Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Ergotherapie
Kindergeneeskunde

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Ergotherapie bij kinderen is gericht op het mogelijk maken van het handelen – actief deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Niet altijd verloopt de ontwikkeling vanzelfsprekend.

Kinderergotherapie richt zich op kinderen die door diverse oorzaken problemen ondervinden met betrekking tot spel, zelfredzaamheid of het meedoen op school. Hierbij gaat het om activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeder(s) het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Bij jongere kinderen (0 tot 4 jaar) is het vaak moeilijker te herkennen of een kind problemen ondervindt. Als ouder wil je het beste voor je kind, maar wat als je je nu zorgen maakt. Waarom huilt mijn kind? Waarom is mijn kind niet zo ondernemend? Ook bij jonge kinderen kan een kinderergotherapeut behandelen en opvoerder(s) begeleiden bij en adviseren over de dagelijkse activiteiten.
Sensorische Informatieverwerking
Ook kan een kind overgevoelig zijn of juist ongevoelig zijn voor aanraking, beweging, smaak, geur auditieve of visuele prikkels. Een kind is heel bewegelijk of juist niet of heeft coördinatieproblemen. Het kind heeft dan misschien een stoornis in de sensomotorische informatieverwerking: een stoornis waarbij het centraal zenuwstelsel boodschappen van zintuigen niet goed verwerkt. Kinderen kunnen hierdoor problemen ondervinden in dagelijkse activiteiten en worden dan vaak onhandig, kieskeurig of onoplettend genoemd.

Voorbeelden van activiteiten

Voorbeelden bij jonge kinderen
Een praktijkvoorbeeld
Tom is 7 jaar en zit in groep 5. Het schrijven op school vindt hij heel moeilijk. Hij oefent vaak samen met zijn leerkracht, maar toch blijft het handschrift slecht te lezen. De leerkracht adviseert de ouders via de huisarts een ergotherapeut in te schakelen. De ergotherapeut doet een intakegesprek en informeert op school of er nog andere activiteiten zijn die moeilijk gaan. Ook knopen dichtdoen, veters strikken en het eten met bestek blijken lastig te zijn voor Tom.

De ergotherapeut observeert Tom thuis en op school tijdens deze activiteiten en neemt een onderzoek bij hem af. Met de ouders wordt besloten dat Tom één keer per week ergotherapie krijgt, waarbij deze activiteiten worden geoefend. Ook krijgen ouders advies hoe zij Tom het beste kunnen helpen bij het uitvoeren en leren van deze activiteiten.
Daarnaast geeft de ergotherapeut adviezen aan de leerkracht over zithouding en het pengebruik. Na drie maanden kan Tom zijn veters zelf strikken, zijn vest dichtknopen, eten met mes en vork en is zijn handschrift goed leesbaar.

Kinderergotherapie SKB
De kinderergotherapeut van het SKB behandelt en/of begeleidt kinderen met problemen op de eerder genoemde gebieden in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hiernaast adviseert zij opvoeder(s) en andere betrokkenen over de uitvoering en het aanleren van deze activiteiten. Doel van de behandeling kan zijn dat het kind gemakkelijk en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt en beter contact heeft met leeftijdsgenootjes. kinderergotherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en is in het bezit van gecertificeerde opleidingen op het gebied van kinderen/kinderrevalidatie.
Werkwijze
De behandeling start altijd met een intakegesprek met het kind en zijn opvoeder(s). In dit gesprek wordt de hulpvraag van het kind, de opvoeder(s) en andere betrokkenen in kaart gebracht en worden samen behandeldoelen opgesteld. Vervolgens start het behandeltraject. Tussentijds wordt regelmatig samen de voortgang van de therapie geëvalueerd. De behandeling vindt plaats op de afdeling Ergotherapie van het SKB of indien nodig thuis of op school. Er vindt regelmatig uitwisseling plaats met andere betrokkenen (therapeuten, leerkrachten e.d.).

Verwijzing en vergoeding
In het SKB werkt de kinderergotherapeut op verwijzing van een specialist (bv. kinderarts, revalidatiearts). In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Met een aanvullende verzekering kan de vergoeding hoger uitvallen.

Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ergotherapie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix 0543 54 46 33. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur. E-mail Kinderergotherapie: i.zwiers@skbwinterswijk.nl De afdeling Ergotherapie vindt u bij de polikliniek Revalidatie en vormt een onderdeel van het multidisciplinaire revalidatieteam.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: erg681 versie mrt 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |