Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Palliatieve zorg

Wat kan het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) voor u betekenen

Wat kan het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) voor u betekenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Palliatieve zorg is de zorg aan mensen met een ongeneeslijke ziekte. Soms kan de ziekte voor langere tijd worden afgeremd en duurt deze palliatieve fase jaren. Soms kan de palliatieve fase veel korter zijn. In deze fase kunnen wij nog veel voor u betekenen.

Wat is palliatieve zorg
Palliatieve zorg heeft als doel de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te laten zijn. Het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) kan u hierin ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken in het verminderen van lichamelijke klachten zoals kortademigheid of pijn. Maar ook aan het bieden van ondersteuning bij angst of het omgaan met verdriet en zingeving. In deze periode kunnen vragen als: ‘wat vind ik nog belangrijk’ en ‘wat wil ik niet meer?’ een rol spelen. Uw wensen (en die van uw naasten) staan hierbij centraal.

Uw behandelend arts kan in overleg met u het Team Ondersteunende Zorg inschakelen.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) in het SKB
Het team bestaat uit verschillende hulpverleners zoals:
Het TOPZ heeft een adviserende rol en is ondersteunend aan de behandeling van uw arts. Het team neemt dus geen behandeling over.

De verpleegkundig consulent
U wordt vooral gezien door de verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Zij verdiept zich in uw medische geschiedenis en het beloop van uw ziekte. Zij bespreekt dit vervolgens uitgebreid met u (en uw naasten).
In dit gesprek wordt zo breed mogelijk geïnventariseerd waar u ondersteuning of zorg kunt gebruiken en wenst. Vervolgens stelt de verpleegkundig consulent palliatieve zorg samen met de medisch consulent adviezen op en legt deze voor aan uw hoofdbehandelaar.

Multidisciplinair overleg
Als u geen bezwaar heeft, wordt uw situatie (of die van uw naaste) ook besproken in het Multidisciplinaire Overleg van het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg. Dit is een wekelijks overleg van het TOPZ waarbij de verschillende mensen uit dit team aanwezig zijn. Het doel van dit overleg is uw situatie vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te bekijken en de zorg voor u goed op af te stemmen als u van het ziekenhuis naar huis of een andere zorginstelling gaat. Het consultteam houdt uw huisarts en indien nodig andere betrokken zorgverleners op de hoogte van uw situatie. Als het wenselijk is kan uw huisarts aansluiten bij het multidisciplinaire overleg.

Verdere begeleiding
Hoe vaak en hoe intensief de vervolgcontacten zijn met de verpleegkundig consulent ligt aan uw situatie en uw wensen.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u terecht bij de verpleegkundige of uw behandelend arts. Voor vragen die mogelijk thuis pas komen is de verpleegkundig consulent palliatieve zorg bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 0543 54 48 08 of via palliatievezorg@skbwinterswijk.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer informatie over palliatieve zorg vindt u ook op www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: pal331 versie apr 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |