Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Lange infuuskatheter via de arm

Lange infuuskatheter via de arm

PICC

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De verpleegkundige of specialist heeft voorgesteld om bij u een lange infuuskatheter in te brengen. In deze patiëntenfolder leest u wat een PICC is, hoe het inbrengen verloopt en waar u op moet letten als u een PICC heeft.

Wat is een PICC

PICC staat voor Peripherally Inserted Central Catheter ofwel ‘perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter’. Het is een dun slangetje (katheter) dat via een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC komt uit in een groot bloedvat, vlak boven het hart. De PICC kan maximaal 6-12 maanden blijven zitten.

Via de PICC kunnen we:
null
Waarom een PICC
Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen via de bloedvaten krijgt toegediend. Daarnaast moeten we regelmatig bloed bij u afnemen voor onderzoek. Uw bloedvaten kunnen van deze handelingen schade ondervinden als dat plaatsvindt via de kleinere bloedvaten van de onderarm. Hierdoor kan het steeds moeilijker worden om toegang tot een bloedvat te krijgen voor het plaatsen van een infuuskatheter of om bloed af te nemen. Dit wordt vaak als onprettig ervaren. Een PICC kan deze problemen voorkómen, omdat de PICC uitmondt in een groot bloedvat waar de medicijnen zich veel sneller vermengen met bloed en geen irritatie veroorzaken.

Het inbrengen
Voor het inbrengen van de PICC is géén operatie nodig. Het inbrengen van de katheter vindt echter wel plaats op de operatieafdeling. U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. U meldt zich daar volgens afspraak. Het inbrengen neemt ongeveer een uur in beslag. Na afloop verblijft u nog ongeveer twee uur op de afdeling ter observatie. Vlak voordat u naar huis gaat vindt er nog een verbandwissel plaats. Op de dag dat de katheter wordt ingebracht, draagt u bij voorkeur ruim zittende bovenkleding.

Als u opgenomen bent, begeleidt een verpleegkundige van de afdeling u naar de operatieafdeling. Het inbrengen van de PICC wordt verricht door een anesthesioloog of physician assistant. Tijdens het inbrengen ligt u op uw rug op de operatietafel of bed met een arm op een plank. Het inbrengen gebeurt op een steriele manier volgens internationale richtlijnen. Steriel wil zeggen ‘vrij van ziektekiemen’. De medewerker die de katheter inbrengt, draagt daarom een operatieschort, masker en steriele handschoenen. Een groot deel van uw lichaam dekken we steriel af. Met behulp van een echoapparaat zoeken we de ader op waarin de PICC geplaatst wordt. We kiezen hiervoor een ader in de bovenarm, iets boven de elleboogplooi. De PICC kan in beide armen worden ingebracht maar bij voorkeur links. Eerst verdoven we de insteekplaats. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Het opschuiven van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. In principe voelt u er weinig tot niets van.

Na het inbrengen
Na het inbrengen leggen we mogelijk een drukverband aan en controleren we of de katheter op de juiste plaats zit met een borstkasfoto op de röntgenafdeling. Na een uur mag het drukverband verwijderd worden. De PICC kan direct na het plaatsen gebruikt worden.

Vastzetten van de PICC
Een klein gedeelte van de PICC is buiten het lichaam zichtbaar. De PICC wordt niet vastgehecht, maar met een speciale fixatiepleister (Statlock®) op zijn plaats gehouden. De insteekopening van de PICC dekken we af met doorzichtige foliepleister. Deze folie voorkomt dat bacteriën via de PICC het lichaam in kunnen gaan.

Verzorging van de PICC
Als u in het ziekenhuis verblijft, wordt de PICC verzorgd door de verpleegkundige van de afdeling. In de thuissituatie verleent de thuiszorg deze zorg wekelijks aan u. De transferverpleegkundige vraagt deze thuiszorg aan in overleg met u. Vervolgens neemt de thuiszorginstelling telefonisch contact op met u om een eerste afspraak voor de verzorging te plannen.

Verbandmaterialen PICC
Na het plaatsen van de PICC krijgt u een recept mee dat u kunt afgeven bij de apotheek van ons ziekenhuis. Daar staat voor u een tas klaar met alle benodigde verzorgingsmaterialen voor de duur van drie maanden. Is de voorraad op? Het is een herhaalrecept waarmee u weer terecht kunt bij de apotheek. Mogelijk moet u voor enkele verbandmaterialen een eigen bijdrage betalen.

Aandachtspunten
Wat mag wel met de PICC?
Wat mag niet met de PICC?
N.B. Voor patiënten die chemotherapie krijgen, geldt dat baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met de lage weerstand en het risico van infecties.

Contact opnemen

Neem in de volgende gevallen contact op met de verpleegkundige van de thuiszorg:
Neem direct contact op met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, 0543- 54 45 55, na 17.00 uur in de avond, nacht en in de weekenden bij:

Bereikbaarheid
Vragen
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts, de verpleegkundige van de verpleegafdeling of degene die de PICC geplaatst heeft.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: alg715 versie sept 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |