Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Opheffen darmstoma

Opheffen darmstoma

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Met de chirurg bent u overeengekomen dat uw stoma opgeheven wordt. Dit betekent dat de stoma wordt dichtgemaakt en de ontlasting weer via de normale weg gaat. Deze brochure bevat informatie die van belang is voor uw operatie.

Voorbereiding op de operatie

Na het bezoek aan de chirurg vult u een ‘gezondheidsvragenlijst’ in (pre-operatieve screening) en gaat u naar de afdeling Opname, waar u ingeschreven wordt voor de operatie. U levert de vragenlijst in en krijgt informatie over de opnamedag. U krijgt een afspraak mee voor het Pre-operatief spreekuur (POS). Op het POS krijgt u een gesprek met de apothekersassistent over de eventuele medicijnen die u gebruikt, met de anesthesioloog en de opnameverpleegkundige. Meer informatie hierover leest u in de folder: Uw operatie en anesthesie, welke u meegekregen hebt. U hebt ook een folder met algemene informatie over de opname ontvangen Wij adviseren u beide folders goed door te lezen.

Opname en verblijf
Op de dag van de opname kunt U zich melden op verpleegafdeling Chirurgie. U kunt zich hier melden bij de secretaresse.

Aankomst op de afdeling
Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundige. Zij/hij maakt u wegwijs op de afdeling en helpt u met de voorbereiding op de operatie. De verpleegkundige checkt met u, of de gegevens nog actueel zijn. Mocht er bij ontslag hulp nodig zijn in de thuissituatie dan kunt U dit aangeven. De verpleegkundige vult een aanvraag in; dit geldt alleen voor de persoonlijke verzorging. Voor eventuele huishoudelijke hulp moet U zelf (vóór de opname) een aanvraag doen.

De voorbereiding op de afdeling

De verpleegkundige brengt u naar de kamer. Uw bloeddruk, lichaamstemperatuur en polsslag worden gemeten. Het kan zijn, dat een laborant een paar buisjes bloed afneemt. Tijdens de operatie mag u geen contactlenzen, sieraden of piercings dragen. Uw bril, gebitsprothese en hoorapparaat mogen wel blijven zitten.

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

De operatie
De verpleegkundige brengt u op uw bed naar de holding (voorbereidingskamer) van de operatieafdeling. De anesthesioloog en een verpleegkundige bereiden u voor op de operatie. De operatie wordt uitgevoerd door de chirurg. Hij heeft met u besproken wat hij gaat doen en hoe de operatie uitgevoerd gaat worden. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de recovery (uitslaapkamer) gebracht. Daar verblijft u ongeveer 30 tot 60 minuten, afhankelijk van hoe u zich voelt. Daarna haalt de verpleegkundige van de afdeling u weer op en brengt u terug naar uw kamer. De wond waar het stoma heeft gezeten wordt meestal gedeeltelijk opengelaten om eventuele bacteriën niet de kans te geven een ontsteking te veroorzaken.
De verpleegkundige komt regelmatig vragen hoe u zich voelt en controleert uw bloeddruk, polsslag, lichaamstemperatuur en de operatiewond. De controles worden na de operatie regelmatig uitgevoerd, maar naar verloop steeds minder vaak. De verpleegkundige zal samen met u controleren of het gevoel in uw onderlichaam terug komt. Op de buikwond bevindt zich een verband. De verpleegkundige belt uw contactpersoon om aan te geven, dat u weer op de afdeling bent.

Medicijnen
Vanaf de operatiedag krijgt u een aantal medicijnen voorgeschreven. Ze zijn vooral bedoeld om pijn, infectie en trombose te voorkomen.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut begint op de dag van de operatie met ademhalingsoefeningen. Deze staan beschreven in de bijlage.

Diëtiste
De diëtiste komt langs om de voeding met u te bespreken.

Risico’s en mogelijke complicaties
Net als bij andere operaties zijn ook aan deze operatie risico’s verbonden en bestaat er een kans op complicaties. Deze komen zelden voor. Uw chirurg en alle anderen die betrokken zijn bij uw verzorging, zullen er alles aan doen om complicaties te voorkomen. Mogelijke risico’s en complicaties zijn: een verstoorde wondgenezing, een infectie, een darmlekkage, een bloeding en een traag functionerende maag en/of darm.

De dagen na de operatie
De dagen na de operatie begint de voorbereiding op ontslag. U kunt zich zoveel mogelijk zelfstandig verzorgen. De wond wordt gecontroleerd en afgeplakt met een pleister. U hebt een gesprek met een verpleegkundige. Zij geeft advies over hoe u de wond moet verzorgen als u weer thuis bent. Mocht er persoonlijke hulp nodig zijn, dan is dit geregeld, als U dit bij opname hebt doorgegeven. Tevens bespreekt zij de adviezen voor thuis. De arts of verpleegkundig specialist komt elke dag bij u langs en maakt afspraken met de verpleegkundige. De pijnstilling wordt langzaam afgebouwd. De verpleegkundige verwijdert de epiduraalkatheter en de urinekatheter. Als u weer voldoende eet en drinkt wordt ook het infuus verwijderd. De laborante neemt nog een keer bloed af ter controle op de dag na de operatie.
De lichamelijke verzorging gaat in overleg met de verpleegkundige. De pijnmeting gaat door. Het verband op de buik wordt verschoond. Na de verzorging begeleidt de verpleegkundige u uit bed en loopt met u op de kamer. De fysiotherapeut komt voor de ademhalingsoefeningen.
De dagen na de operatie begint de voorbereiding op ontslag. U kunt zich zoveel mogelijk zelfstandig verzorgen. De wond wordt gecontroleerd en afgeplakt met een pleister. U hebt een gesprek met een verpleegkundige. Zij geeft advies over hoe u de wond moet verzorgen als u weer thuis bent. Mocht er persoonlijke hulp nodig zijn, dan is dit geregeld, als U dit bij opname hebt doorgegeven. Tevens bespreekt zij de adviezen voor thuis.

Verder is het belangrijk dat
Weer thuis
Eenmaal weer thuis is het belangrijk dat u voldoende rust neemt. Tevens kunt u zelf letten op eventuele complicaties. U krijgt een afspraak mee voor controle bij de chirurg. De eerstvolgende werkdag na uw ontslag belt de verpleegkundige u thuis op om te vragen, hoe het met u is en om eventuele vragen te bespreken. Verder zal zij uw ervaringen bij de opname met u nabespreken.

Nu de stoma is opgeheven, krijgt de ontlasting weer zijn normale verloop. In het begin kan de aandrang tot ontlasting frequent en onregelmatig zijn. Vaak herstelt dit binnen enkele weken. Het kan ook gebeuren dat u ongewild wat ontlasting verliest. Soms komen de darmen juist moeizaam op gang. In beide gevallen kunnen medicijnen helpen. Meld eventuele problemen bij de arts of (stoma-)verpleegkundige zodat hier op tijd wat aan gedaan kan worden.

Complicaties

Hieronder vindt u een aantal signalen die kunnen duiden op een mogelijke complicatie. Neem contact op met uw huisarts of de huisartsenpost als u meent dat er een probleem is of als u last heeft van één van de volgende verschijnselen:
Controle bij de chirurg
Tien tot veertien dagen na de operatie komt u voor controle bij de chirurg. U krijgt een afspraak mee. De hechtingen worden dan ook verwijderd. Als u in het verleden bestraald bent geweest, dan mogen de hechtingen meestal pas na drie weken verwijderd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de huisarts of het wordt gecombineerd met een controlebezoek aan de chirurg.

De huisarts
Uw huisarts ontvangt een bericht van de chirurg. Hij is dus op de hoogte dat u thuis bent.

Adviezen voor thuis
In principe mag u alles weer doen na de operatie, er zijn echter een aantal adviezen die wij u graag mee willen geven:
Activiteiten
Voedingspatroon
Werkhervatting
Als u nog werkt, begeleidt de bedrijfsarts de terugkeer naar uw werk. Hij moet dus op de hoogte zijn van uw behandeling. Afspraken over uw werk zullen vaak soepeler verlopen als u uw bedrijfsarts al vóór de operatie informeert.

Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, T 0543 54 42 50. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 50.

Ook kunt u bellen naar de verpleegafdeling of de stomaverpleegkundige.
  • Telefoonnummer verpleegafdeling: 0543 54 45 11.
  • Telefoonnummer stomaverpleegkundige: 0543 54 49 05.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Bijlage: Oefeningen van de fysiotherapeut
Oefeningen die u voor opname thuis al kunt doen
Oefeningen na een buik operatie om het slijm op te hoesten
Oefeningen om problemen met de luchtwegen te voorkomen
Oefeningen om het slijm uit de longen los te krijgen


Foldernummer: chi393 versie mrt 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |