Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

De Lastmeter

De Lastmeter

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling al langer geleden is. U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het is dan belangrijk en fijn om te weten bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt.

Uw specialist of de verpleegkundige kan u vragen om de lastmeter in te vullen. De lastmeter is een hulpmiddel om aan te geven of u klachten heeft en zo ja, welke klachten. De antwoorden die u hierop aangeeft zullen met u besproken worden en kunnen een aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een hulpverlener. Een eventuele doorverwijzing vindt altijd in overleg met u plaats.

In deze folder vindt u meer informatie over de hulpverlenings-mogelijkheden die u in of via dit ziekenhuis kunt raadplegen. Voor de meeste hulpverleningsmogelijkheden geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn of er is sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Hulpverleningsmogelijkheden
Casemanager
U kunt bij uw casemanager terecht voor informatie rondom uw ziekte, behandeling en de bijwerkingen van de behandeling. Daarnaast geven zij algemene begeleiding, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling of voor het bespreken van veranderingen in uw leven zowel op lichamelijk, emotioneel als sociaal gebied. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan uw partner/gezin.

Oncologische revalidatie
De ziekte kanker en de behandeling daarvan, hebben voor veel patiënten aanzienlijke gevolgen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Oncologische revalidatie is een revalidatie programma waarin lichaamsbeweging en psychosociale begeleiding gecombineerd worden. Het doel is klachten te verminderen en het dagelijks functioneren te verbeteren.

Continentieverpleegkundige
Afhankelijk van de operatie of behandeling die u ondergaat kan het voorkomen dat u te maken krijgt met incontinentie van urine en/of ontlasting. De continentieverpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd in het geven van voorlichting en instructie bij continentiestoornissen. Zij zijn in staat u hier goed in te begeleiden om zo samen met u een oplossing te zoeken om uw ongemak te behandelen of zoveel mogelijk te verlichten. Zij kunnen u onder andere informeren over de aandoening incontinentie en/of andere continentiestoornissen en u advies geven over incontinentiemateriaal en de vergoeding daarvan. Daarnaast kunnen zij u voedings-, toilet en leefstijladviezen geven.

Medisch Maatschappelijk Werker
U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht voor vragen en problemen die de diagnose kanker met zich meebrengt. Dit kunnen praktische vragen zijn, die te maken hebben met werk, financiën of leefsituatie. Ook kunnen er vragen zijn van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten. Het is mogelijk de begeleiding op ieder moment te starten, direct na de uitslag, maar ook tijdens of na de behandeling. De begeleiding kan kort- of langdurend zijn. Omdat kanker ook degenen raakt die u dierbaar zijn, kunnen zij eveneens een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

Klinisch psycholoog
Als er een mogelijke samenhang bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten kan de klinisch psycholoog ingeschakeld worden. Het is mogelijk dat het u moeite kost de behandeling en de eventuele gevolgen van de ziekte te verwerken. De gevolgen kunnen betrekking hebben op uw stemming, uw zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en het (veranderde) uiterlijk. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de omgang met naasten of het hervatten van werk en taken. In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om uw klachten te verminderen.

Fysiotherapeut
Voor problemen die te maken hebben met bewegen kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie.
De fysiotherapeut zal u begeleiden bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapie behandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen.

Diëtist
Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kunnen veel van het lichaam vragen. Vaak zijn extra energie, vocht en voedingsstoffen noodzakelijk om u in een goede conditie te houden. Zowel voor, tijdens en na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. U kun er terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen.

Pijnteam
Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kunnen pijnklachten veroorzaken. De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manieren plaatsvinden. Meestal kan uw behandelend arts u hiermee helpen, maar soms is hierbij de expertise van een speciaal pijnteam nodig. In het pijnteam werken verschillende specialisten samen met als doel de pijn te verminderen.

Seksuoloog
Per persoon zijn de gevolgen van kanker op de seksualiteit verschillend. Seksualiteit en intimiteit zijn persoonlijke en intieme onderwerpen, welke u altijd bij uw casemanager of behandelend arts bespreekbaar kunt maken. Echter kan het soms prettig zijn dit te bespreken met een seksuoloog. Meer informatie kunt u vinden op www.verwijsgidskanker.nl.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de polikliniek en bij de patiënten informatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.
Voorbeeld invullijst lastmeter

Invuldatum: …….. - …….. - ……..
Naam: ………………………………
Geboortedatum: …….. - …….. - ……..

Hoeveel last hebt u van problemen, klachten, zorgen?
Vul eerst onderstaande thermometer in. Omcirkel het nummer op onderstaande thermometer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
Lastmeter

Probleemlijst
Wilt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee hebt gehad of problemen bij hebt ervaren. Wilt u elke vraag beantwoorden?Praktische problemen
 • Ja
   • Nee
     Zorg voor kinderen
     • Ja
      • Nee
       Wonen / huisvesting
       • Ja
       • Nee
       Huishouden
       • Ja
       • Nee
       Vervoer
       • Ja
       • Nee
       Werk / School / Studie
       • Ja
       • Nee
       Financiën
       • Ja
       • Nee
       Verzekering
       Gezins-/sociale problemen
       • Ja
       • Nee
       Omgang met partner
       • Ja
       • Nee
       Omgang met kinderen
       • Ja
       • Nee
       Omgang met familie / vrienden
       Emotionele problemen
       • Ja
       • Nee
       Greep hebben op emoties
       • Ja
       • Nee
       Herinneren van dingen
       • Ja
       • Nee
       Zelfvertrouwen
       • Ja
       • Nee
       Angsten
       • Ja
       • Nee
       Neerslachtigheid / somberheid
       • Ja
       • Nee
       Spanning
       • Ja
       • Nee
       Eenzaamheid
       • Ja
       • Nee
       Concentratie
       • Ja
       • Nee
       Schuldgevoel
       • Ja
       • Nee
       Controleverlies
       Religieuze / spirituele problemen
       • Ja
       • Nee
       Zin van het leven / levensbeschouwing
       • Ja
       • Nee
       Vertrouwen in God / geloof
       Lichamelijke problemen
       • Ja
       • Nee
       Uiterlijk
       • Ja
       • Nee
       Veranderde urine - uitscheiding
       • Ja
       • Nee
       Verstopping / obstipatie
       • Ja
       • Nee
       Diarree
       • Ja
       • Nee
       Eten
       • Ja
       • Nee
       Opgezwollen gevoel
       • Ja
       • Nee
       Koorts
       • Ja
       • Nee
       Mondslijmvlies
       • Ja
       • Nee
       Misselijkheid
       • Ja
       • Nee
       Droge, verstopte neus
       • Ja
       • Nee
       Pijn
       • Ja
       • Nee
       Seksualiteit
       • Ja
       • Nee
       Droge, jeukerige huid
       • Ja
       • Nee
       Slaap
       • Ja
       • Nee
       Benauwdheid
       • Ja
       • Nee
       Duizeligheid
       • Ja
       • Nee
       Praten
       • Ja
       • Nee
       Smaakvermogen
       • Ja
       • Nee
       Veranderingen in gewicht
       • Ja
       • Nee
       Tintelingen in handen / voeten
       • Ja
       • Nee
       Wassen / aankleden
       • Ja
       • Nee
       Dagelijkse bezigheden
       • Ja
       • Nee
       Moeheid
       • Ja
       • Nee
       Conditie
       • Ja
       • Nee
       Spierkracht
       Andere problemen
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


       Zou u met een deskundige willen praten over uw problemen?
       • Ja
       • Misschien
       • Nee
       Zo ja, met wie?
       • Verpleegkundige
       • Geestelijk verzorger
       • Diëtist
       • Psycholoog
       • Fysiotherapeut
       • Lotgenoten
       • Maatschappelijk werker
       • Iemand anders

       Geeft u toestemming om uw huisarts op de hoogte te brengen van een eventuele doorverwijzing?
       • Ja
       • Nee


       Foldernummer: uro759 (M) versie sep 22


       PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
         |