Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Mammografie

Mammografie

Röntgenonderzoek van de borst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie voor een röntgenonderzoek van de borsten. Dit onderzoek vindt bij mannen en vrouwen plaats. In medische termen noemen we dit onderzoek een mammografie. Op de beelden van de mammografie kunnen we kleine veranderingen in het weefsel al zien, soms als ze nog niet voelbaar zijn.

In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek meestal verloopt en wat de risico’s en bijwerkingen zijn. Het kan voorkomen dat in uw geval het onderzoek wat anders verloopt. De arts kan soms voor een andere onderzoeksmethode kiezen, die beter past bij uw situatie.

De afdeling Radiologie
Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van mammografieën. De radiodiagnostisch laborant voert een mammografie zelfstandig uit, in opdracht van de radioloog.

Voorbereiding
Doucht u voor het onderzoek en gebruik daarna geen bodylotion, crème, zinkzalf, deodorant of talkpoeder Deze middelen kunnen metalen bevatten die zichtbaar zijn op de opnames en kunnen voor verstoring zorgen.

Wanneer u onder behandeling bent van een oedeemtherapeut en uw borst(en) daarbij worden ingetapet, is het belangrijk dat de tape voorafgaand aan de mammografie wordt verwijderd.

Pacemaker of ICD
Heeft u een pacemaker of ICD, geef dit dan voor het onderzoek aan bij de laborant. Dan kan de laborant hiermee rekening houden bij het maken van de mammografie. Een ICD kan niet weg worden gedrukt voor de foto, een pacemaker soms wel.

Borstprotheses
Heeft u protheses in de borst geïmplanteerd, geef dit voor aanvang van het onderzoek aan bij de laborant. Dan kan de laborant hiermee rekening houden. De mammografie is ook bij borstprotheses het beste onderzoek en kan veilig worden verricht.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Bent u pas zwanger geweest of geeft u borstvoeding? Dan is de mammografie moeilijker te beoordelen. De mogelijkheid bestaat dat het onderzoek wordt uitgesteld. Na overleg met de behandelend arts en de radioloog kan dan in eerste instantie een echografie gemaakt worden.

Meenemen
Patiëntveiligheid
Ten behoeve van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig, ter controle, naar uw naam en geboortedatum.

Waar melden
Meldt u zich ruim op tijd aan de balie van de afdeling Radiologie, route 6.2. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald door de laborant.


Het onderzoek
De laborant maakt de opnamen. Vóór het maken van de opnamen stelt de laborant u enkele vragen. Deze informatie heeft de radioloog nodig bij het beoordelen van de beelden. De laborant maakt opnames van beide borsten en eventueel aanvullende opnames. De laborant legt uw borst op een plaat en drukt met een tweede plaat het borstweefsel kortdurend samen. Deze druk wordt door sommige mensen als vervelend ervaren maar de laborant zal altijd proberen dit tot een minimum te beperken.

De radioloog beoordeelt de opnames en bepaalt of er een aanvullende opname nodig is of dat er een echo van de borst gemaakt moet worden. Als een echografie nodig is, volgt dit meestal aansluitend op de mammografie.
Bij een echografie wordt een afbeelding van de borst gemaakt met behulp van ultrageluidsgolven. Er wordt een koude gel op de borst aangebracht. De radioloog onderzoekt de borst door met een apparaatje over uw borst te bewegen. Dit onderzoek is niet pijnlijk. Soms vindt de radioloog aanvullende echografie niet nodig, ook al stond daar een afspraak voor gepland. Het wel of niet maken van een echografie is geen reden voor extra ongerustheid.

Duur van het onderzoek
De mammografie duurt ongeveer 20 minuten. Is er aanvullend onderzoek nodig, houdt u dan rekening met een totale onderzoeksduur van ongeveer 60 minuten. Eventuele wachttijd in acht nemende.

De uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw behandelend arts (huisarts of specialist). U neemt zelf contact op met de secretaresse van uw behandelend arts om een afspraak te maken voor de uitslag, deze is met 4 tot 5 werkdagen bij uw aanvragend arts.

Bijwerkingen en/of risico's
Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Verhinderd
Meldt u dit dan minstens 24 uur voor aanvang van het onderzoek bij de afdeling Radiologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Vragen
Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek vertelt de radioloog of laborant steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen. De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0543 54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rad031 versie nov 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |