Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Intensive en Cardio Care

Intensive Care / Cardio Care

Intensive Care / Cardio Care

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Op afdeling Intensive - en Cardio Care (IC/CC) verblijven patiënten die in verband met hun ziekte intensieve zorg en/of hartbewaking nodig hebben. Deze patiënten zijn aangesloten aan bewakingsapparatuur. Hiermee meten we de lichaamsfuncties, zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling. Soms heeft een patiënt beademing en/of dialyse nodig. Daarnaast vaak een infuus met medicijnen. Daarom staat op de patiëntenkamers van deze afdeling meer apparatuur dan op andere verpleegafdelingen. Er is geen toilet of sanitaire voorziening voor patiënten aanwezig. In de kamers hangt een camera, zodat de verpleegkundige vanuit een centraal punt via een beeldscherm de patiënt kan blijven observeren.

Inlichtingen over de patiënt

Bij opname vraagt de verpleegkundige naar twee contactpersonen. Alleen de contactpersonen krijgen informatie over de behandeling en situatie van de patiënt. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met de Intensive - en Cardio Care op telefoonnummer: 0543 54 44 72.

Er is geen secretaresse aanwezig op de IC/CC, de IC verpleegkundigen beantwoorden de telefoon. Wij vragen u daarom bij voorkeur te bellen tussen 7.00 – 7.30 uur omdat de nachtverpleegkundige dan nog aanwezig is, en na 10.00 uur in verband met artsenvisites en de verzorging van de patiënt.

Bezoek

Voor de Intensive - en Cardio Care gelden afwijkende bezoektijden. Deze zijn dagelijks:
10.45 -11.30 uur (alleen voor naaste familie)
15.30 -16.30 uur
18.45 -19.45 uur
Omdat patiënten op IC/CC intensieve zorg nodig hebben, is rust erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Bezoekers kunnen tijdens de bezoektijden elkaar aflossen. Voor de rust van de patiënten adviseren wij zo min mogelijk wisselingen van bezoekers tijdens één bezoektijd. Kinderen, jonger dan tien jaar, worden alleen toegelaten na overleg met de verpleegkundige (zie ook de folder: ‘Bezoek met kinderen op de Intensive Care). In verband met privacy is het niet toegestaan dat bezoekers op de gang van de Intensive - en Cardio Care wachten.
Daarvoor kan een zitje buiten de afdeling gebruikt worden. In overleg met de verpleegkundige is het mogelijk om buiten de bezoektijden langs te komen. Tijdens de bezoektijden gaan de deuren automatisch open, buiten de bezoektijden kan u aanbellen via de intercom.

Bloemen, fruit en frisdranken

Bloemen, fruit en frisdranken zijn uit medische, verpleegkundige en hygiënische overwegingen niet toegestaan op deze afdeling.

Hoofdbehandelaar

Op de Intensive Care is de intensivist (Intensive Care specialist) de hoofdbehandelaar van de patiënt. Hij coördineert alle medische zorg rondom de patiënt. De intensivist onderzoekt en informeert de patiënt dagelijks over de behandeling. Dagelijks aan het eind van de ochtend start het Multidisciplinair overleg (MDO), waarin de intensivist de patiënt bespreekt met de betrokken specialisten. Contactpersonen kunnen een gesprek aanvragen met de intensivist over de behandeling, uitslagen van onderzoeken en de toestand van de patiënt. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Hij of zij maakt dan een afspraak voor u. Op de Cardio Care is de cardioloog de hoofdbehandelaar van de patiënt. Iedere ochtend bespreken de cardiologen het beleid van de patiënt; de dienstdoende cardioloog informeert vervolgens de patiënt. Evenals bij de patiënten van de Intensive Care kunt u ook bij de cardioloog een gesprek aanvragen via de verantwoordelijke verpleegkundige.

Familiekamer

De familiekamer is bestemd voor familie en bezoekers die waken bij een patiënt. Daarnaast wordt deze kamer soms toegewezen als wachtkamer voor familie van een zojuist opgenomen patiënt. Er staat een koffie-automaat, hier kunt u gratis gebruik van maken.
De computer die in deze ruimte staat is alleen te gebruiken door SKB-medewerkers ten behoeve van voorlichting.
Soms waken er meerdere families op deze afdeling. Helaas hebben wij de beschikking over maar één familiekamer. In overleg bekijken we dan wie er van de familiekamer gebruik kan maken en wie gebruik kan maken van een andere ruimte op de afdeling.
U begrijpt dat we daarbij allemaal rekening met elkaar moeten houden. Indien u gebruik wilt maken van het toilet, kunt u deze vinden tegenover de ingang van de afdeling. Bent u aan het waken, neem dan de IC-bezoekerspas mee, zodat u weer toegang krijgt tot de afdeling. Deze pas ligt in de familiekamer of u kunt deze verkrijgen bij de verpleegkundige.

Gespreksruimte
Deze ruimte wordt gebruikt als spreekruimte. Tevens is in deze ruimte een folderrek met patiënteninformatie.

Telefoon

Op de Intensive - en Cardio Care kunnen patiënten, na overleg met de verpleging, gebruik maken van een (eigen mobiele) telefoon of tablet.

Overplaatsing

Als de intensieve zorg niet meer noodzakelijk is, gaat de patiënt naar de verpleegafdeling. Wij vinden uw mening over uw verblijf op de Intensive- Cardio Care belangrijk. Voordat de patiënt wordt overgeplaatst naar de afdeling bespreekt de IC verpleegkundige de verleende zorg en vragen wij u om een vragenlijst over het verblijft op de IC/CC in te vullen (patiënttevredenheidsonderzoek). Zo nodig helpt een verpleegkundige u hierbij.

Vragen

Hebt u algemene vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de IC verpleegkundige. Soms is er behoefte voor patiënten/familie/naasten om na de opname nog eens te praten over het verblijf op de IC. Ook het nogmaals bezoeken van de Intensive-, cardio care afdeling is mogelijk. U kunt hiervoor altijd telefonisch contact opnemen en vragen naar het IC nazorg team of mailen naar nazorgIC@skbwinterswijk.nl. Kijk ook eens op de site van de patiëntenvereniging voor ex-IC-patiënten: www.ICconnect.nl.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: icc008 versie dec 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |