Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Kinderen/jongeren met een eetstoornis (opname)

Kinderen/jongeren met een eetstoornis (opname)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Je gaat naar het ziekenhuis voor een opname in verband met een eetstoornis. De kinderarts heeft bepaald dat dit voor jou op dit moment noodzakelijk is. In principe worden kinderen en jongeren met deze ziekte alleen opgenomen indien er sprake is van een ernstige bedreigde voedingstoestand en/of een overbelaste thuissituatie. Het doel van de ziekenhuisopname is herstel van jouw lichamelijke voedingstoestand door middel van refeeding (hervoeden). Daarnaast wordt direct gestart met psychologische begeleiding. Waarschijnlijk heb je veel onrust in je hoofd; een intense vrees voor gewichtstoename of om dik te worden, of aanhoudend gedrag dat gewichtstoename verhindert.

Na deze opname bij ons in het ziekenhuis, start er een vervolgtraject. Verdere behandeling vindt vaak plaats in een gespecialiseerde kliniek voor kinderen/jongeren met een eetstoornis.

Deze informatiefolder is bedoeld voor jou, als jongere met een eetstoornis en voor je ouders. Het is belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van hoe het op de afdeling in zijn werk gaat. Jouw ouder(s)/verzorger(s) worden namelijk ook in het hele plan van aanpak betrokken.

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we regels opgesteld. Deze zijn bedoeld om je te helpen zo goed mogelijk met je eetstoornis om te kunnen gaan. Ook willen we bereiken dat jouw conditie verbetert, zowel de lichamelijke conditie als ook de geestelijke.

Klinische opname

We spreken van een klinische opname. Dat betekent dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen op de kind/ jongeren afdeling. We streven naar een opnameduur van 2-3 weken voor de refeeding (hervoeding). Soms iets korter, soms iets langer, afhankelijk hoe of het met jou gaat. Na de klinische opname volgt een "ziekenhuis thuis traject". De kinderarts bepaalt wanneer we bij deze fase zijn aangekomen. Je gaat dan steeds langer en vaker naar huis waar de regels van hier worden overgenomen door jou en de begeleiding wordt overgenomen door je vader en/of moeder.

Gaat ook dit goed, dan word je poliklinisch begeleid totdat je de eetstoornis zelf aan kan (met hulp van je omgeving) of er een overname mogelijk is door een gespecialiseerde kliniek. Tijdens de poliklinische begeleiding word je wekelijks gewogen met daarnaast een regelmatig bezoek aan de kinderarts en/ of orthopedagoog. Op onze kinder-/jongerenafdeling hebben we plaats voor 2 jongeren uit de groep kinderen/jongeren met een eetstoornis.

Opnamecriteria
Wanneer worden jongeren met een eetstoornis opgenomen?
Wie zorgen er voor jou?
Dag van opname
De kinderarts heeft jou aangemeld op de afdeling. Daar zijn ze op de hoogte van jouw komst. Er volgt eerst een opnamegesprek.

Opnamegesprek
Op de afdeling hebben jij en je ouder(s)/verzorger(s) eerst een gesprek met een verpleegkundige en een MPZ. Je bespreekt onderwerpen die belangrijk voor jou en de afdeling zijn. Onder andere de reden van je opname en daarbij horende klachten, eventueel medicijn gebruik, allergie etc. Zo krijgen wij een indruk van je gezondheid/ziek zijn en wensen. Er wordt uitleg gegeven over de afdeling en wat je verwachten kunt.

Omdat er eerst heel veel verteld moet worden en we een dossier voor jou aanmaken duurt dit gesprek wel even. In dit dossier komen onder andere: afspraken, een dagschema, metingen, etc. Verder krijg je een polsbandje met daarop je naam en geboortedatum. Dit bandje moet je om houden tot je weer naar huis gaat. Hierna laten we jou de afdeling zien, vertellen we bijkomende regels en gaan we je kamer al vast een beetje eigen maken. Je mag wat persoonlijke spulletjes meenemen zoals foto’s, eigen dekbed, kussen van thuis, knuffel etc. Maak je kamer maar een beetje gezellig.

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?
Kleding
Het is belangrijk dat je warme, makkelijk zittende kleding draagt. Het liefst ondergoed, shirt, trui met lange mouwen, lange (jogging) broek, sokken, schoenen of pantoffels. Voor ’s nachts pyjama met lange broek. Ga je naar buiten, warme jas (helemaal dicht) eventueel met sjaal. Warme kleding is om ervoor te zorgen dat je het niet te koud hebt. Koud zijn kost je veel energie. We vinden het belangrijk dat deze energie wordt gebruikt voor het herstel van je lichaam.

Handig om te weten
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw spullen. Wees dus alert en laat kostbare spullen niet rond slingeren. Je mag je mobiele telefoon op de afdeling gebruiken (tenzij de arts anders heeft besloten). Houd wel rekening met de omgeving en kamergenoten (privacy).

Indeling van de kinder-/jongerenafdeling
Normaal gesproken worden jongeren met een eetprobleem opgenomen op kamer 1. Het kan zijn dat je hier alleen ligt of anders met een medepatiënt. Het is maximaal een 2 persoonskamer. Wanneer je met een medepatiënt op een kamer ligt, moet je daar rekening mee houden.

Onze afdeling is onderverdeeld in drie units: zalen, boxen en neonatologie. Jouw kamer ligt bij de zalen.

Opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? Meld het ons!
Door een opname of behandeling in een buitenlands ziekenhuis of wanneer je woont op een varkens- of vleeskalverenboerderij kun je besmet geraakt zijn met de MRSA-bacterie. Deze wordt ook wel 'ziekenhuisbacterie' genoemd. Bij opname moet je dit melden en misschien word je dan in een box (kamer alleen) opgenomen, tot bekend is of jij die bacterie bij je draagt. Je wordt dan zo snel mogelijk getest op de bacterie. De uitslag is na 4 tot 5 werkdagen bekend.

Verblijf in het ziekenhuis
Aankomen
Het is belangrijk dat jouw lichamelijke en geestelijke conditie verbetert. De kinderartsen zullen dit in de gaten houden. Zij berekenen wat voor jou een gezond gewicht is en controleren overige lichamelijke klachten die vaak gepaard gaan bij kinderen/jongeren met een eetstoornis en een ernstig ondergewicht. Ons uitgangspunt is dat je 0,5 tot 1 kilo per week aankomt. Alle rust- eet- en beweegafspraken zijn hier, specifiek per jongere, op gebaseerd. Twee keer per week word je gewogen; op maandag- en donderdagmorgen, voor het ontbijt, alleen in ondergoed en nadat je naar het toilet bent geweest. Afhankelijk van het gewicht maakt de arts weer afspraken met jou.

Voedingslijst
De diëtiste gaat samen met jou een persoonlijke voedingslijst opstellen. Zij kijkt naar wat je dagelijks nodig hebt, naar hoe groot je energiebehoefte is. De diëtiste heeft gesprekken met jou en met de arts. Zo wordt wekelijks besproken hoe het gaat en of de dieetlijst aangepast kan worden.

Eetafspraken
We hebben vaste eetmomenten. Je eet aan tafel op je kamer of in de speelkamer en de verpleegkundige, MPZ, zorgassistente of je ouder is hierbij aanwezig. De zorgassistente krijgt de dieetlijst van de diëtiste en zorgt dat alles qua eten en drinken voor jou aanwezig is. Voor de duur van de maaltijden hebben we afspraken. Dit is om te voorkomen dat het eetmoment te lang gaat duren. Wij nemen 30 minuten voor de hoofdmaaltijden en 15 minuten voor de tussendoortjes. Bij het avondeten is het 20 minuten voor de warme maaltijd en 10 minuten voor het toetje. Wij gaan ervanuit dat je de maaltijden binnen die tijd op kunt eten.

Voeding die niet wordt genuttigd wordt vervangen of aangevuld door Nutridrank. Bij het weigeren hiervan worden afspraken gemaakt door de kinderarts over wanneer we voeding gaan vervangen door nutridrank of gaan aanvullen middels sondevoeding.

Rustmomenten
Na elke hoofdmaaltijd ga je een uur en na ieder tussendoortje een half uur rusten op bed. Deze rustmomenten vinden wij heel belangrijk voor jouw herstel. We zullen je voor het begin van de maaltijd vragen om naar de wc te gaan, omdat het niet binnen je rusttijden mag. Tijdens je rusttijden is het de bedoeling dat je een rustige activiteit doet die zittend op bed gedaan kan worden. Dit kan je samen met de MPZ van tevoren afspreken.

Bewegingsdrang
Veel kinderen/jongeren met een eetstoornis hebben last (gehad) van bewegingsdrang. Dit houdt in dat de jongere overmatig wil bewegen om af te vallen.
Samen met de arts en fysiotherapeut wordt jouw bewegingspatroon in kaart gebracht met als doel het dwangmatig bewegen te stoppen en op een gezonde manier te gaan bewegen. Als het gewicht en de geestelijke en lichamelijke conditie het toelaten (dit zullen de arts, diëtiste en fysiotherapeut bepalen), komt er een plan om het gezonde en normale bewegen op te bouwen.

Bezoek
Bezoek van ouders, familie en vrienden of vriendinnen is vaak een leuke onderbreking van de dag in het ziekenhuis. Toch kan bezoek ook erg verwarrend of vermoeiend zijn voor jou en je kamergenoot. De bezoektijden en wie er op bezoek kunnen komen leggen we vast in het dagschema. Afhankelijk van jezelf, je conditie en je gewicht kunnen we per week kijken of uitbreiding van bezoek mogelijk is. In het begin zullen alleen je ouder(s)/verzorger(s) op bezoek komen.

Ontspanning
Bij ieder bed is een eigen tv. Je kunt deze gratis gebruiken. Verder bespreek je met de MPZ wat je die dag aan ontspanning wilt gaan doen.

Afdeling verlaten
Wanneer je van bed of van de afdeling mag, vind je het misschien leuk om naar buiten, het restaurant of de winkel te gaan in de hal van het ziekenhuis. Laat het de verpleegkundige of MPZ dan even weten. We willen graag overzicht houden over wie de afdeling verlaat en of dat verantwoord is. Afhankelijk van je conditie en in samenspraak met de arts en fysiotherapeut ga je of in de rolstoel (bewegingsbeperking) of lopend. Er gaat altijd of een ouder of een MPZ met je mee.

In het bezoekersrestaurant kunnen ouder(s)/verzorger(s)/bezoekers tegen betaling een maaltijd gebruiken.
Openingstijden van de winkel en het restaurant zijn:


Eten en drinken

Op iedere verpleegafdeling werkt een zorgassistente. ’s Morgens neemt zij met jou door wat er voor die dag op het menu staat. Soms mag jijzelf een keuze maken en is er een menukaart zodat jij kunt kiezen wat je 's avonds wilt eten.

Bij de broodmaaltijden wordt op het moment van delen gevraagd wat je wilt eten. Hier wordt rekening gehouden met de dieetlijst die de diëtiste samen met jou en de arts heeft opgesteld.

Ondersteuning
Naast verpleegkundigen en artsen kun je nog meer hulpverleners op de afdeling tegenkomen, zeker als je langer op de afdeling blijft. Hieronder lees je wat zij voor je kunnen betekenen.
Kinder zorg, onze zorg
Een speciale taak van alle ziekenhuismedewerkers is het observeren en signaleren of de veiligheid en welbevinden van kinderen/jongeren, die de spoedeisende hulp of de kind/jongerenafdeling bezoeken/opgenomen zijn, gewaarborgd is.

Bij het (medisch) onderzoek volgens een wettelijk verplicht stappenplan, tijdens het invullen van het anamneseformulier, of tijdens het verblijf op de afdeling kan soms een vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de gezins- of opvoedingssituatie.
Indien daarbij de veiligheid van het kind/de jongere mogelijk gevaar loopt zal de behandelende arts (kinderarts of andere specialist) de zorgen daarover op een open en eerlijke manier met u als ouders/opvoeders bespreken. Voor jongeren van 12 jaar en ouder geldt dat hij/ zij bij dit gesprek worden betrokken. Mocht uit dit gesprek blijken dat er inderdaad dusdanige problemen zijn waarbij de veiligheid van het kind/ de jongere niet altijd gewaarborgd is, dan zoeken we samen met de jongere/en ouder/opvoeder naar mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt besproken welke hulp hierbij geboden kan worden.

Bij twijfel kan het nodig zijn, dat wij de situatie met deskundigen bespreken in een speciaal voor dit onderwerp opgerichte Werkgroep "Kinder Zorg". Indien de werkgroep het nodig acht, wordt nader contact gezocht met u als ouder(s), en/of andere betrokken professionals zoals bv de huisarts en/of schoolarts. Op deze manier hopen we kinderen/jongeren en ouders hulp te bieden die past bij de situatie.

Voorzieningen
Niet roken
Op het hele ziekenhuisterrein mag er niet worden gerookt.

Tolk
Patiënten of ouders die geen Nederlands spreken, kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Via het tolkencentrum komt de patiënt in contact met een tolk die zijn taal spreekt. De telefoon heeft een luidspreker waardoor meer mensen kunnen meeluisteren en meepraten.

Veiligheid

Het SKB heeft eigen beveiligingsmedewerkers in dienst. Zij zijn te bereiken via de receptie. Je kunt zelf of via een verpleegkundige contact met hen opnemen als:
Literatuur
Wij adviseren ouder(s) en/of verzorgers van een kind/jongere met een eetstoornis het volgende boek te lezen. Het kan verhelderend werken en veel antwoorden geven op vragen waar u of jullie gaande het traject tegenaan lopen: "Ouders als bondgenoot", help je kind met een eetstoornis volgens de Maudsley methode. Dr. James Lock en Dr. Daniél le Grange.

Samenwerking
Tijdens en na de ziekenhuisopname is er uitgebreid sprake van samenwerking en overleg met gespecialiseerde kinderpsychiatrische klinieken:

Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Wenshoek 4
3705 WE Zeist
030-6965477
Rintveld@altrecht.nl

GGnet Amarum, Expertisecentrum Eetstoornissen
Bezoekadres:
RGC Zutphen (regionaal GGZ – Centrum, gehuisvest in Gelre Zutphen
Den Elterweg 75, 7207 AE Zutphen
Tel: 088-9331250
Eetstoornissen@ggnet.nl

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren vanaf zestien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren

Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op www.kindenziekenhuis.nl (van Stichting Kind en Ziekenhuis) en in de folder De rechten en plichten van de patiënt, verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal.

Voor niet ingrijpende onderzoeken en behandelingen wordt ervanuit gegaan dat toestemming wordt verleend.

Klachtenregeling
We doen ons best om jouw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling, de zorg of de organisatie rondom je opname. Als je een klacht hebt, is het prettig als je deze bespreekt met degene tegen wie de klacht gericht is. Dan kan hij proberen het probleem direct te verhelpen. Het is ook mogelijk om bij de klachtenfunctionaris een klacht in te dienen. Meer informatie lees je hierover in de folder: 'Hebt u een klacht, vertel het ons'.

Deze is te verkrijgen op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heb je recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin078 versie feb 23
Gerelateerde informatie:

PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |