Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Kinder Zorg, onze zorg

Kinder Zorg, onze zorg

Informatie over het Kinder anamneseformulier

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, in het bijzonder van kinderen. Een speciale taak van alle ziekenhuismedewerkers is het observeren en signaleren of de veiligheid en welbevinden van kinderen, die de afdeling spoedeisende hulp of andere afdelingen bezoeken, gewaarborgd is. In deze informatiefolder leest u hoe het in de praktijk geregeld is.

Het Kinder anamneseformulier
Van alle kinderen die de afdeling Spoedeisende hulp of de Kinderafdeling van het SKB bezoeken, vullen we een Kinder anamneseformulier in. Hiervoor stellen we een aantal vragen en verrichten we observaties. Op het formulier vullen we onder andere in of het kind letsel heeft, waar dit zich bevindt en waardoor het is veroorzaakt. Bij het (medisch) onderzoek volgens een wettelijk verplicht stappenplan, of tijdens het invullen van het anamnese-formulier kan soms een vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de gezins- of opvoedingssituatie. Indien daarbij de veiligheid van het kind mogelijk gevaar loopt zal de behandelend arts (kinderarts of andere specialist) de zorgen daarover op een open en eerlijke manier met u bespreken.
Mocht uit dit gesprek blijken dat er inderdaad dusdanige problemen zijn waarbij de veiligheid van het kind niet altijd gewaarborgd is, dan zoeken we samen met u naar mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt besproken welke hulp hierbij geboden
kan worden.

Werkgroep “Kinder Zorg”

Door gebruik te maken van het Kinder anamneseformulier en het stappenplan hopen wij vroegtijdig (dreigende) probleemsituaties in de leef- en woonomgeving van het kind te signaleren. Bij twijfel kan het nodig zijn, dat wij de situatie met deskundigen in een speciaal voor dit onderwerp opgerichte werkgroep bespreken. Indien de werkgroep “Kinder Zorg” het nodig acht, wordt nader contact gezocht met u als ouder(s)/verzorgers, en/of andere betrokken professionals zoals bijvoorbeeld de huis- en/of schoolarts. Op deze manier hopen we kinderen en ouders hulp te bieden die past bij de situatie.

Vragen
Hebt u na uw bezoek aan de SEH of Kinderafdeling, of na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met: E-mail: werkgroepkinderzorg@skbwinterswijk.nl . Telefoon: 0543 54 44 95 (Vrouw-kind eenheid).

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin041 versie okt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |