Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Mictie-observatie (het plassen) poliklinisch

Mictie-observatie (het plassen) poliklinisch

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Recent bent u met een verblijfskatheter uit het ziekenhuis ontslagen of hebt u een katheter op de polikliniek gekregen. De uroloog heeft met u besproken wanneer deze katheter weer wordt verwijderd. De hierbij horende procedure, wordt een mictie-observatie of TWOC (Trial Without Catheter) genoemd, oftewel observeren hoe het plassen gaat nadat de katheter is verwijderd. Deze observatie wordt poliklinisch gedaan, wat inhoudt dat ’s morgens bij u de katheter wordt verwijderd en u ’s middags terugkomt op de poli voor controle bij de verpleegkundige. In deze folder vindt u meer informatie hierover. U kunt deze folder ook bekijken op de website: www.skbwinterswijk.nl.

Ochtend
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de polikliniek Urologie. Het verwijderen van de katheter wordt gedaan door de verpleegkundige. Na het verwijderen van de katheter mag u weer naar huis toe. In sommige gevallen kan de uroloog afspreken dat de katheter in de thuissituatie mag worden verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld als u thuiszorg ontvangt die hiertoe bevoegd is of bij de huisarts.

Adviezen
Het is belangrijk om vandaag wat extra te drinken. Dat wil zeggen een aantal glazen extra dan u gewend bent, maar forceer het drinken niet. Een vuistregel is om elk uur 1-2 glazen te drinken. Hierbij is het belangrijk om niet teveel koffie of zwarte thee te nuttigen. Dit kan namelijk een prikkeling van de blaas geven en hierdoor het op gang brengen van het plassen beïnvloeden. Verder is het belangrijk dat u gewoon uw normale bezigheden vervolgt vandaag. Als u aandrang krijgt om te plassen, mag u gewoon naar het toilet toe gaan.

Mocht u thuis, na 3-4 uur, niet kunnen plassen en/of hier veel buikpijnklachten door hebben, dan moet u meteen contact opnemen met de polikliniek. De verpleegkundige zal u dan telefonisch te woord staan om te beoordelen of u meteen weer naar de polikliniek moet komen. Door het langer dragen van de katheter kan het zijn dat de blaas en urinebuis wat geïrriteerd zijn. Daarom kunt u na het verwijderen van de katheter een branderig/schrijnend gevoel in de plasbuis hebben. U mag hiervoor zo nodig een paracetamol innemen om dit wat te verminderen. Deze klachten kunnen verder geen kwaad en kunnen nog tot enkele dagen na het verwijderen van de katheter aanhouden. Daarnaast kan het zijn dat u ongewild wat urine verliest (incontinentie), doordat de blaas weer opnieuw op gang moet komen. Meestal is dit met een aantal dagen weer verminderd. U kunt hier zelf opvangmateriaal (incontinentiemateriaal) voor halen bij de drogisterij of apotheek mocht dit nodig zijn. Helaas wordt dit bij kortdurend gebruik niet vergoed door de zorgverzekering en zult u het daarom zelf moeten betalen.

De katheterhulpmiddelen kunt u beter nog even bewaren na het verwijderen van de katheter. Het kan namelijk zo zijn dat het plassen niet voldoende op gang komt, waardoor u weer genoodzaakt bent om een katheter te krijgen. Het is daarom gewenst dat u een katheterzak of – kraantje meebrengt naar de afspraak die in de middag plaatsvindt.

Middag
U meldt zich ’s middags weer op het afgesproken tijdstip op de polikliniek. De verpleegkundige zal u vragen hoe het plassen vandaag gegaan is en laat u op de polikliniek nog een keer uitplassen. Vervolgens wordt er een echo van de blaas gemaakt om te kunnen beoordelen hoeveel urine er achterblijft in de blaas na het plassen. De urine die achterblijft in de blaas, wordt ook wel het residu genoemd.

Mocht het nodig zijn, dan overlegt de verpleegkundige met de uroloog of het residu in uw blaas acceptabel is. Mocht er teveel urine achter blijven in de blaas, dan kan dit betekenen dat u weer opnieuw een katheter moet krijgen. Anders mag u nadien weer naar huis. Het kan ook zijn dat u een combinatie afspraak heeft met de uroloog vanmiddag. Er wordt dan eerst door de verpleegkundige het residu bepaald, alvorens u naar de uroloog toe gaat voor uw controle afspraak.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum.

Ziekte of verhindering
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 54 46 30.

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. De uroloog bespreekt dit met u.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: uro492 versie dec 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |