Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Maculadegeneratie

Maculadegeneratie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. U kunt het vergelijken met een fototoestel waarbij de film de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details (zie figuur). Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in het centrum de grootste concentratie aan contrast- en kleurziencellen (de kegeltjes) aanwezig is. Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien (de grootste concentratie staafjes). Hiermee kunnen bewegingen worden waargenomen. Bij macula degeneratie sterven er kegeltjes van het centrale netvlies af. Het scherpe zien neemt af en er kan een vlek in het centrum van het beeld ontstaan. De rest van het netvlies blijft dus wel werken.

De belangrijkste vormen van maculadegeneratie
Juveniele maculadegeneratie
Deze vorm treedt reeds op jonge leeftijd op en is erfelijk. Juveniele maculadegeneratie, zoals de ziekte van Stargardt, de ziekte van Best, kegeldystrofie en kegel-staaf dystrofie komen betrekkelijk weinig voor.

Leeftijdgebonden maculadegeneratie (LMD)
Deze vorm komt verreweg het meeste voor. De leeftijdgebonden maculadegeneratie begint meestal na het vijftigste levensjaar. Ook kan maculadegeneratie ontstaan ten gevolge van andere ziekten (onder andere Diabetes Mellitus - suikerziekte), sterke bijziendheid of verwonding. Deze tekst gaat verder voornamelijk in op de leeftijdgebonden maculadegeneratie. In de westerse wereld, dus ook in Nederland, is LMD de belangrijkste oorzaak van een blijvende achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen boven de 65 jaar. Omdat in de wereld het aantal oudere mensen blijft toenemen groeit LMD uit tot een steeds groter probleem voor de volksgezondheid. Bij leeftijdgebonden maculadegeneratie zijn er twee belangrijke vormen te onderscheiden, namelijk ‘droge’ en ‘natte’ LMD.

'Droge' LMD
Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich ophopen in de macula. Het optreden van deze drusen gaat samen met vermindering van het aantal kegeltjes in de macula, waardoor het zien verslechtert. Dit is een sluipend en zéér langzaam verlopend proces, waarbij het vele jaren kan duren, voordat het zien achteruit gaat. Gewoonlijk zijn beide ogen min of meer tegelijk aangedaan. Het is bij de droge LMD belangrijk dat u in de gaten houdt of er vertekening gaat optreden in de beelden van de omgeving zoals een bocht in een raamkozijn of regel van een schrift. Dit kan wijzen op het ontstaan van de ernstige 'natte' vorm.

‘Natte' LMD
Deze vorm van LMD wordt ook wel exsudatieve LMD, of ziekte van Junius-Kuhnt genoemd. Bij natte LMD verloopt het verlies van het gezichtsvermogen sneller. De natte LMD ontstaat als bloedvaatjes achter de macula gaan groeien, waarbij vocht en bloed in - of onder het netvlies terecht komt.
Bloed beschadigt de lichtgevoelige cellen in het netvlies, wat een snelle en ernstige achteruitgang van het gezichtsvermogen veroorzaakt. Uiteindelijk ontstaat een litteken in de macula met verlies van het centrale zien als gevolg. Opvallend is dat het andere oog nog lange tijd goed kan blijven.

Hoe beïnvloedt LMD het gezichtsvermogen?

Naarmate er meer kegeltjes in de macula verloren gaan, begint uw gezichtsvermogen te veranderen. Bij de droge LMD vallen er geleidelijk aan kleine stukjes uit het beeld weg. Heel langzaam wordt het gezichtsvermogen minder. Bij de natte vorm van LMD raken de beelden vervormd, waarna het gezichtsvermogen meestal snel slechter wordt. Uiteindelijk leidt LMD tot een vlek in het centrum van het blikveld. De meeste mensen met LMD behouden een redelijk perifeer gezichtsvermogen. Volledige blindheid komt daarom nauwelijks voor.

Hoe kan de diagnose LMD worden vastgesteld?
Voor het vaststellen van LMD wordt eerst uw gezichtsscherpte getest. Verder wordt met een bladzijde met ruitjespatroon getest of er vervormingen of andere afwijkingen in het gezichtsvermogen optreden. Dit wordt de Amslertest genoemd. Deze test is ook zeer geschikt voor zelfcontrole thuis. Indien u vervormingen waarneemt, moet u binnen een week een afspraak maken, via verwijzing van uw huisarts.
Na verwijden van de pupil door het indruppelen van de ogen wordt met een lamp en een vergrootglas het volledige netvlies en in het bijzonder de macula onderzocht. Dit onderzoek wordt ‘spiegelen’ genoemd. Soms is aanvullend onderzoek nodig om de diagnose te stellen. Dit kan door middel van een OCT (macula scan) of Fluorescentie Angiografie. (zie Fluorescentie Angiografie folder).

Welke risicofactoren zijn er voor LMD?
Leeftijd
Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor LMD. In Nederland lijdt naar schatting ongeveer 14% van de mensen tussen de 55 en 64 jaar aan enige vorm van LMD. Dit loopt in de groep 65- tot 75-jarigen op tot bijna 20% en tot 37% bij 75-plussers.

Erfelijkheid

Een aantal onderzoeken toont aan dat LMD gedeeltelijk erfelijk kan zijn. Dit betekent dat u een groter risico heeft op het krijgen van de aandoening als één of meer van uw bloedverwanten LMD heeft.

Roken
Roken doet de hoeveelheid beschermende antioxydanten in het lichaam afnemen. Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat LMD vijf maal zo vaak voorkomt bij mensen, die meer dan een pakje sigaretten per dag roken. Het risico blijft verhoogd zelfs tot 15 jaar nadat iemand gestopt is met roken.Voeding
De kegeltjes van de macula zijn hoogstwaarschijnlijk erg gevoelig voor beschadiging door elektrisch geladen zuurstofmoleculen, de zogenaamde vrije radicalen. Uit eerder onderzoek blijkt een mogelijk verband tussen het krijgen van LMD en een gebrek aan antioxidanten: stoffen in de voeding, die de schadelijke effecten van vrije radicalen in het lichaam tegengaan.

Alcohol onttrekt ook antioxidanten aan het lichaam. Verder zijn hoge concentraties van verzadigde vetten en cholesterol, die zoals bekend schadelijk zijn voor de bloedvaten, mogelijk ook betrokken bij het ontstaan van beschadiging van de macula.

Geslacht
Een vrouw van boven de 75 jaar heeft twee maal zo veel kans op LMD als een man van dezelfde leeftijd. Een lage oestrogeenspiegel (een hormoon in het bloed) bij vrouwen na de menopauze verhoogt het risico op de aandoening.

Behandeling van LMD
Voor de droge LMD is er helaas geen behandeling mogelijk. De natte LMD is in vroeg stadium te behandelen. Behandeling van natte LMD gebeurt door middel van intra vitreale injecties met een vaatgroeiremmer (anti VEGF). Dit kan Avastin, Lucentis of Eylea zijn (zie ook folder: 'Behandeling van macula oedeem met een injectie in het oog'). Het doel van de behandeling is om het gezichtsvermogen te stabiliseren. Verbetering van de gezichtsscherpte komt in sommige gevallen voor.

In enkele gevallen wordt het oog met laser of photodynamische therapie behandeld.

Wat kunt u doen om uw ogen te beschermen?
  • draag een beschermende zonnebril, wanneer u in aanraking komt et ultraviolette lichtbronnen (zon,zonnebank)
  • eet veel fruit en donkere bladgroenten (spinazie, groene kool, boerenkool);
  • niet roken;
  • beperk alcoholgebruik
Voedingssupplementen
Onderzoek laat zien dat mensen die een voorstadium van LMD vertonen op de lange termijn profijt kunnen hebben van hoge doseringen voedingssupplementen. Deze preventieve behandeling kan zorgen voor een vertraging van het ziektebeeld. Deze supplementen kunt u het beste na overleg met de oogarts gebruiken.

Hulpmiddelen
Mensen met een ernstige vorm van LMD kunnen voor het dagelijks functioneren gebruik maken van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld voor het lezen of televisie kijken. Het goed en vakkundig aanpassen van zogenaamde 'Low Vision' hulpmiddelen is van groot belang bij mensen met LMD. Speciaal opgeleide 'Low-Vision' specialisten zijn daarbij behulpzaam. Ook regionale centra voor hulpverlening aan blinden en slechtzienden kunnen u mogelijk van advies voorzien.

Meer informatie
Maculadegeneratie Vereniging Nederland (MD Vereniging)
Postbus 2034
3500 GA Utrecht
T 030 298 07 07
E-mail: mdvereniging@viziris.nl
Website: www.mdvereniging.nl

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Oogheelkunde in Winterswijk. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 45 50.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Bijlage: De Amslertest

De Amsler-test is een eenvoudige test waarbij men één oog afdekt en – zo nodig met de leesbril op – naar een rooster kijkt. Blijf naar de middenstip kijken en probeer te zien of alle lijnen recht lopen en of alle vierkante vakjes even groot zijn. De test is bedoeld om kleine vervormingen in het beeld (of zogenaamde metamorfopsie) op te merken.Foldernummer: oog244 versie okt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |