Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Operaties aan de neus

Operaties aan de neus

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
In verband met uw klachten heeft uw KNO-arts u een neusoperatie voorgesteld. In deze folder kunt u informatie lezen over verschillende soorten neusoperaties. Eerst kunt u iets lezen over de functies van de neus en eventuele storingen hierin; daarna volgen de verschillende neusoperaties.

De neus is er zeker niet alleen om te ruiken, al is dit natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de functie. De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes, die onze lucht verontreinigen, door de neus weg gefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling.

Storingen in de functie van de neus
De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid zoals die bij iedereen wel eens voorkomt of door een allergie (overgevoeligheid). Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum). Deze afwijkende vorm van het septum komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een grote reeks klachten, zoals bijvoorbeeld een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn.

Verschillende soorten neusoperaties
De septumcorrectie
Bij een septumcorrectie wordt het septum inwendig rechtgezet; er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot van het septum vrijgelegd via een klein sneetje binnen in de neus. Hierna wordt het tussenschot rechtgezet, dat wil zeggen uitstekende stukken worden verwijderd, kromme delen worden rechtgemaakt, etc. In de neus ingebrachte tampons houden daarna tijdelijk het herstelde tussenschot op zijn plaats, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Soms worden aan de buitenzijde van de neus ook nog enige pleisters aangebracht ter ondersteuning.

De tampons worden na enkele dagen weer verwijderd, evenals de pleisters. Daarna kunt u weer door de neus ademen.

De inwendige en uitwendige neuscorrectie
Soms is de neusfunctie niet alleen gestoord door een afwijkend tussenschot, maar ook door een abnormale vorm van de buitenkant van de neus. Dit laatste heeft dan ook invloed op het uiterlijk. Vaak is het in zo’n geval mogelijk om zowel de functie als het uiterlijk in één operatie te verbeteren. Ook deze operatie, die natuurlijk wat uitgebreider is dan de septumcorrectie, wordt in het algemeen van binnenuit verricht. Er zullen dus geen zichtbare littekens achterblijven. Wanneer dit wel het geval zal zijn, wordt dit uiteraard met u van te voren besproken. Evenals bij een septumcorrectie brengt de KNO-arts aan het einde van de operatie tampons in de neusgaten in. Wanneer het bot van het uitwendige gedeelte van de neus is geopereerd, zal de neus bovendien worden vastgezet met pleisters en daar overheen een kapje van gips, kunststof of metaal.

De neustampons worden na enkele dagen verwijderd (hierover krijgt u een aparte informatiefolder mee). Het kapje blijft minstens een week zitten. U krijgt richtlijnen voor na de operatie mee.

Medicijnen

U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke wijze innemen, dit is niet van invloed op de operatie. Soms schrijft de KNO-arts medicijnen voor die de genezing bevorderen.

Let op:

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt in de vorm van tabletten of poeders, meldt u dit dan aan uw KNO-arts. Meestal dient u geruime tijd voor de operatie te stoppen met het innemen van bloedverdunnende middelen. De KNO-arts spreekt dit met u af.

Verdoving

De KNO-arts overlegt met u welke verdoving het beste voor u is. Dit kan algehele of plaatselijke verdoving zijn. Vóór de operatie heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Hij of zij vraagt u naar uw gezondheid, allergieën en medicijngebruik.

Juiste informatie over uw medicijnen is belangrijk, omdat deze invloed kunnen hebben op de medicijnen die de anesthesioloog voor de verdoving gebruikt. U krijgt de folder: ‘Uw operatie en anesthesie’ mee.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis op de dag van opname
Wij adviseren u om geen geld of kostbaarheden (sieraden, mobiele telefoon) mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Voorbereiding dag van opname
Behandeldag
Een week voor opname bevestigt de afdeling Opname de afgesproken datum. Zij vertellen u dan ook op welke dag en tijd u verwacht wordt op de afdeling Dagbehandeling. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op deze afdeling, waar de verpleegkundige u voorbereidt. Hij/zij geeft informatie over deze dag en neemt bijzonderheden door.

U krijgt een operatiejasje dat u aan kunt trekken, uw onderbroek mag u aanhouden. Sieraden zoals: kettingen, horloge, ringen, oorbellen en piercings moeten allemaal af en uit. Uw bril, contactlenzen of een gebitsprothese kunt u nog even op- of inhouden. Deze worden uit- en afgedaan bij de operatie. Op de afdeling Dagbehandeling is telefoon, televisie en radio aangesloten; u kunt daar gebruik van maken.

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Operatie
De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Hier geeft de anesthesioloog u de verdoving. Dit kan plaatselijke verdoving zijn of algehele narcose.

Na de operatie
Na de operatie zal er wat zwelling zijn en een blauwe verkleuring van gezichtshuid en oogleden. Dit komt door kleine bloeduitstortingen. Gewoonlijk verdwijnt dit binnen enkele dagen. De pijn is na de operatie meestal gering en goed te bestrijden met pijnstillers, zoals Paracetamol (volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking). In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden, wat vanzelf weer overgaat. Het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.

Als u na de operatie wakker wordt zullen er veelal tampons in uw neus achtergelaten zijn, om het bloeden te stelpen. Deze blijven veelal 48 uur zitten. Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige met u de adviezen voor thuis.

In principe kunt u dezelfde dag naar huis; wanneer u een nacht moet blijven, bespreekt de KNO arts dit van te voren met u. U komt 2 dagen na de operatie om 08.00 uur terug op afdeling Dagbehandeling om de tampons te laten verwijderen (zie achterin deze folder).

Mogelijke complicaties
Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Dergelijke complicaties zijn echter goed behandelbaar. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16:45 uur op telefoonnummer: 0543 54 45 00.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Voor de tekst in deze folder is gebruik gemaakt van de voorlichtingstekst van de Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd -Halsgebied.

Bijlage

Adviezen na de operatie
(Rhinoplastiek, poliepectomie of septumcorrectie)

U hebt een operatie aan uw neus ondergaan. Het is belangrijk dat u de volgende leefregels in acht neemt om de kans op complicaties te verminderen.

De neus spoelen met zout water

Benodigdheden
Hoe het werkt
U kunt dit zo vaak doen als u wilt. Soms is 1 keer per dag genoeg. Bij meer klachten is soms 6 keer per dag nodig. Soms is het nuttig om de spoeling na bijvoorbeeld 10 minuten te herhalen. Korstjes kunnen dan week worden en er bij de 2e keer spoelen uitkomen. Bekijk eventueel een filmpje op YouTube. Bijvoorbeeld: 'Nasopure neusspoelen Sophie' of zoek op 'spoelen met zout'.

Wat betreft dagopname neustampons verwijderen:
U moet zich a.s. ________ dag om 7.55 uur melden op de afdeling Dagbehandeling.

Op de dag dat de tampons verwijderd worden moet u om 7.30 uur flink sprayen met Otrivin in beide neusgaten (langs de tampons). Wilt u de Otrivin meenemen naar het ziekenhuis.

Op de afdeling Dagbehandeling komt U op een bed te liggen. In principe verwijdert de verpleegkundige de neustampons, in sommige gevallen doet de KNO arts dit. Nadat de tampons verwijderd zijn blijft u gedurende 1 uur op bed liggen. In dit uur komt de KNO arts nog bij u langs. Als vervolgens de neus niet meer nalekt kunt u weer naar huis.

Wilt u wel voor vervoer zorgen; wij raden u af zelf naar huis te rijden.


Foldernummer: kno621 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |