Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Nadenken over (toekomstige) behandelkeuzes

Nadenken over (toekomstige) behandelkeuzes

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) streven wij naar de beste zorg op maat. We stemmen de zorg graag zo goed mogelijk af op de persoonlijke wensen en situatie van onze patiënten.
Daarom willen we dat u meedenkt over uw behandeling. Met deze folder willen wij u informeren over de mogelijkheden van bespreken (toekomstige) behandelkeuzes.

Waarom praten over (toekomstige) behandelkeuzes?
Wat is voor u kwaliteit van leven? Welke medische zorg wenst u daarbij? Wilt u alles wat medisch technisch mogelijk is? Stel, u bent in de situatie dat u zelf niet kunt aangeven wat u wilt: wie is er dan bekend met uw wensen en uw grenzen van de behandeling?

Het is belangrijk om hierover na te denken en te praten zodat uw verwachtingen en behandelwensen bekend zijn bij uw behandelend arts. Als u plotseling ernstig ziek wordt of uw conditie onverwachts verergert, hoeft u geen moeilijke keuze te maken met een voor u onbekende arts. Vaak is er dan te weinig tijd om hier goed over te praten of kan u dit zelf niet goed kenbaar maken, waardoor uw naasten dan deze zware beslissing voor u moeten nemen.

Soms is er een medische aanleiding om dit te bespreken. Bijvoorbeeld omdat een reanimatie of intensive care behandeling ongewenst is vanwege ernstige bijwerkingen, omdat kansen op overleving niet verbeteren of omdat u aan deze behandeling zeer ernstige beperkingen overhoudt. In vergelijkbare situaties kunnen artsen deze keuzes maken. U kunt ook persoonlijke redenen hebben, bijvoorbeeld principiële bezwaren of vanuit het geloof om dit gesprek te voeren.

Belangrijk!
Ook als u behandelkeuzes aangeeft doen wij er alles aan om u goed te behandelen. Hierbij houden wij rekening met uw keuzes. Het is belangrijk dat u de zorg krijgt die u wenst. Meer zorg hoeft niet altijd de beste zorg te betekenen. Natuurlijk kunt u gemaakte afspraken altijd opnieuw bespreken als uw wensen veranderen.
Welke behandelkeuzes zijn er?

Afhankelijk van de gezondheidssituatie en de persoonlijke wensen en grenzen zijn er diverse keuzes te maken. Hieronder noemen wij een aantal onderwerpen die u kunt bespreken met uw arts.

Wanneer praten over behandelwensen- en keuzes?
Het beste moment hiervan bepaalt u zelf of uw arts. U kunt zelf altijd aangeven dat u een bepaalde behandelkeuze wilt laten registreren in uw medisch dossier. Het kan ook zijn dat uw arts het initiatief neemt om met u over de behandelkeuzes te praten.

Besluitvorming
Heeft u een duidelijke wens over uw behandeling? Dan legt de arts uw keuze vast in het elektronisch patiënten dossier (EPD). Alle zorgverleners in het SKB kunnen dit dossier raadplegen. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht indien er specifieke behandelkeuzes afgesproken zijn. Ook kunt u naar wens de keuze vastleggen in een wilsverklaring, voorzien van een datum en handtekening. In deze verklaring beschrijft u onder welke omstandigheden u een bepaalde behandeling (bijvoorbeeld reanimeren) wel of niet wilt ondergaan. Om misverstanden te voorkomen, kunt u de verklaring opstellen na een gesprek met een deskundige, bij voorkeur uw behandelend arts. Als u al in het bezit bent van een wilsverklaring, dan is het belangrijk dat uw arts hiervan op de hoogte is. Meer informatie over een wilsbeschikking kunt u vinden op: https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/wilsverklaring

Tot slot
We hopen dat de informatie in deze folder u meer duidelijkheid heeft gegeven. Dit onderwerp kan ingrijpend zijn voor de patiënt en de familie, maar ook voor de betrokken hulpverleners. Het is van groot belang om goed over deze zaken na te denken. Als u een besluit heeft genomen, meldt u dat dan aan uw verpleegkundige of arts. Soms is het ook goed om eerst met anderen over dit onderwerp te praten, bijvoorbeeld met uw huisarts of met andere mensen van buiten het ziekenhuis die uw vertrouwen hebben. Het is prettig als wij uw wensen kennen en ernaar kunnen handelen.

Vragen?
Natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


De inhoud van deze folder is gebaseerd op de folder van Gelre ziekenhuizen.


Foldernummer: alg005 versie mrt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |