Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Revalidatiegeneeskunde

Niet rennen maar plannen

Niet rennen maar plannen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Na een hersenletsel kunt u problemen met het denken ervaren. Deze problemen worden ook wel cognitieve klachten of stoornissen genoemd. Veel voorkomende cognitieve klachten zijn problemen met het geheugen en de concentratie. Ook het verwerken van (grote hoeveelheden) informatie kan lastig zijn. Daarnaast kunnen problemen met het plannen en uitvoeren van activiteiten ontstaan, zoals bijvoorbeeld bij het regelen van een verjaardagsfeestje. In deze folder kunt u lezen hoe u met deze klachten om kunt gaan.

Cognitieve training
De mate van herstel en de manier waarop dit herstel verloopt is bij iedereen anders, maar veel mensen blijven last houden van cognitieve klachten. Uit onderzoek blijkt dat er helaas geen trainingen zijn die leiden tot herstel van cognitieve functies. Door woordenlijsten uit het hoofd te leren of door ‘memory’ te spelen verbetert het geheugen bijvoorbeeld niet. Het langdurig oefenen van een taak leidt wel tot een verbetering op die taak, maar dit effect wordt niet automatisch vertaald naar andere taken. Iemand wordt dus wel goed in ‘memory’ spelen, maar dit zal niet leiden tot het beter onthouden van afspraken en boodschappenlijstjes.

Cognitieve functies zijn geen spieren die sterker worden door veel trainen. Het is daarom effectiever om met de cognitieve klachten te leren omgaan. Dit heet ‘compenseren’. Compenseren betekent dat u de taken op een andere manier gaat uitvoeren dan u voorheen gewend was, waarbij u rekening houdt met uw beperkingen.

Strategieën
U kunt compenseren door gebruik te maken van strategieën. Strategieën zijn ‘slimme trucs’ die er voor zorgen dat u minder last heeft van de cognitieve klachten, zoals geheugenproblemen of moeite met plannen. Er zijn twee soorten strategieën:
1. Interne strategieën
2. Externe strategieën

Bij interne strategieën gebruikt u alleen uw hoofd/ hersenen. Bij externe strategieën gebruikt u ook hulpmiddelen in de omgeving. U gaat bijvoorbeeld boodschappen doen en wilt onthouden wat u nodig heeft. U kunt proberen alles uit uw hoofd te leren door het heel vaak te herhalen (interne strategie), maar u kunt het ook op een briefje schrijven (externe strategie).

Niet rennen maar plannen
‘Niet rennen, maar plannen’ is een methode om nieuwe strategieën aan te leren, zodat u beter leert omgaan met uw cognitieve klachten. De methode bestaat uit een werkboek, waarmee u zelf met uw behandelaar aan de slag gaat. Het werkboek is ingedeeld in verschillende modules:
Afhankelijk van de door u ondervonden problemen en wensen kunnen een of meer van deze modules door uw behandelaar met u worden doorlopen. Het is belangrijk om altijd te beginnen met de informatiemodule over oorzaken van hersenletsel en de mogelijke cognitieve gevolgen. Nadat u de tekst gelezen heeft, zal uw behandelaar de tekst nog eens samen met u doornemen. Als u wilt, kunt u de tekst ook laten lezen door uw familie of door andere mensen in uw omgeving. De trainingsmodules richten zich niet op het verbeteren van cognitieve functies zelf. Bijvoorbeeld: door het volgen van de trainingsmodule ‘omgaan met tijdsdruk’ zult u niet sneller gaan denken, maar u leert wel handige strategieën, waardoor u minder last heeft van de tijdsdruk in uw dagelijks leven.

Een belangrijk onderdeel van elke module is het zelf oefenen. U gaat actief aan de slag met verschillende nieuwe strategieën en past deze toe in uw eigen dagelijks leven. Dit oefenen zal het grootste deel van de training in beslag nemen. Bij het oefenen staan uw eigen ervaringen in het dagelijks leven centraal.

Ervaringen van patiënten
“Ik dacht dat ik het niet nodig had, maar het heeft mij veel inzicht gegeven”

“Eerst dacht ik, moet dat wel? Heb ik dat echt wel nodig? Ik moet dat toch zelf op kunnen lossen? Nou, mooi niet dus.”

“Het helpt bij het leren accepteren van wat je gehad hebt en wat de gevolgen zijn. Als je dat weet, kan je er mee aan de slag.”

“Fijn dat je de tekst ook aan je omgeving kunt laten lezen, zodat ze beter begrijpen wat er in je hoofd gebeurd; dat is soms lastig uit te leggen.”

“De praktische benadering bood mij rust.”

“Ik heb het meest gehad aan alle trucjes die mij zijn aangeleerd, zoals mijn telefoon goed gebruiken of leren hoe ik dingen in mijn agenda opschrijf.”

Vragen
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met uw specialist, behandelaar of het secretariaat van de polikliniek Revalidatie op telefoonnummer: 0543 54 42 55. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rev623 versie jan 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |