Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisopname

Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisopname

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U bent opgenomen op een verpleegafdeling in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Uw arts heeft vastgesteld dat medische zorg niet meer nodig is. U kunt (nog) niet naar huis en wordt opgenomen in een andere zorginstelling. Deze folder geeft u informatie over wat uw arts en verpleegkundige met u besproken hebben.

Opname in een zorginstelling
Soms is het (nog) niet mogelijk om na een ziekenhuisopname terug te keren naar huis omdat u daar niet de zorg kunt krijgen die u nodig heeft. Hierdoor is tijdelijke opname in een andere zorginstelling nodig. Dit kan gaan om een kortdurende of langdurige opname.

Als u (tijdelijk) in een andere zorginstelling moet worden opgenomen, regelt de transferverpleegkundige van het ziekenhuis de aanvraag die daarvoor nodig is. Dit gaat uiteraard in overleg met u.

Kortdurende opname
Als tijdelijke opname in een andere zorginstelling nodig is, bekijkt de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of u in aanmerking komt voor een indicatie Eerstelijnsverblijf (ELV).

Als dat het geval is zijn er drie mogelijkheden:

Het doel van een kortdurende opname is dat u daarna weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Vergoeding kortdurende opname
De zorgverzekering vergoedt deze kortdurende zorg. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel wordt er eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw zorgverzekering.

Passende plek
We zoeken een passende plek voor u, bij voorkeur in de regio. Als er in de regio geen mogelijkheden zijn, kan het zijn dat u een plek buiten de regio krijgt. Uiteraard wordt daar ook goede zorg geleverd. Wij doen ons uiterste best om een passende plek voor u te vinden. Toch kan het gebeuren dat de zorginstelling die wij aanbieden niet voldoet aan uw wensen. Wij zijn helaas afhankelijk van het aanbod van externe zorgverleners.

Passende plek afwijzen
Wijst u of uw familie/naasten de aangeboden zorginstelling af, dan kunnen wij de verantwoordelijkheid voor de zorg voor u niet langer op ons nemen. In dat geval zult u of uw familie/naasten zelf voor een passende oplossing moeten zorgen. Belangrijk is dat die passende oplossing in elk geval geregeld is voor de geplande ontslagdatum uit het ziekenhuis. Uw behandelend arts stelt deze ontslagdatum vast.

Langdurige of permanente opname
Als langdurige of permanente opname in een andere zorginstelling nodig is, bekijkt de transferverpleegkundige of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Als dat het geval is, vraagt de transferverpleegkundige een verblijfsindicatie aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het is mogelijk dat het CIZ bij u langskomt voor een gesprek. De datum en tijd worden door het CIZ doorgegeven aan de verpleegafdeling waar u op dat moment verblijft. Het kan ook zijn dat het CIZ de indicatie telefonisch afstemt met de transferverpleegkundige.

Het CIZ heeft maximaal twee werkdagen nodig om uw indicatie vast te stellen. Bij het afgeven van de indicatie wordt deze gekoppeld aan de zorginstelling van uw voorkeur.

Een overbruggingsplek
Als er in de zorginstelling van uw voorkeur op korte termijn geen plek is, wordt er een overbruggingsplek voor u gezocht.

Vergoeding langdurige of permanente opname
De kosten voor langdurige of permanente zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Langdurige revalidatie
Als u intensieve revalidatie nodig heeft voor een langere periode en het van tevoren niet te voorspellen is of u daarna weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving, dan komt u in aanmerking voor een ‘ZZP 9b’ indicatie. Dat staat voor Zorgzwaartepakket 9b. Vanuit de plek waar u revalideert wordt vervolgens beoordeeld of u na afloop van de revalidatie weer naar huis kunt of dat een andere oplossing gezocht moet worden. Zo nodig vragen zij een permanente Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie voor u aan.

Vergoeding langdurige of permanente opname

De kosten voor langdurige of permanente zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). U betaalt wel een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor mensen die een ZZP 9b indicatie hebben. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige van de afdeling of aan de transferverpleegkundige. De transferverpleegkundige is op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 0543 - 54 46 32.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: alg741 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |