Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Onderzoek bij overgewicht of obesitas

Onderzoek bij overgewicht of obesitas

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind is doorverwezen naar de polikliniek kindergeneeskunde van het SKB voor medische diagnostiek in verband met overgewicht of obesitas. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken tijdens deze screening. Op de afgesproken datum verblijft uw kind van 07.30 uur tot ongeveer 12.00 uur op de kinderafdeling. Het is belangrijk dat u als ouder mee komt die dag.

Opname

Op de afgesproken datum wordt u om half acht verwacht op de kinder-/jeugdafdeling. Uw kind mag vanaf middernacht thuis niets meer eten en drinken. In verband met bepaalde bloedonderzoeken moet uw kind namelijk nuchter zijn.

Bloedafname

Na aankomst op de afdeling wordt er bij uw kind verdovende zalf aangebracht in de elleboogplooien. Om ongeveer acht uur komt er een laborant voor bloedafname. De verdovende zalf zorgt er voor dat uw kind weinig of geen pijn ervaart tijdens het bloedprikken. Het afgenomen bloed wordt onderzocht in het laboratorium, op onder andere het cholesterolgehalte en de bloedsuiker. Ook wordt onderzocht of er sprake is van een stofwisselingsziekte, waardoor het overgewicht zou kunnen zijn ontstaan.

Ontbijt

Nadat het bloed is afgenomen krijgt uw kind een ontbijt.

Bloeddruk meten

Gedurende de volgende uren wordt regelmatig de bloeddruk gemeten door een verpleegkundige. Dit gebeurt door middel van een brede “armband”, ook wel manchet genoemd, die om de arm van uw kind wordt geplaatst. Deze manchet wordt opgeblazen, waarna de verpleegkundige de bloeddruk kan aflezen.

Verblijf op de kinderafdeling
Tijdens uw verblijf op de kinderafdeling kunt u gebruik maken van de ouderkamer. Voor koffie en thee kunt u hier terecht. Voor kinderen en tieners is er een speelkamer met boeken, computers, spelletjes en andere vormen van vermaak. Een verpleegkundige of pedagogisch medewerkster zal u en uw kind wegwijs maken op de afdeling.

Afspraak kinderarts
Op het afgesproken tijdstip wordt u bij de kinderarts verwacht op de polikliniek. De kinderarts zal uw kind lichamelijk onderzoeken en de uitslagen van het bloedonderzoek met u en uw kind bespreken. Indien nodig zal er een behandeling volgen in het ziekenhuis.

Vervolg

Als er geen aanwijzingen gevonden worden voor een onderliggend probleem, wordt u terugverwezen naar de jeugdgezondheidszorg. De kinderarts vraagt de arts van het consultatiebureau of de schoolarts om contact met u te zoeken voor een afspraak. In overleg met u en uw kind wordt een verder begeleidingsprogramma aangeboden.

N.B. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan is het van belang dat uw kind instemt met uw aanwezigheid. Zie ook het gedeelte Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders.

Heeft u vragen over de medische screening, neem dan gerust contact op met de afdeling op telefoonnummer: 543 54 44 95.

Samenwerking
De diagnostiek, begeleiding en behandeling bij kinderen met overgewicht of obesitas wordt verzorgd door een samenwerkingsverband tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Yunio, de Huisartsen Vereniging en de GGD Gelre-IJssel. Doel is de zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas te structureren en optimaliseren.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin588 versie jun 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |