Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Onderzoek naar de schildklierfunctie

Onderzoek naar de schildklierfunctie

Jodium-uptake meting

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Een jodium-uptake meting (=jodium opname meting) is een onderzoek om te bepalen of u jodiumtherapie nodig hebt. Door middel van een licht radioactieve stof bekijkt de nucleair geneeskundige de functie van de schildklier. Hij bekijkt of u in aanmerking komt voor jodiumtherapie en hij berekent de dosis van de eventuele jodiumtherapie. Jodiumtherapie is een methode om door het toedienen van radioactief jodium het te hard werkende schildklierweefsel af te remmen. In deze folder vindt u meer informatie over het onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met de aanvragend arts. De arts bespreekt samen met u of het onderzoek kan doorgaan. Als u borstvoeding geeft adviseren wij u gedurende 24 uur na de injectie de voeding niet te geven vanwege de licht radioactieve vloeistof. Wij adviseren u om de voeding af te kolven en weg te gooien.

Afspraak
U krijgt de capsule met de licht radioactieve stof op………… om……..….uur
Het onderzoek vindt plaats op …………… om…………uur

De afdeling Nucleaire Geneeskunde vindt u op route 4.4 aan het einde van de gang van de Functieafdeling/Bloedafname. U loopt de gang in en belt achterin de gang aan bij de toegangsdeur. Een medewerker opent de deur voor u. Laat een geldig identificatiebewijs zien als u zich bij de afdeling aanmeldt. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Bent u nog niet ingeschreven of zijn uw gegevens gewijzigd? Meld dit dan eerst bij de receptie in de centrale hal, voordat u naar uw afspraak gaat.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de afdeling Nucleaire geneeskunde. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 7.30-16.30 uur op telefoonnummer 0543 - 54 42 72.

Medicijnen
Duur van het onderzoek
Op de eerste dag krijgt u alleen een capsule met de licht radioactieve stof; dit duurt ongeveer 5 minuten. Op de tweede dag volgt het onderzoek, dit duurt ongeveer 15 minuten. Daarna hebt u een afspraak met de nucleair geneeskundige. Hij bespreekt de foto en overlegt met u of u jodiumtherapie nodig hebt.

Let op
Belangrijk:Onderzoek
Bij aankomst op de afdeling Nucleaire geneeskunde meldt u zich door op een bel te drukken. Een medisch nucleair werker brengt u naar de ruimte waar u een capsule krijgt om door te slikken. Na de inname kunt u naar huis. 24 uur na de inname van de capsule meldt u zich opnieuw. Een medisch nucleair werker brengt u naar de ruimte waar de foto’s gemaakt worden. U ligt op uw rug op een onderzoektafel.
De medisch nucleair medewerker schuift de camera vlak boven uw hals/hoofd. Wilt u proberen om zo stil mogelijk te blijven liggen. Het maken van de foto duurt ongeveer 10 minuten.

De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt, zijn niet nadelig voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve stof is snel uit uw lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen maatregelen te nemen. De totaal opgelopen hoeveelheid straling is te vergelijken met het maken van één röntgenfoto.

Bijwerkingen
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Informatie hierover is aanwezig op de afdeling Nucleaire geneeskunde, de medewerkers geven u graag een toelichting.

Uitslag
De nucleair geneeskunde bespreekt de uitslag van het onderzoek meteen met u nadat het onderzoek is afgelopen.

Vragen
Hebt u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 7.30-16.30 uur op telefoonnummer 0543 - 54 42 72.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: nuc057 versie mei 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |