Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Operatie aan voorhuid/ penis bij een kind

Operatie aan voorhuid/ penis bij een kind

Circumcisie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met de behandelend kinderuroloog van uw kind heeft u besloten om uw kind een operatie aan de voorhuid te laten ondergaan. Uw kind wordt behandeld omdat de voorhuid van de penis te nauw is. Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Of er vindt een reconstructie van de voorhuid plaats zoals bij hypospadie, om de penis een normaal aspect te geven De kinderuroloog heeft met u besproken op welke wijze de operatie plaats vindt. De ingreep zal plaatsvinden door de kinderuroloog in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.

Deze folder bevat informatie over de ingreep en de zorg die uw kind daarna thuis nog nodig heeft. Informatie over de kinderafdeling en de opname vindt u in de folder “Dagopname op de kinderafdeling”. Heeft u na het lezen van deze folders nog vragen dan kunt u terecht bij de verpleegkundige van de kinderafdeling.

Er gaat één van deze ingrepen plaatsvinden
Een nauwe voorhuid kan aangeboren of verkregen zijn. De eikel is dan moeilijk schoon te houden. Hierdoor kan een ontsteking van de voorhuid en eikel ontstaan. Er zijn meerdere ingrepen mogelijk als medicamenteuze behandeling onvoldoende helpt.
Opname
Voor de opname wordt uw kind gezien op het pre-operatief spreekuur door de anesthesioloog. Deze beoordeelt of uw kind gezond is en/of medicijnen gebruikt en bespreekt met u de narcose.

Uw kind wordt daarna op de opnamelijst geplaatst voor de ingreep en u krijgt een week tevoren bericht van het opnamebureau wanneer uw kind aan de beurt is. Uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling van het SKB.

Opnameduur
De opname duurt meestal één dag. Nadat uw kind geplast heeft en de conditie van het kind goed is mag hij na de middagvisite al weer naar huis. Het plassen kan de eerste weken sproeiend verlopen, doordat de eikel na de ingreep tijdelijk wat gezwollen is. Hij kan enkele dagen last hebben van een branderig gevoel tijdens het plassen; bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer.

Een enkele maal wordt een katheter gegeven et een drukverband. Deze worden na enkele uren verwijderd. Ook dan kan uw kind nog dezelfde dag naar huis als hij geplast heeft.

Pijnbestrijding
Het streven is dat uw kind na de operatie zo min mogelijk pijn heeft. Daarom krijgt uw kind paracetamol zetpillen. De mate van pijn wordt bijgehouden op een pijnscorelijst. Geeft uw kind, ondanks de pijnmedicatie, nog steeds pijn aan dan kan in overleg met de anesthesioloog extra medicatie worden gegeven.

Paracetamol
Het kan zijn dat uw kind de eerste dagen na de ingreep nog pijn heeft. Daarom is het belangrijk dat u uw kind regelmatig paracetamol geeft. De dosering afhankelijk van het lichaamsgewicht:
Nazorg
's Avonds na operatie een lichte maaltijd aanbieden in verband met mogelijke misselijkheid na de narcose. Geleidelijk over op normaal eten.
Uw kind moet een paar dagen na de ingreep thuis blijven, waarbij wij het volgende adviseren:
Hechtingen
De hechtingen zullen na circa weken vanzelf oplossen en hoeven niet verwijderd te worden.

Complicaties
Wij adviseren u contact op te nemen met de kinderafdeling op telefoonnummer: 0543 54 44 95, wanneer:
Bij één van deze klachten kunt u in overleg met de arts of verpleegkundige bekijken hoe u uw kind het beste kunt verzorgen. Zo nodig wordt de geplande afspraak voor controle op de polikliniek vervroegd.

Controle afspraak

Ongeveer vier tot zes weken na ontslag wordt uw kind verwacht voor controle bij de kinderarts en/of kinderuroloog.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin359 versie nov 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |