Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Littekenbreuk

Littekenbreuk

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Deze folder geeft u informatie over een littekenbreuk en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een littekenbreuk
Een littekenbreuk is een onderbreking in de spierlagen van de buikwand. Deze onderbreking is ontstaan op een plaats, die in het verleden gebruikt is om een operatie uit te voeren. De meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van een littekenbreuk is een stoornis in de wondgenezing bij een eerdere operatie. Dat kan zich hebben voorgedaan in de vorm van een bloeduitstorting, al dan niet met een ontsteking. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn: een slechte lichamelijke conditie of voedingstoestand en het gebruik van bepaalde medicijnen. Het kan ook zijn dat u zo ernstig ziek was dat de wond in de buikwand niet gesloten kon worden en vanzelf is dicht gegroeid. Hierna ontstaan vaak littekenbreuken.

Diagnose en onderzoek
De chirurg stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. De breuk is meestal gemakkelijk vast te stellen als u staat. Aanvullend onderzoek is bij kleine littekenbreuken in het algemeen niet nodig. Bij grote littekenbreuken kan een CT-scan (een computer röntgen onderzoek) nodig zijn om te bestuderen hoe uw breuk eventueel hersteld kan worden.

De behandeling
Niet alle littekenbreuken moeten chirurgisch behandeld worden. Wanneer een kleine breuk geen klachten geeft, is een operatie niet nodig. Met name breuken die groter worden en breuken die klachten geven komen wel in aanmerking voor behandeling. De arts zal met u bespreken, hoe in uw geval de breuk het best behandeld kan worden. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd.

Opname
Voor de operatie wordt u één of meerdere dagen opgenomen. Als u voor een dagopname in aanmerking komt, kunt u de folder: ‘Dagopname (bij operatie)’ doorlezen. Als u voor een langere opname gepland wordt, krijgt u de folder: ‘Opname en verblijf’ mee.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom een operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats

De operatie

Het is goed u te realiseren dat een operatie voor een littekenbreuk geen kleinigheid is. Over het algemeen gaat het hierbij om een relatief grote operatie. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de spierlagen van de buikwand van elkaar los te maken om meer ruimte te krijgen zodat het buikwanddefect kan worden gesloten. Dat gaat gepaard met grote wondgebieden in de buikwandspieren. Als het gat in de buikwand niet gehecht kan worden gerepareerd, is vaak een kunststof ‘mat’ nodig om het defect te kunnen sluiten. Wanneer het operatierisico te groot lijkt of wanneer er geen herstelmogelijkheden zijn, kan besloten worden u niet te opereren en te volstaan met het dragen van een aangemeten korset of breukband.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig. Met name gaat het om een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.
Door de grootte van de ingreep en het gebruik van kunststof materialen is er een verhoogd risico op een gestoorde wondgenezing. Dat kan aanleiding geven tot een wondinfectie of tot het ontstaan van een nieuwe (recidief) littekenbreuk. Na de operatie ontstaat vaak (wond-)vocht (seroom) onder het litteken, waardoor het kan lijken dat de breuk er weer zit; dit vocht verdwijnt meestal vanzelf in de weken na de operatie.
Daarnaast kunnen er na de operatie tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan, omdat door het sluiten van de breuk er voor een normale buikademhaling minder ruimte is dan voorheen.
Een longontsteking kan ontstaan doordat goed doorzuchten minder goed lukt vanwege de pijn. Dit kan het best worden voorkomen door goede pijnstilling en fysiotherapie na de operatie.

Na de operatie

Het kan zijn, dat u direct na de operatie door een aantal slangen verbonden bent met apparaten. Dat kunnen zijn:
Afhankelijk van uw operatie en het herstel na de operatie worden al deze hulpmiddelen direct na de operatie of in de dagen erna verwijderd.

Het ontslag
Korte tijd na de operatie adviseren wij u het wondgebied - met name bij drukverhoging (hoesten, persen) - te ondersteunen met uw hand of een klein kussentje. Bij grote buikwandoperaties wordt soms een elastisch steunverband aangelegd. Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren kunt u na ontslag nog enige tijd hinder ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. De chirurg zal u enkele adviezen daarover geven. Tegen de pijn wordt een recept pijnstillers voorgeschreven. Het recept wordt gefaxt naar de apotheek waar u de medicijnen na ontslag kunt afhalen. Het recept is gefaxt naar:
Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zijn afhankelijk van de soort ingreep en individuele factoren.

Hieronder kunt u vinden wat voor u van toepassing is.
Betreffende de hechtingen geldt voor u het volgende:
Adviezen voor thuis
U mag thuis douchen. Zorg ervoor dat er geen shampoo- of zeepresten in de wond achterblijven. Na het douchen moet u de wond goed drogen (voorzichtig deppen). Indien u dit wenst mag u de wond afdekken met een pleister.
Bij ontslag krijgt u een afspraak voor de specialist mee.
Wij adviseren u om vragen die u wilt stellen vooraf voor u zelf te noteren. De dag na ontslag neemt een verpleegkundige van de afdeling, tijdens kantooruren, telefonisch contact met u op. De opname wordt dan in het kort geëvalueerd. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen en/of onduidelijkheden aan te geven.

Vragen

Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 42 50. Wanneer zich thuis binnen 24 uur na de behandeling problemen voordoen kunt u contact opnemen de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: 0543 54 45 55. Na de eerste 24 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie of met de huisarts.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Digitaal contact

E-mail: info@skbwinterswijk.nl
Meer informatie op www.heelmeester.nl


Foldernummer: chi378 versie apr 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |