Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Ergotherapie
Kindergeneeskunde

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van het handelen – het actief kunnen deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven.

Net als bij volwassenen, zijn er ook bij kinderen en tieners diverse factoren waardoor het kunnen uitvoeren en deelnemen aan deze activiteiten niet altijd vanzelfsprekend, of mogelijk is. Dit kan het gevolg zijn van een ontwikkelingsachterstand, problemen in de grove en/of fijne motoriek, een lichamelijke of geestelijke beperking, vermoeidheids-, pijn- of overprikkelingsklachten of een korte aandacht- en/of concentratieboog.

Al deze factoren, kunnen zorgen voor problemen in de uitvoering van activiteiten m.b.t.: Het kind of de tiener kan de problemen zelf opmerken, maar ook kunnen deze worden gesignaleerd door een ouder/ verzorger of een andere betrokkene, zoals een leerkracht of mentor.

Ergotherapeuten Kind & Jeugd
De ergotherapeut(en) Kind & Jeugd van het SKB behandelen, begeleiden of coachen kinderen en tieners in de leeftijd van 0-18 jaar. Hiernaast betrekken zij actief, ouder(s)/ verzorger(s) en andere betrokkenen in het therapietraject door het verstrekken en uitwisselen van informatie en indien nodig het geven van adviezen voor thuis of op school en studie.

De ergotherapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en zijn in het bezit van gecertificeerde opleidingen, o.a. op het gebied van kinderen, ontwikkeling en (kinderneuro)revalidatie.

Werkwijze
Voor de ergotherapeut van het SKB staat het kind centraal, omringd door alle factoren die op het kind van invloed zijn; de eigen ontwikkeling, de omgeving en sociale contacten, persoonlijke wensen of behoeften en de eigenaardigheden van het kind.
Schema
De ergotherapeutische behandeling start altijd met een intakegesprek met het kind of tiener. Ouders zijn hier afhankelijk van de leeftijd en de wens van het kind/ tiener wel of niet bij aanwezig. In dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wanneer ergotherapie geïndiceerd is, worden (samen) behandeldoelen opgesteld.

Voorbeelden van doelen bij jongere kinderen (0-4) zijn bijvoorbeeld:Voorbeelden van doelen op basisschoolleeftijd (5-12)Voorbeelden van doelen op tienerleeftijd (13-18) Om aan de doelen te kunnen werken, beoordeeld de ergotherapeut welke informatie aanvullend nog nodig is en verzameld deze, door bijvoorbeeld:Vervolgens start het behandeltraject, wat vaak bestaat uit een combinatie van oefeningen en oefenen, huiswerkopdrachten en adviezen t.a.v. planning of hulpmiddelen en voorzieningen. Tussentijds wordt samen regelmatig de voortgang van de therapie geëvalueerd.

De ergotherapeutische behandeling vindt plaats op de afdeling Ergotherapie van het SKB en indien nodig thuis of op school.

Verwijzing en vergoeding
De ergotherapeut werkt op verwijzing van een arts. In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Met een aanvullende verzekering kan de vergoeding hoger uitvallen. In sommige situaties kan er gebruik gemaakt worden van de uren uit de basisverzekering van de ouder/ verzorger, bv. als het gaat om advies.
Contact
De afdeling Ergotherapie is onderdeel van het multidisciplinair revalidatieteam en vindt u op polikliniek Revalidatie, route 3.3. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 0543 54 42 55. Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30. Voor een korte vraag mag u ook mailen naar i.zwiers@skbwinterswijk.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van het SKB hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder “De rechten van de patient”. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patienteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is de folder te vinden op www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: erg681 versie feb 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |