Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Koortsstuip

Koortsstuip

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Deze informatie is bedoeld voor ouders van wie het kind, vanwege een koortsstuip, is opgenomen op de kinderafdeling van het SKB. Een koortsstuip treedt meestal onverwacht op. Daarom kunnen wij de informatie uit deze folder pas geven als uw kind de stuip al heeft gehad. Hier vindt u uitleg over een koortsstuip en hoe te handelen als uw kind weer koorts en/of een koortsstuip krijgt.

Wat is een koortsstuip?
Een kind heeft koorts als de temperatuur hoger is dan 38,5ºC. Als de koorts erg snel stijgt kan een koortsstuip ontstaan. Meestal gebeurt dit in de loop van de middag of begin van de avond. De koortsstuip kan al optreden voordat u hebt gemerkt dat uw kind koorts heeft. De hoogte van de koorts is niet de oorzaak.

Koortsstuipen komen in sommige families vaker voor. Koortsstuipen hebben niets met de aandoening epilepsie te maken. Een koortsstuip gaat binnen een paar minuten weer over en kan de hersenen niet beschadigen, ook niet als de koortsstuip zich later nog eens herhaalt.

Verschijnselen
Bij een kind met koorts kunnen plotseling heftige trekkingen optreden aan beide armen en benen. Dit noemen we een koortsstuip. Soms houdt het kind even op met ademen. Deze trekkingen kunnen enkele minuten duren en gaan vanzelf over. Daarna is het kind vaak suf en niet goed te wekken. Vervolgens kan het nog enige tijd huilen en onrustig zijn. Een koortsstuip kan optreden bij kinderen in de leeftijd van drie maanden tot zes jaar.

Adviezen
Om een snelle stijging van de lichaamstemperatuur te voorkomen kunt u ervoor zorgen dat uw kind de lichaamswarmte kwijt kan.
Dit kan door:
Paracetamol zetpillen (dosering en frequentie volgens het advies van de kinderarts) kunnen eventueel worden toegediend gedurende de koortsperiode.

Als er toch een koortsstuip optreedt, probeer dan rustig te blijven. Leg uw kind op de zij of op de buik, zodat het zich niet kan verslikken. Zorg dat uw kind niet kan vallen en zich niet kan stoten of bezeren. Probeer niet om de bewegingen of trekkingen die uw kind maakt tegen te gaan. Probeer bij te houden hoe lang de aanval heeft geduurd. Uw arts zal hier zeker naar vragen. U zou kunnen proberen de aanval te filmen.

Medicijnen
U krijgt van de kinderarts een spierverslappend medicijn voorgeschreven. Dit kunt u toedienen als een koortsstuip optreedt. Dit medicijn zit in een soort flaconnetje. U brengt dit zover mogelijk in, als een zetpil, knijpt vervolgens in het flaconnetje en haalt dit er in geknepen weer uit. Waarschuw aansluitend de huisarts. Bij aankomst van de huisarts is de koortsstuip meestal al voorbij.

Na een koortsstuip
Gelukkig houdt een koortsstuip vanzelf op, zonder schadelijke gevolgen. Sommige kinderen krijgen bij een volgende koortsperiode weer een koortsstuip, maar dat is lang niet altijd het geval. Boven de leeftijd van zes jaar komen koortsstuipen niet meer voor. Het kind groeit er als het ware overheen. In de volgende gevallen is meer onderzoek nodig:
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, belt u ons gerust. Wij zijn op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur bereikbaar op de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0543 54 43 50. Ook kunt u de kinderafdeling bellen op telefoonnummer: 0543 54 44 95.
Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder De rechten en plichten van de patiënt, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin520 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |