Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Onderzoek naar allergie voor antibiotica

Onderzoek naar allergie voor antibiotica

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw kind heeft verschijnselen die kunnen wijzen op een allergie voor antibiotica. Medicijnen hebben vaak bijwerkingen. Een van de bekendste is een allergische reactie na inname van medicatie. We kunnen daaraan denken als tijdens of na gebruik van medicatie huiduitslag of andere klachten op treden. Maar volgens medische literatuur hebben patiënten die worden verdacht van een antibiotica allergie in 80-90% van de gevallen toch geen allergie. Als ze maar goed getest zijn. De allergie test is heel effectief en veilig bij zorgvuldig geselecteerde patiënten. In deze folder leest u meer over deze allergie en over het onderzoek waarmee we een allergie voor antibiotica kunnen vaststellen.

Wat is een allergie
Er kunnen veel oorzaken zijn waarom een kind niet tegen een bepaald medicijn kan. Een mogelijke oorzaak is een allergie. Bij een allergie maakt het kind antistoffen tegen een bepaalde stof aan. Deze antistoffen zitten in het bloed en noemen we immunoglobuline E (IgE). De antistoffen zorgen voor een allergische reactie.

Waarom willen we weten, of het medicijn (antibiotica) echt allergie heeft veroorzaakt?
Als een medicijn een allergische reactie veroorzaakt, kan het bij een eventuele volgende toediening tot snellere en nog heftigere klachten lijden. Soms kan er een levensgevaarlijke allergische shock (Anafylaxie) optreden. Maar bij de meeste gevallen van medicatie allergie ontwikkelen zich bij herhaaldelijke toediening dezelfde huidafwijkingen, vaak op dezelfde plekken. Het komt nog vaker voor, dat we geen rectie meer zien, dan is er dus geen sprake van medicatie allergie.

Wereldwijd wordt er bij 10% van de kinderen een medicatie allergie vermoed. Ze krijgen het verdachte medicijn dan niet meer voorgeschreven, maar wel een ander middel. Dit is mede oorzaak voor de verspreiding van de moeilijk behandelbare antibioticaresistente bacteriën en het stijgen van zorgkosten.

Mogelijke verschijnselen bij allergie voor antibiotica.

Meest voorkomend zijn de huidklachten:
Minder vaak zien we:
Het onderzoek.
Naast het gesprek met de kinderarts en het algemeen lichamelijk onderzoek kunnen we door een provocatie test onderzoeken of uw kind allergisch is voor antibiotica.

Een kind met een allergie voor een bepaald medicijn krijgt een allergische reactie wanneer het dat medicijn opnieuw toegediend krijgt. Provocatie betekent uitlokken, wat we doen door het kind het medicijn te geven waar het allergisch voor is.

Hoe kunnen we vaststellen of iemand echt allergisch is voor een medicijn?
Op de kinderafdeling testen we kinderen in een veilige omgeving. We doen het onderzoek in dagbehandeling. Deze test duurt in totaal ruim vier uur. De test bestaat uit het provoceren van het kind door het elk half uur een in hoeveelheid oplopende dosis van het verdachte medicijn te geven. We beginnen met huidcontact, door een druppel van de antibiotica op de binnenkant van de onderarm aan te brengen. Daarna volgen de buitenkant lippen, de mond en uiteindelijk geven we een paar maal een heel kleine dosis via de mond in te nemen.

Steeds wordt uw kind goed geobserveerd op symptomen van een allergische reactie. Ook wordt er gelet op de ademhaling en de
bloeddruk, eventueel door monitor bewaking.
Bij klachten volgt er direct lichamelijk onderzoek door verpleegkundige en/of kinderarts en worden er zo nodig medicijnen toegediend tegen de allergische reactie. Eén à twee uur na de laatste gift wordt lichamelijk onderzoek door kinderarts en/of verpleegkundige herhaald. Indien geen bijzonderheden dan mag u met uw kind twee uur na de laatste gift naar huis.

Tijdens dit onderzoek zoeken we naar de vroeger ervaren klachten. Zien we die niet, dan hebben we de medicatieallergie uitgesloten. Dat gebeurt in 90% van de gevallen. Na het onderzoek blijft u uw kind thuis observeren. Als het kind thuis alsnog klachten of tekenen van allergie krijgen, neemt u contact op met de afdeling. Eventueel maakt u foto’s of een filmpje van de afwijkingen.

Praktische gang van zaken
Als u na overleg met de kinderarts toestemming geeft voor een provocatietest met antibiotica voor uw kind, wordt er een datum afgesproken voor deze test. Mocht uw kind op de testdag ziek zijn: tekenen van een infectie, koorts of huidafwijkingen hebben, dan kan de test niet door gaan. Neem dan contact op met de kinderafdeling op telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Op de ochtend van de testdag mag uw kind 's morgens een normaal ontbijt eten. Op het afgesproken tijdstip melden u en uw kind zich bij de kinderafdeling in het ziekenhuis. Als u een reactie ziet bij uw kind, meld dat dan aan de verpleegkundige. Bij lichte verschijnselen zoals onrust of roodheid om de mond gaat de test door. Bij duidelijke verschijnselen, zoals galbulten of benauwdheid, stoppen we de test.

De uitslag
U krijgt een afspraak mee voor op de polikliniek Kindergeneeskunde. Dit kan vanaf 24 uur na de test, er wordt gekeken wanneer er een mogelijkheid is. U komt met uw kind naar de polikliniek om het resultaat te bespreken, ook hoe het de 24 uur na de test thuis is gegaan. De huisarts en apotheek krijgen dan ook een brief met de uitslag. Bij blijvende twijfels wordt soms het onderzoek herhaald. Dit komt bijna nooit voor.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, belt u ons gerust. Wij zijn op werkdagen van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0543 54 43 50.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin096 versie jan 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |