Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Onderzoek naar de hersenactiviteit tijdens de slaap bij kinderen (Slaap EEG)

Onderzoek naar de hersenactiviteit tijdens de slaap bij kinderen (Slaap EEG)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind wordt binnenkort een nacht op de kinderafdeling opgenomen, in verband met het maken van een zogenaamd slaap-EEG (ElectroEncefaloGram). Dit vindt de ochtend na opname plaats. Het doel van een slaap-EEG is het meten van de elektrische activiteit van de hersenen tijdens de slaap.

Om het onderzoek tijdens de slaap te laten plaatsvinden moet het kind de nacht ervóór wakker worden gehouden. Soms mag uw kind nog een aantal uurtjes slapen waarna het de rest van de nacht wakker gehouden moet worden. Deze afspraak wordt afgestemd op de leeftijd van uw kind.

Afspraak
De afspraak voor dit onderzoek is op ...................... om ……… uur.

Als u de gemaakte afspraak voor het onderzoek niet kunt nakomen, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door via telefoonnummer 0543 -54 44 95.

Neemt u in ieder geval contact met ons op als uw kind:
In overleg met u wordt dan zo nodig een nieuwe afspraak gemaakt.

Procedure
Uw kind wordt in de avonduren opgenomen. U kunt u zich melden op de Kinderafdeling. Het is de bedoeling dat één van de ouders bij het kind aanwezig blijft. Afhankelijk van de leeftijd krijgt uw kind nog de gelegenheid enkele uren te gaan slapen. Rond middernacht zal het dan gewekt worden.

U kunt zich samen met uw kind in de speelkamer van de kinderafdeling vermaken. Er is daar volop spelmateriaal aanwezig. Uiteraard mogen ook eigen spullen worden meegebracht. U kunt gebruik maken van koffie, thee of ranja. Ook is er op de afdeling brood aanwezig en 's ochtends is er gelegenheid te ontbijten.


Uw kind wordt als eerste (8.15 uur) op de Functieafdeling (route 4.4) verwacht. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten, zo nodig langer. Daarna mag u met uw kind naar huis. Uw arts zal met u afspreken wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Het onderzoek
De laborant legt de gang van zaken uit en brengt daarna op verschillende plaatsen op het hoofd elektroden (metalen schijfjes) aan. Hij/zij vult deze met pasta of gel en krabbelt wat over de hoofdhuid. Meestal gebeurt het EEG onderzoek met een soort kap of muts, waarin de elektroden al voorgemonteerd zijn. Een enkele keer worden de elektroden los, met een soort lijm bevestigd.

Tijdens de meting ligt uw kind op een onderzoeksbank. Het kind slaapt tijdens de meting. Het onderzoek kan voor sommige (jonge) kinderen beangstigend zijn door de onwennige, half duistere omgeving en de draden aan het hoofd. Wij hebben daar alle begrip voor en zullen proberen kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen.

We adviseren u om uw kind van te voren al te vertellen hoe het onderzoek verloopt. Vaak stelt dat het kind al wat gerust. Een knuffel of speen meebrengen helpt vaak ook.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten, zo nodig langer.

Uitslag
Uw arts spreekt met u af, wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder De rechten en plichten van de patiënt, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Tot slot
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de Kinderafdeling via telefoonnummer 0543 - 54 44 95.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin518 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |