Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Algemeen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
In deze folder leest u de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en geen bloedtransfusie. U kunt bij uw arts aangeven of u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Uw arts kan u deze vraag ook stellen. Het is voor u en voor ons belangrijk om hierover van tevoren goed na te denken. Deze folder is daarbij een hulpmiddel.

Behandelbeperking: wat is dat?
Wanneer u in ons ziekenhuis wordt behandeld, willen wij graag dat u zich vrij voelt om aan te geven wat u belangrijk vindt bij uw behandeling. We hebben het dan niet alleen over vragen stellen of voorkeuren delen, maar óók het benoemen van uw grenzen, bijvoorbeeld als u een bepaalde behandeling níet wilt. Deze gestelde grenzen aan uw medische behandeling noemen we behandelbeperkingen.

Wanneer wordt een behandelbeperking afgesproken?
In principe doen we er alles aan om patiënten te genezen. Als er geen behandelbeperkingen zijn afgesproken, zullen wij u reanimeren bij een hartstilstand, wordt u overgeplaatst naar de IC bij een ernstig probleem, etc. Er kunnen redenen zijn om wél over behandelbeperkingen te spreken. Dit kan:
In beide gevallen bespreekt u (als patiënt of als wettelijk vertegenwoordiger - mentor) samen met uw arts de behandelbeperkingen en maakt u daar eventueel afspraken over.

Welke behandelbeperkingen zijn er?

Een aantal voorbeelden van behandelbeperkingen zijn:
Redenen voor behandelbeperkingen
De redenen om te besluiten tot een behandelbeperking zijn persoonlijk. Vaak is dit gekoppeld aan bepaalde omstandigheden of bijvoorbeeld een geloofsovertuiging. We geven u een aantal voorbeelden.
Een afspraak om een behandeling niet in te zetten, is niet eenvoudig. Het is belangrijk dat u hier als patiënt vroegtijdig over nadenkt en eventueel overlegt met uw familie en met uw behandelend arts. U kunt hiervoor ook apart een afspraak maken met uw arts.

Wanneer kan ik een behandelbeperking bespreken?
Bent u in het SKB onder behandeling voor een bepaalde aandoening dan kunt u altijd met uw arts praten over wat u wilt dat er gebeurt als u moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Misschien heeft u er een besluit over genomen, of u twijfelt nog of u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Dat kunt u altijd bespreken met uw arts. Het kan ook zijn dat uw arts het initiatief neemt om met u over behandelbeperkingen te praten. Ook tijdens uw opname kan dit weer aan de orde komen, bijvoorbeeld omdat er iets anders gebeurt dan verwacht.

Wat doet het SKB met mijn besluit?
Het besluit om een bepaalde behandeling niet te willen, bespreekt u met uw behandelend arts.. De arts legt de afgesproken behandelbeperking(en) en eventuele latere wijzigingen vast in het elektronisch patiënten dossier (EPD). Alle zorgverleners binnen het SKB kunnen dit dossier raadplegen. Wat u op de polikliniek heeft afgesproken, is op deze manier ook zichtbaar als u wordt opgenomen.
Na opname krijgt uw huisarts per elektronische post een ontslagbrief. In deze ontslagbrief staan onder meer de afgesproken behandelbeperkingen.

Tot slot
We hopen dat de informatie in deze folder u meer duidelijkheid heeft gegeven.Dit on derwerp kan ingrijpend zijn voor de patiënt en de familie, maar ook voor de betrokken hulpverleners. Het is van groot belang om goed over deze zaken na te denken. Als u een besluit heeft genomen, meldt u dat dan aan uw verpleegkundige of arts. Soms is het ook goed om eerst met anderen over dit onderwerp te praten, bijvoorbeeld met uw huisarts of met andere mensen van buiten het ziekenhuis die uw vertrouwen hebben. Het is prettig als wij uw wensen kennen en ernaar kunnen handelen.

Vragen?
Natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nlDe inhoud van deze folder is gebaseerd op de folder van Gelre ziekenhuizen.


Foldernummer: alg005 versie jan 19


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |