Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Mijn SKB

Mijn SKB

Uw persoonlijke online zorgportaal

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In deze folder leest u hoe Mijn SKB werkt, welke gegevens u kunt inzien en wat u kunt doen met Mijn SKB.

Persoonlijke online patiëntportaal
Als patiënt van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week online toegang tot uw persoonlijke online patiëntportaal Mijn SKB. Met Mijn SKB kunt u:

… waar en wanneer het u het beste uitkomt.

Mijn SKB startscherm
Afbeelding startpagina Mijn SKB

Toegang in Mijn SKB

Bent u patiënt (geweest) bij het SKB? Dan kunt u gebruik maken van Mijn SKB.
Hiervoor heeft u het volgende nodig:
Heeft u geen DigiD code? Dan kunt u deze zelf aanvragen via www.digid.nl. Als u wel een DigiD heeft, maar zonder sms-functie, dan kunt u dit aanpassen via uw instellingen op www.digid.nl.

Informatiepagina Mijn SKB
Afbeelding informatiepagina Mijn SKB

Inloggen bij Mijn SKB
Hieronder leest u hoe u kunt inloggen in Mijn SKB:
  1. Ga naar www.mijnskb.nl
  2. Klik op het paarse logo ‘inloggen Mijn SKB’.
  3. U komt op het DigiD inlogscherm. Klik op ‘inloggen’.
  4. Kies voor de optie die van u van toepassing is.
  5. Kiest u voor ‘met de DigiD app’? Vul dan de code in die u in uw DigiD app ziet. Kiest u voor ‘met een controle via sms’? Vul dan uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U ontvangt een sms-code op uw telefoon. Deze vult u in.
  6. U bent ingelogd bij Mijn SKB.
Inlogscherm Mijn SKB
Afbeelding DigiD inlogscherm

Afspraken
Aankomende afspraken
Hier vindt u een overzicht van uw aankomende afspraken, opnames en operaties in het SKB. Daarnaast ziet u of er telefonische of beeldbel afspraken gepland staan met uw zorgverlener. Het afsprakenoverzicht is actueel. Controleer daarom altijd een paar dagen voor uw afspraak in ons ziekenhuis uw afsprakenoverzicht.

Afspraken in het verleden
Hier vindt u een overzicht van uw afspraken, opnames en operaties die plaatsvonden in het verleden.

Zelf uw afspraak plannen
Als u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts, kunt u de afspraak misschien wel zelf online plannen. Een verwijzing die u zelf kunt plannen staat klaar in Mijn SKB bij 'Zelf uw afspraak plannen'. Het SKB blijft continu werken aan de ontwikkeling van het maken van een afspraak via Mijn SKB.

Medisch dossier
Allergieën
U vindt hier een overzicht van uw allergieën, intoleranties en bijwerkingen zoals deze bekend en vastgelegd zijn in het SKB. Klopt iets niet? Bespreek dit met uw behandelend arts.

Vastgelegde afspraken met betrekking tot behandeling
Bij ‘Behandelbeperking’ vindt u een overzicht van de afspraken over uw behandeling die u in overleg met uw behandelend arts heeft vastgelegd. Een behandelbeperking is een situatie waarin u niet behandeld wilt worden of grenzen stelt aan uw behandeling. Voorbeelden van een behandelbeperking zijn: niet reanimeren, geen beademing of geen bloedtransfusie.

Behandelverslagen van uw zorgverlener
U vindt hier verslagen die uw zorgverlener van het SKB over u heeft geschreven. Dit zijn verslagen van na 1 oktober 2019. Verslagen van voor deze datum zijn niet zichtbaar. Voor kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat verslagen zichtbaar zijn sinds 1 juli 2020. Verslagen zijn zeven werkdagen nadat ze door de zorgverlener zijn geschreven zichtbaar in Mijn SKB.

Diagnoses en isolatie-indicatie
Hier ziet u een overzicht van uw diagnoses. Dit kunnen actuele diagnoses zijn en diagnoses uit het verleden. Daarnaast kan het zijn dat er reden is om u geïsoleerd te verplegen tijdens een opname, bijvoorbeeld als u een bacterie bij zich draagt waarmee u andere patiënten kunt besmetten. In dat geval staat dit vermeldt onder ‘isolatie-indicatie’.

Implantaten, ingebrachte materialen en medische hulpmiddelen
Voorbeelden van implantaten zijn een pacemaker, heupprothese of borstimplantaat. Ingebrachte materialen zijn tijdelijk, zoals een blaaskatheter of een infuuslijn. Medische hulpmiddelen zijn hulpmiddelen, zoals loopkrukken, een rollator of gehoorapparaat.

Intoxicaties
Tijdens uw ziekenhuisbezoek vragen zorgverleners u naar uw gebruiken en gewoonten, zoals het gebruik van tabak, alcohol of drugs. Informatie over tabaksgebruik kan van belang zijn voor uw behandeling en diagnose. Dit geldt ook voor drugsgebruik en alcoholgebruik. Bij ‘Intoxicaties’ vindt u de informatie die u aan uw zorgverlener heeft doorgegeven.

Medicatie
Hier vindt u een overzicht van uw medicijnen die bij het SKB bekend zijn sinds uw laatste afspraak of opname. Let op! Dit kan afwijken van uw daadwerkelijke thuismedicatie. Alleen tijdens een opname is het medicatie-overzicht volledig actueel.

Zorg ervoor dat u bij uw eerstvolgende afspraak in het SKB een actueel overzicht meeneemt van uw medicijnen. Dit kan door uw eigen apotheek toestemming te geven om medicatiegegevens met ons te delen of door een actueel overzicht van uw apotheek mee te nemen naar uw afspraak in het SKB. Denk bij uw medicatie ook aan uw zelfzorgmedicatie, zoals verkrijgbaar bij de drogist of supermarkt.

Metingen
Hier staan de resultaten van diverse metingen als die bij u zijn uitgevoerd in het SKB.

Patiëntbrieven
Hier ziet u alle brieven die uw zorgverlener van het SKB heeft gecommuniceerd naar u, uw huisarts of een andere zorgverlener. Brieven verschijnen zeven werkdagen nadat het verstuurd zijn in Mijn SKB.

Verpleegkundig dossier
In het verpleegkundig dossier ziet u verpleegkundige activiteiten en verpleegkundige rapportages. Verpleegkundige activiteiten zijn handelingen die de verpleegkundige bij u gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Dit is direct zichtbaar in Mijn SKB. In de verpleegkundige rapportage leest u verslagen van uw opname die door de verpleegkundige zijn geschreven. Deze verschijnt na zeven werkdagen in Mijn SKB.

Download uw dossier
Hier kunt u een samenvatting van uw medisch dossier als digitaal bestand downloaden. Dit is een gecodeerd bestand en daardoor op dit moment moeilijk leesbaar. In de toekomst kunt u het gedownloade digitale bestand gebruiken om uw meest actuele medische informatie te delen met andere ziekenhuizen.

Inzage historie

Hier ziet u of en door welke medewerkers uw medisch dossier van het ziekenhuis is geraadpleegd. Dit kunnen zorgverleners zijn die u heeft gezien of gesproken tijdens uw bezoek aan de polikliniek of tijdens een ziekenhuisopname, maar ook zorgverleners die op afstand bij uw behandeling waren betrokken. Daarnaast zijn er medewerkers van ondersteunende afdelingen die geen zorgverlener zijn, maar wel uw gegevens beheren en/of verwerken. U ziet alleen de functie en afdeling van de medewerker.

Uitslagen
Uitslagen laboratorium en Serologie
Hier vindt u de laboratorium uitslagen van onderzoeken van uw bloed en andere lichaamsvloeistoffen, zoals urine. Bij serologisch onderzoek sporen we geen bacteriën, virussen, schimmels of parasieten op, maar we onderzoeken of er antigenen (eiwitten van micro-organismen) en/of antistoffen hiertegen in uw bloed voorkomen.
Uitslagen verschijnen zeven werkdagen nadat ze door het laboratorium of de zorgverlener zijn goedgekeurd in Mijn SKB.

Verslagen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Hier ziet u de bevindingen van de radiologen en/of nucleair geneeskundigen over onderzoeken, zoals scans en röntgenfoto’s. Verslagen zijn zeven werkdagen nadat ze door de zorgverlener zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Verslagen Microbiologie, functieonderzoeken en weefselonderzoeken
Hier ziet u de bevindingen van de laboratoria, uitslagen van functieonderzoeken zoals cardio- en longfunctie en uitslagen van weefselonderzoeken. Verslagen zijn zeven werkdagen nadat ze door de zorgverlener zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Vragenlijsten
Soms krijgt u voorafgaand aan uw polikliniekbezoek de vraag om een vragenlijst in te vullen. Deze openstaande vragenlijsten vindt u in Mijn SKB. Ook de ingevulde en verzonden vragenlijsten vindt u hier.

E-consult
Met een e-consult kunt u online vragen stellen aan uw zorgverlener. Daarnaast kunt u het e-consult gebruiken om wijzigingen van uw persoonsgegevens door te geven of om een herhaalrecept aan te vragen. We werken aan de ontwikkeling van het e-consult en de mogelijkheden zullen verder worden uitgebreid.

Let op! Een e-consult is niet geschikt als er sprake is van spoed met betrekking tot uw gezondheid. Neem in dat geval contact op met uw huisarts, de afdeling van het SKB waar u onder behandeling bent of bel 112.

Mijn gegevens
Hier vindt u uw persoonlijke gegevens, zoals deze bij het SKB bekend zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en gegevens van uw huisarts, tandarts, apotheek en zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer dit dus goed. Klopt iets niet? Geef dit aan ons door via een e-consult, de Mijn SKB helpdesk via 0543 54 44 55 of de receptie in de centrale hal van het SKB.

Mijn aantekeningen
Bij ‘mijn aantekeningen’ kunt u persoonlijke aantekeningen maken en bekijken. U kunt bijvoorbeeld vragen noteren die u bij een volgend bezoek aan uw zorgverlener wilt stellen of bijhouden welke klachten u heeft. Uw zorgverlener kan uw aantekeningen niet bekijken.

Informatie
Hier vindt u een overzicht van patiëntfolders per specialisme, een uitgebreide handleiding van Mijn SKB, mijn rechten en plichten als patiënt, veelgestelde vragen en de contactgegevens van de Mijn SKB helpdesk.

Mijn SKB voor kinderen
Mijn SKB is sinds 1 juli 2020 ook beschikbaar voor kinderen met een persoonlijke DigiD. Bent u (pleeg)ouder of verzorger met het wettelijk gezag over uw kind, dan kunt u met de persoonlijke DigiD van uw kind inloggen bij Mijn SKB. Hiervoor gelden wel een aantal maatregelen:

Let op: Als (pleeg)ouder en verzorger bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van uw kind en daarmee de toegang tot Mijn SKB. Bij kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat dit onderling goed geregeld en afgestemd dient te zijn. Als uw kind zestien jaar wordt, moet de persoonlijke DigiD volledig overgedragen worden aan uw kind, waarbij ook het telefoonnummer van uw kind gekoppeld wordt.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van uw kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn SKB van uw kind te sluiten.

Gegevens zichtbaar in Mijn SKB
Mijn SKB toont uitslagen van onderzoeken, brieven van uw zorgverlener en verwijsbrieven vanaf 9 maart 2017. Bijvoorbeeld de verwijsbrief van uw huisarts. Verslagen van uw zorgverlener, verpleegkundige rapportages, uitslagen en brieven van uw zorgverlener zijn zeven werkdagen nadat ze door de zorgverlener zijn goedgekeurd zichtbaar in Mijn SKB.

Uitzonderingen bij kinderen
Wilt u oudere gegevens inzien? Daarvoor kunt u een afspraak maken met de Zorgadministratie via 0543 54 43 84. De medewerkers van de Zorgadministratie vragen u om een formulier in te vullen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, zoals uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart.

Tips voor uw en onze veiligheid
Het SKB vindt uw privacy belangrijk en daarmee ook de beveiliging van uw (medische) gegevens online. Mijn SKB is een beveiligde omgeving. U logt in met uw DigiD en als extra beveiliging heeft u ook een DigiD sms-code of de DigiD app nodig om in te loggen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens in Mijn SKB te beschermen:
Om veiligheidsredenen wordt u automatisch uitgelogd als u 15 minuten lang niets doet in Mijn SKB. Gegevens die niet zijn opgeslagen gaan dan verloren.

Spoed of direct contact
Mijn SKB is niet geschikt als u contact met ons wilt opnemen omdat:


Vragen over Mijn SKB
In Mijn SKB vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt uw vraag ook per e-mail sturen naar mijnskb@skbwinterswijk.nl of contact opnemen met de Mijn SKB helpdesk via telefoonnummer 0543 54 44 55.

Vragen over inloggen met DigiD
Neem dan contact op met DigiD via www.digid.nl/contact of bel naar 088 123 65 55 (op werkdagen tussen 8.00 en 22.00 uur).

Zorginhoudelijke vragen
Als u een zorginhoudelijke vraag heeft over een verslag of uitslag, bespreek dit dan tijdens de volgende afspraak met uw zorgverlener.

Logo Mijn SKB


Foldernummer: alg790 versie sept 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |