Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Kloofje in de anus

Kloofje in de anus

Fissura ani

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Deze folder geeft u informatie over een kloofje in de anus en de behandelmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een kloofje in de anus
Een fissuur is een kloofje; een fissura ani is een pijnlijk kloofje in de anus. Het verloopt in de lengterichting en is gelokaliseerd in de middellijn aan de voor- of achterkant van de anus. Een kloofje in de anus geeft meestal klachten in de vorm van een scherpe pijn tijdens of na de stoelgang, vaak met wat bloedverlies. Waarom het kloofje ontstaat en waarom juist op bepaalde voorkeursplaatsen in de anus, is nog niet precies duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een verhoogde spanning, een soort kramp van een deel van de kringspier en daardoor een verstoorde bloedvoorziening. Onbewust wordt door de pijn en de verhoogde spanning van een deel van de sluitspier de ontlasting opgehouden. Dat heeft tot gevolg dat de ontlasting hard wordt. Bij iedere stoelgang scheurt het kloofje steeds weer open en het blijft op die manier hardnekkig bestaan.

Diagnose en onderzoek
Meestal zijn de klachten zo duidelijk, dat nader onderzoek - behalve het lichamelijk onderzoek - niet nodig is. Bij het lichamelijk onderzoek zal de arts de anus inspecteren en zal hij de anus wat moeten spreiden om het kloofje te kunnen ontdekken.

De behandelingsmogelijkheden

Meestal reageert een fissura ani op eenvoudige maatregelen. In de eerste plaats zal de stoelgang zacht gehouden moeten worden. Daarvoor is het eten van voldoende plantaardige vezels (zemelen, bruinbrood) en het drinken van veel water nodig (1 à 2 glazen water extra voor elke maaltijd). Om de stoelgang zacht te houden kan de arts u medicijnen voorschrijven, bijvoorbeeld poeders van plantaardige vezels of een drankje.

Gebruik van zalf
De behandeling van eerste voorkeur bestaat uit het voorschrijven van een speciale zalf (Diltiazem of ISDN-crème). Het werkzame bestanddeel zorgt voor een ontspanning van de verkrampte (binnenste) kringspier. Hierdoor verbetert de bloeddoorstroming en kan het zweertje genezen. Geduld is nodig voor een goed resultaat: de crème moet minimaal 2 à 3 maanden meerdere keren per dag op de anus worden gesmeerd. Hoofdpijn kan een hinderlijke bijwerking zijn; deze verdwijnt meestal binnen enkele dagen en kan bestreden worden met een pijnstiller zoals paracetamol.

Injecties
Wanneer het kloofje niet voldoende geneest na behandeling met zalf, kan het ook behandeld worden met een botox injectie in de kringspier. Deze injecties geven een (tijdelijke) ontspanning van de kringspier, waardoor de kloof kan genezen.

Operatie

Wanneer de klachten niet op de eenvoudige maatregelen reageren en het kloofje blijft bestaan kan een operatie verlichting geven. Er zijn twee chirurgische behandelingstechnieken:
De behandelend arts zal met u de keuze van behandeling bespreken. Aangezien operaties aan de anus, nogal pijnlijk kunnen zijn, zeker in geval van een fissura ani, geven wij er de voorkeur aan om de behandeling in dagbehandeling / korte opname, onder goede verdoving te laten plaatsvinden.

Mogelijke complicaties van de operatieve behandeling
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operaties de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals bijvoorbeeld trombose, longontsteking, nabloeding, wondinfectie. De ingrepen vinden plaats in een bloedvatrijk gebied (de anus). Daarom kan na de behandeling wat bloedverlies optreden, in het bijzonder na een LIS. Bij een LIS wordt het operatiewondje meestal open gelaten om het risico van infectie zo klein mogelijk te houden. Bij deze ingrepen wordt geopereerd aan een deel van de sluitspier om de verhoogde spanning erin te doorbreken. De vraag doet zich daarom voor of dit gevaar op kan leveren voor de continentie. Onder continentie van de anus verstaan we het vermogen om de passage van lucht (winden), vocht (slijm, diarree) en ontlasting onder controle te houden. In het begin kan er zeker sprake zijn van enig verlies van controle van de sluitspier, met name op winden maar mogelijk ook op vocht. Men moet dus de continentie wat meer bewust gaan beheersen. Meestal is dit van tijdelijke aard. Helaas kan echter in een klein aantal gevallen het verlies van deze controle blijvend zijn, dat wil zeggen dat vooral het verlies van wat vocht (verlies van anaal slijm met of zonder ontlastingsvezels, soiling genoemd) soms hinderlijk zijn. Het gebruik van een inlegkruisje zorgt in dit geval voor een schoner gevoel. De kans op een tijdelijke of gedeeltelijke incontinentie is groter bij vrouwen, vooral na meerdere (moeizame) vaginale bevallingen. Volledig verlies van continentie ten gevolge van de operatie komt eigenlijk nooit voor.

Dagbehandeling

Wanneer met de arts is afgesproken, dat u voor dagbehandeling opgenomen wordt, krijgt u de folder: Dagopname (bij operatie) mee. Hierin staat alle informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Ook krijgt u de folder: Uw operatie en anesthesie mee. Wij vragen u beide folders goed door te lezen.

Na de behandeling
Opvallend is dat na de operatie de pijnklachten meestal sterk verminderd of zelfs direct verdwenen kunnen zijn. Na de ingreep zal de stoelgang zacht gehouden moeten worden. Meestal krijgt u daarvoor een recept voor medicijnen mee naar huis. Tevens moet u voor nu en in de toekomst veel extra water blijven drinken. Na de behandeling zal de anus bedekt zijn met een gaasje en meestal krijgt u een recept voor gaasjes mee naar huis. U kunt ook een inlegkruisje of maandverbandje gebruiken. Deze vangt het wondvocht op. Bij pijn kunt u pijnstillers zoals paracetamol gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek of drogist. Het is verstandig het anaal gebied goed schoon te houden, met name na de stoelgang, maar ook tussendoor. Twee keer per dag is meestal voldoende. Met de douche kunt u het gebied gemakkelijk schoon spoelen. Gebruik geen geparfumeerde vochtige toiletdoekjes; ongeparfumeerde babydoekjes voor de billen zijn meestal wel geschikt, maar u kunt ook een stuk toiletpapier even onder de kraan houden en afdeppen. Zo voorkomt u verheviging van de jeuk door irritatie (zie verder bijlage: Adviezen na een anusoperatie).

Indien u een recept meekrijgt voor medicijnen of gaasjes wordt dit gefaxt naar de apotheek waar u de medicijnen na ontslag kunt afhalen. Het recept is gefaxt naar:
Wanneer u voor een dagbehandeling bent geweest, neemt de verpleegkundige van de afdeling de (werk-)dag na de operatie, tijdens kantooruren, telefonisch contact met u op. De opname wordt dan in het kort geëvalueerd. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen en/of onduidelijkheden aan te geven.

Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u zich contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 50. Wanneer zich thuis binnen 24 uur na de behandeling problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen de afdeling Spoedeisende Hulp. Na de eerste 24 uur kunt u contact opnemen met polikliniek Chirurgie of uw huisarts.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling, bij de patiënteninformatie in de centrale hal en op: www.skbwinterswijk.nl

Bijlage: adviezen na een anus operatie
U hebt een operatie aan of bij de anus ondergaan. Het is belangrijk dat u de volgende adviezen in acht neemt om de kans op complicaties te verminderen.


Foldernummer: chi235 versie apr 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |