Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

MRSA (of verdenking van)

MRSA (of verdenking van)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Deze informatiefolder is belangrijk voor u, indien:
In deze folder wordt uitgelegd wat MRSA is en wat de gevolgen voor u zijn.

Wat is MRSA?

De Staphylococcus aureus bacterie is een bacterie die bij veel gezonde mensen voorkomt in de neus of op de huid en geeft over het algemeen geen problemen. Deze mensen dragen de bacterie bij zich, zonder dat zij het weten. Alleen wanneer de bacterie in ons lichaam komt, kan het een infectie veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van een ontstoken wondje, een steenpuist of longontsteking. Een aantal van die infecties gaat vanzelf over, maar soms is behandeling met een antibioticum nodig.

Wanneer de (gewone) Staphylococcus aureus niet meer gevoelig is voor bepaalde soorten antibiotica, dan spreken we van MRSA, de Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Deze MRSA-bacterie is niet gevaarlijker of besmettelijker dan de gewone Staphylococcus aureus bacterie, maar de MRSA-bacterie is minder gevoelig voor bepaalde soorten antibiotica. Dat betekent dat behandeling van een infectie met de MRSA-bacterie moet gebeuren met speciale antibiotica. Gezonde mensen merken niets van de MRSA-bacterie. Mensen met minder weerstand zijn vatbaarder en kunnen een moeilijk te behandelen infectie krijgen met de MRSA-bacterie. Om deze reden willen we verspreiding van de MRSA-bacterie voorkomen in het SKB door het nemen van extra maatregelen: “isolatiemaatregelen”. Verderop in deze folder worden de isolatiemaatregelen uitgelegd.

Waar komt de MRSA-bacterie voor?
Hoe wordt de MRSA-bacterie aangetoond?
MRSA kan worden aangetoond d.m.v. kweken. Met wattenstokjes worden er uitstrijkjes gemaakt van de neus en de keel. Soms wordt er nog een extra kweek afgenomen bijvoorbeeld van een wond, van urine of van de anus. De uitslag van de kweken duurt ongeveer 3 dagen.

Gepland onderzoek, polibezoek, opname
Als u in het SKB komt voor een gepland polibezoek, onderzoek of opname wordt u zo mogelijk vooraf getest op MRSA. De huisarts kan dit in gang zetten. De kweken zullen thuis worden afgenomen door een verpleegkundige van Sensire. Of er maatregelen worden genomen hangt af van de uitslag van de kweken.

Geen MRSA-bacterie gevonden
Indien bij u geen MRSA wordt gevonden: dan hoeven er geen extra maatregelen worden genomen.

MRSA-drager
Indien u MRSA-drager blijkt te zijn dan worden extra maatregelen genomen. Als u in het SKB komt en de kweekuitslag is nog niet bekend dan gaan we ervan uit dat u de bacterie bij zich draagt en nemen we extra maatregelen.

Spoedopname/behandeling

Als u onverwacht in het SKB komt voor onderzoek/opname dan worden er uit voorzorg extra maatregelen genomen (isolatiemaatregelen) en worden er alsnog kweken afgenomen. Als de uitslag negatief is worden de maatregelen opgeheven. Als de uitslag positief is blijven de isolatiemaatregelen van toepassing.

Bezoeken van de poliklinieken
Tijdens uw bezoek aan de polikliniek hoeven geen isolatiemaatregelen genomen te worden, tenzij u een behandeling/ingreep krijgt op een behandelkamer.

Isolatiemaatregelen bij opname van een patiënt met (verdenking op) MRSA

Behandeling van de MRSA-bacterie
Uw behandelend arts bepaalt in overleg met de arts-microbioloog of u in aanmerking komt voor een behandeling. Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Een behandeling kan bestaan uit het wassen van haren en huid met desinfecterende zeep en het gebruik van een neuszalf, gedurende een aantal dagen. Soms wordt er een antibioticum aan toegevoegd.

Maatregelen thuis
Er zijn thuis geen extra maatregelen nodig. Contact met een MRSA, zoals het geven van een hand, de persoon aanraken of omhelzen is geen bezwaar. De overdracht van de MRSA-bacterie tijdens deze normale contacten is zeer gering.

Vragen
We beseffen heel goed dat de maatregelen voor u, maar ook voor anderen, ingrijpend en onaangenaam zijn. We hopen dat u begrip heeft voor de noodzaak van de te nemen maatregelen en rekenen op uw medewerking. We zijn altijd bereid vragen te beantwoorden en problemen samen op te lossen. Wendt u zich in eerste instantie tot uw behandelend arts en/of verpleegkundige. Uw behandelend arts kunt u bereiken via de betreffende polikliniek. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via het centrale telefoonnummer: 0543 54 44 44. Op de website www.mrsa-net.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over MRSA.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: alg599 versie juli 19


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |