantal gevallen treedt na de behandeling napijn op bij uw SI-gewricht. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd weer. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Mogelijke bijwerkingen van de gebruikte medicijnen bij de vrouw zijn opvliegers. Ook kan de menstruatie een korte tijd verstoord worden. Mensen met suikerziekte kunnen soms merken dat hun bloedsuikers een aantal dagen ontregeld zijn.

Resultaat
Pas na enkele weken tot maanden kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder merkt dat u minder pijn heeft. In een aantal gevallen is het nodig de behandeling te herhalen. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. U hoort van uw arts of u voor een extra behandeling in aanmerking komt.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0543) 54 42 00.
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ane508 versie april 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |