Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Mammacare
Chirurgie

Lokalisatie niet-voelbare afwijkingen in de borst met behulp van een markertje

Lokalisatie niet-voelbare afwijkingen in de borst met behulp van een markertje

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Bij dit onderzoek wordt, met behulp van röntgen- of echo-apparatuur, door de radioloog een markertje in uw borst ingebracht. Een markertje is een kleine metalen capsule, ter grootte van een rijstkorrel. Zo blijft duidelijk zichtbaar waar de afwijking in de borst zich bevindt en kan de chirurg controleren of het juiste stukje weefsel verwijderd is tijdens de operatie. Dit stukje weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium.

Met behulp van deze folder informeren wij u over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Verder leest u welke voorbereidingen nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit onderzoek de nodige spanningen met zich mee kan brengen en zullen dan ook proberen u bij dit onderzoek zo goed mogelijk te begeleiden.

Zwangerschap en borstvoeding
In verband met röntgenstralen is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. Als dit zo is, of wanneer u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw behandelend specialist of met de afdeling Radiologie. Zij adviseren u of het onderzoek door kan gaan. Ook als u borstvoeding geeft, is het belangrijk om dit met uw behandelend arts te overleggen.

Dit onderzoek vindt vóór de operatie plaats. De tijd tussen het inbrengen van het markertje en de operatie kan erg variëren. Dit is afhankelijk van de soort behandeling die u krijgt. U wordt tijdig geïnformeerd over de datum en het tijdstip van het onderzoek. Daarom is het belangrijk dat wij uw juiste telefoonnummer hebben, waarop u overdag te bereiken bent.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de polikliniek Chirurge. Zij regelen dan een nieuwe afspraak voor u. De polikliniek Chirurgie kunt u tijdens werkdagen bereiken van 8.30 – 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 42 50.

Medicijnen
Het is mogelijk dat u voorafgaand aan het inbrengen van het markertje met sommige medicijnen tijdelijk dient te stoppen. Uw behandelend arts bespreekt dit met u en informeert de radioloog over uw medicatie.

Voorbereiding
Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek te douchen en een stevige beha of sportbeha te dragen. Wilt u op de dag van het onderzoek uw borsten niet insmeren met zalf, crème of poeder. Dit kan een verstoring van het röntgenbeeld geven.

Het onderzoek
Op de afdeling Radiologie meldt u zich bij de receptie. U neemt plaats in de wachtkamer. De laborant haalt u op en brengt u naar de kleedruimte. Hier kleedt u zich van boven uit. Het markertje kan op 2 manieren worden ingebracht. De radioloog bepaalt welke procedure voor u optimaal is.

Met behulp van het echotoestel
Met het echotoestel zoekt de radioloog de plek waar de punctie moet plaatsvinden op. Het markertje bevindt zich in een naald en nadat de huid is gedesinfecteerd, wordt deze in de borst ingebracht. U voelt dit als een korte, felle prik. De naald wordt voorzichtig teruggetrokken en het markertje blijft in de borst achter. Daarna worden controlefoto’s gemaakt om te kijken of het markertje op de juiste plaats zit. Daarna kunt u zich weer aankleden en de afdeling verlaten.

Met behulp van röntgenstralen
Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een onderzoekstafel met daarin een uitsparing voor de borst, of u zit op een stoel voor het mammografieapparaat. Uw borst wordt tussen 2 platen geplaatst en samengedrukt. De borst kan zo niet meer verschuiven. Wij vragen u zo stil mogelijk te blijven liggen of zitten. Eerst maken wij een aantal röntgenfoto’s. Een speciaal meetapparaat berekent de plek en de diepte waar het markertje moet worden ingebracht. De laborant desinfecteert uw borst en de radioloog brengt met een speciale naald het markertje in uw borst. U voelt dit als een korte, felle prik. Daarna trekt de radioloog de naald voorzichtig terug, waarbij het markertje in uw borst achter blijft. Wij maken nog enkele röntgenfoto’s om te kijken of het markertje op de juiste plaats zit. Daarna kunt u zich weer aankleden en de afdeling verlaten.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 45 minuten tot 1 uur.

Vragen
Hebt u nog vragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 0543 54 46 20.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: mam725 versie apr 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |