Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Milde cognitieve stoornis

Milde cognitieve stoornis

(MCI)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uit onderzoek is gebleken dat er bij u sprake is van een milde cognitieve stoornis. In medische termen heet dit ook wel een Mild Cognitive Impairment (MCI). Cognitie is het verwerken van informatie door de hersenen. MCI is de term die gebruikt wordt wanneer iemand klachten heeft over het geheugen of een andere cognitieve functie zoals aandacht, taalgebruik of oriëntatie.

Symptomen
Mensen met een milde cognitieve stoornis merken vaak dat hun geheugen hen in de steek laat of dat zij zich niet meer zo goed kunnen concentreren als dat zij gewend waren. Spullen zijn vaker kwijt dan voorheen. Afspraken worden sneller vergeten. Een andere
verandering kan die van het spreken zijn. Mensen met een milde cognitieve stoornis kunnen merken dat het spreken minder vloeiend verloopt en dat zij vaker naar woorden moeten zoeken. Ze moeten meestal iets meer moeite doen om hun dagelijks leven door te laten
lopen, maar kunnen meestal goed zelfstandig functioneren. Mensen in de directe omgeving, zoals een partner of kind, vallen de problemen ook op. Sommige mensen ervaren angstklachten of somberheid doordat ze dingen vergeten en gaan daardoor drukke of moeilijke situaties uit de weg.

Hoe ontstaat MCI?
Er zijn verschillende oorzaken voor een milde cognitieve stoornis en meestal is er sprake van een combinatie van factoren die een rol spelen. Er kan sprake zijn van een behandelbare oorzaak, zoals een schildklieraandoening, ernstige bloedarmoede, vitaminetekort of het gebruik van alcohol of als bijwerking van een bepaald medicijn. MCI kan ook veroorzaakt worden door psychologische factoren zoals een depressie of burn-out. Daarnaast kan de oorzaak in de hersenen zelf liggen. Zo kunnen er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor vaatproblemen in de hersenen. Dit kan tot gevolg hebben dat hersengebieden die een rol spelen bij het geheugen niet goed doorbloed zijn of dat er kleine infarcten optreden. Ook kan MCI een voorstadium van de ziekte van Alzheimer zijn. De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door abnormale eiwitophoping in de hersenen.
Hoe wordt de MCI vastgesteld?
MCI wordt vastgesteld door een medisch specialist; vaak een geriater of een neuroloog. Er is geen specifieke test waarmee de diagnose kan worden gesteld. Om te kijken of er een behandelbare oorzaak is zal bloed worden geprikt, wordt gekeken naar uw medicijngebruik en krijgt u een lichamelijk onderzoek. Dit naast een geheugenonderzoek. Op basis hiervan zal uw arts beslissen of aanvullende onderzoeken nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek (uitgebreid geheugenonderzoek) door een psycholoog zijn of beeldvormend onderzoek (CT- of MRI-scan van de hersenen).

Hoe ziet het verloop van MCI eruit?
MCI verloopt bij iedereen anders. Het is dan ook niet altijd te voorspellen hoe de aandoening zich zal ontwikkelen. Bij een groot deel van de mensen blijven de klachten stabiel, bij anderen worden de klachten erger. Daarnaast is er een kleine groep mensen met MCI die herstelt van hun problemen. De wetenschap is het over veel dingen nog niet eens wat betreft MCI. Wel staat vast dat mensen met MCI een grotere kans hebben op het ontwikkelen van dementie dan hun leeftijdgenoten zonder MCI.

Behandeling lichte geheugenproblemen
Er wordt veel onderzoek gedaan naar behandeling van een milde cognitieve stoornis, maar op dit moment bestaan er geen medicijnen die MCI genezen. Wél moeten eventuele risicofactoren behandeld worden.

MCI en auto rijden
Wanneer bij u de diagnose ‘milde cognitieve stoornis’ is gesteld betekent dit niet automatisch dat u mag blijven autorijden. In een aantal gevallen is dit wel het geval maar hiervoor zal een rijtest moeten worden afgelegd bij het CBR ( Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we graag naar de folder “Dementie en auto rijden”.
Wat kunt u zelf doen?
Enkele tips hoe om te gaan met geheugenproblemen:
De verschillen tussen MCI en dementie
Mensen met een milde cognitieve stoornis kunnen over het algemeen goed zelfstandig functioneren. De klachten/problemen spelen niet door in het dagelijks leven. Dit in tegenstelling bij mensen met een dementie.

Meer informatie
Het boek “Help me even herinneren” van L. Joosten geeft in heldere taal uitleg over MCI. Het bevat veel praktische tips voor het omgaan met de gevolgen van de MCI. ISBN nummer 9031358932.
In deze omgeving worden regelmatig geheugencursussen gegeven. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het geheugen en u krijgt geheugentips.

Heeft u vragen of suggesties?
Als u vragen of ideeën heeft, stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Praat erover met de arts, de verpleegkundige of met de secretaresse van polikliniek Geriatrie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer
0543 54 44 50.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ger373 versie feb 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |