Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Opname op de afdeling voor jongeren/ jongvolwassenen

Opname op de afdeling voor jongeren/ jongvolwassenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort ga je naar het ziekenhuis voor opname, een behandeling of onderzoek waarvoor je één of meerdere dagen wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat je acuut opgenomen moet worden, dan krijg je deze folder zodra je op de afdeling komt. Je verblijft op de afdeling voor jongeren/jongvolwassenen. De afdeling ligt helemaal achter in het ziekenhuis. In dit informatieboekje lees je wat je kunt verwachten en waar je aan moet denken.

Naast informatie over opname, verblijf en zorg vind je gegevens over de voorzieningen die het ziekenhuis biedt. De medewerkers van het SKB willen je zo goed mogelijk helpen voor, tijdens en na je behandeling.

Thuis
Als je wordt opgenomen voor een operatie, dan heb je vooraf een afspraak met een anesthesioloog (narcotiseur) op het pré-operatief spreekuur (POS). Hij spreekt met je af of je nuchter moet komen of dat je nog mag ontbijten. Nuchter betekent dat je vanaf de nacht voordat je naar het ziekenhuis gaat niet mag eten, drinken en roken. Er wordt besproken welke vorm van narcose je gaat krijgen. Als je medicijnen gebruikt, overleg dan met de anesthesioloog wanneer je deze moet innemen.

Een onderdeel van het POS is ook een bezoek aan de afdeling waar een opnamegesprek met een verpleegkundige plaats zal vinden en je verder uitleg krijgt van de medisch pedagogisch zorgverlener.

Dag van opname
Op de dag dat je naar het ziekenhuis gaat vragen we je om thuis te douchen en eventueel je make-up, nagellak en mogelijke sieraden en piercings te verwijderen.
Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

Handig om te weten
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw spullen. Je mag je mobiele telefoon op de afdeling gebruiken. Houd wel rekening met de omgeving en kamergenoten. Kijk verderop in de folder (bij ontspanning) wat we allemaal op de afdeling hebben. Bij een dagopname is het volgende belangrijk: neem een ouder of bekende mee en spreek af of hij bij je blijft en/of hoe laat je weer opgehaald kunt worden.

Opname op de afdeling
Op de dag van de opname word je op de afgesproken tijd bij de afdeling verwacht. De secretaresse ontvangt je en haalt een verpleegkundige die jouw deze dag zoveel mogelijk zal begeleiden.

Opnamegesprek

Op de afdeling heb je eerst een gesprek met een verpleegkundige als dit nog niet in een POS is gebeurd. Je bespreekt onderwerpen die belangrijk voor jou en haar (de afdeling) zijn. Onder andere de reden van je opname en daarbij horende klachten, eventueel medicijn gebruik, allergie, dieet etc. Ze krijgt zo een indruk van je gezondheid/ziek zijn en wensen. Er wordt uitleg gegeven over de afdeling en wat je verwachten kunt. Zo mogelijk krijg je een rondleiding over de afdeling. Verder krijg je een polsbandje met daarop je naam en geboortedatum. Dit bandje moet je omhouden tot je weer naar huis gaat.

Een operatie
Kom je voor een operatie dan krijgt je een operatiejas en evt. een onderbroek die je aan moet trekken, waarna je in bed gaat liggen. De bloeddruk, polsslag en temperatuur wordt gemeten. Je krijgt een pijnstiller en als dit met de anesthesist is afgesproken krijg je ook een slaapmiddel. Nu moet je wachten tot de verpleegkundige wordt gebeld dat ze je naar de operatieafdeling kan brengen. Als je nog geen 15 jaar bent, mag één van je ouders in overleg met de anesthesist met je mee.

Na de operatie
Na de operatie, kom je eerst op de uitslaapkamer. Als je het prettig vindt (en je bent nog geen 15 jaar), komt één van je ouders bij je. Als alle controles goed zijn en je weer wakker bent, komt de verpleegkundige van de afdeling je ophalen. Je krijgt drinken en als het mag een lichte maaltijd. Ook op de afdeling blijft de verpleegkundige controleren hoe het met je gaat.

Afspraken en adviezen voor thuis
Bij een dagopname bepaalt de verpleegkundige wanneer je naar huis mag. Het kan zijn dat jouw arts eerst nog langs komt en soms vindt de arts dat je wat langer moet blijven dan met je was afgesproken. Als het nodig is komt de fysiotherapeut langs op de afdeling en geeft je instructies en oefeningen mee voor thuis. Voor eventuele medicijnen wordt een recept gestuurd naar de apotheek; je kunt deze medicijnen bij de apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis of bij je thuisapotheek ophalen.

Wanneer je net geopereerd bent of nog niet ver kunt lopen moet je in een rolstoel worden opgehaald. Vraag degene die je ophaalt of hij een rolstoel bij de hoofdingang meeneemt. De huisarts krijgt via je arts een brief toegestuurd over je gezondheidstoestand.

Bij veel ingrepen is het belangrijk dat je je aan bepaalde regels houdt. Deze adviezen staan in het informatie boekje over de operatie die je al van je arts hebt gekregen. Ze gaan over wat je wel en niet mag en waar je aan moet denken. De verpleegkundige neemt dit nog met je door. Heb je deze informatie niet, dan zullen evt. adviezen met je worden besproken. Bij elk ontslag krijg je een afsprakenkaart mee waarop de controleafspraak op de polikliniek of belafspraak staat. De dag na ontslag belt een verpleegkundige van de afdeling om te horen hoe het met je gaat en of er nog vragen zijn.

Indeling van de kinderafdeling

Het hangt af van je leeftijd en waarom je in het ziekenhuis bent, in welke kamer je wordt opgenomen. Onze afdeling is onderverdeeld in drie units: zalen, boxen en neonatologie.

Kamers
Op elke kamer staan twee of drie bedden. Dit noemen wij ook wel eens een zaal. Wij proberen zoveel mogelijk iedereen bij leeftijdsgenootjes op de kamer te leggen. Jongens en meisjes kunnen bij elkaar op de kamer liggen.

Box

Een box is een eenpersoonskamer. Soms is het nodig dat je alleen in een kamer wordt verpleegd, bijvoorbeeld wanneer je rust nodig hebt of bij een besmettelijke ziekte. Of als je weinig weerstand hebt en beschermd moet worden tegen infecties van buitenaf. Er worden dan speciale maatregelen genomen waar iedereen die in de box komt zich aan moet houden. Dit staat op een gekleurde kaart op de deur.

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie worden baby’s verpleegd.

Opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? Meld het ons!
Door een opname of behandeling in een buitenlands ziekenhuis of wanneer je woont op een varkens- of vleeskalverenboerderij kun je besmet geraakt zijn met de MRSA-bacterie. Deze wordt ook wel ‘ziekenhuisbacterie’ genoemd. Bij opname moet je dit melden en misschien word je dan in een box opgenomen, tot bekend is of jij die bacterie bij je draagt. Je wordt dan zo snel mogelijk getest op de MRSA-bacterie. De uitslag is na vier tot vijf werkdagen bekend.

Verblijf in het ziekenhuis
Bezoek
Bezoek van ouders, familie en vrienden of vriendinnen is vaak een leuke onderbreking van de dag in het ziekenhuis. Toch kan bezoek erg vermoeiend zijn voor jou en je kamergenoten. We vragen dan ook vriendelijk hier rekening mee te houden. Dat kan door niet meer dan twee bezoekers aan je bed te ontvangen. Je ouders, broers en zussen hebben de gehele dag de gelegenheid om op bezoek te komen. Voor overig bezoek zijn de bezoektijden afhankelijk van op welke kamer je ligt, overleg dit met de verpleegkundige. Als je voor een dagopname in het ziekenhuis bent, mogen alleen je ouders blijven.

Ontspanning
Voor ontspanning kun je naar de speelkamer. Hier zijn spelletjes, dvd's, een tv, PlayStation, iPad, laptop, stripboeken, etc. Op je kamer heb je de gelegenheid een laptop te gebruiken, compleet met internet, zodat je je sociale contacten kunt onderhouden. Bij ieder bed is een eigen tv. Je kunt deze gratis gebruiken.

Restaurant en winkel
Wanneer je van bed of van de afdeling mag, vind je het misschien leuk om naar het restaurant of de winkel te gaan in de hal van het ziekenhuis. Laat het de verpleegkundige dan even weten. We willen graag overzicht houden over wie de afdeling verlaat en of dat verantwoord is.

Openingstijden van het restaurant en de winkel zijn:
Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 20.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.30 tot 20.00 uur.
In het personeelsrestaurant kunnen bezoekers tussen 12.00 en 13.30 uur tegen betaling een (warme) maaltijd nuttigen.

Eten en drinken
Op iedere verpleegafdeling werkt een zorgassistent. ’s Morgens geeft zij je een menukaart zodat jij kunt kiezen wat je ‘s avonds wilt eten. Als je een dieet volgt, is de menukaart hierop afgestemd. Er kan gezamenlijk in de speelkamer/ of op de kamer gegeten worden. Bij de broodmaaltijden wordt op het moment van delen gevraagd wat je wilt eten.

Voorzieningen
Niet roken
In het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein is roken niet toegestaan.
Tolk
Patiënten of ouders die geen Nederlands spreken, kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Via het tolkencentrum komt de patiënt in contact met een tolk die zijn taal spreekt. De telefoon heeft een luidspreker waardoor meer mensen kunnen meeluisteren en meepraten.

Veiligheid
Het SKB heeft eigen beveiligingsmedewerkers in dienst. Zij zijn te bereiken via de receptie. Je kunt zelf of via een verpleegkundige contact met hen opnemen als:
Ondersteuning
Naast verpleegkundigen en artsen kun je nog meer hulpverleners op de afdeling tegenkomen, zeker als je langer op de afdeling blijft. Hieronder lees je wat zij voor je kunnen betekenen.

Medisch pedagogisch zorgverlener
Een ziekenhuisopname is een indrukwekkende gebeurtenis. Een medisch pedagogisch zorgverlener kan je in deze situatie begeleiden. Zij bereidt je voor op een operatie of onderzoek of geeft jou of je ouders een steuntje in de rug. Voor iedereen ziet dat steuntje er weer anders uit. De medisch pedagogisch zorgverlener werkt samen met verpleegkundigen, artsen en orthopedagogen en neemt deel aan de patiëntenbespreking.

Kinder zorg, onze zorg
Een speciale taak van alle ziekenhuismedewerkers is het observeren en signaleren of de veiligheid en welbevinden van kinderen, die de afdeling spoedeisende hulp of kinderafdeling bezoeken/ opgenomen zijn, gewaarborgd is.

Bij het (medisch) onderzoek volgens een wettelijk verplicht stappenplan, tijdens het invullen van het anamneseformulier, of tijdens het verblijf op de afdeling kan soms een vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de gezins- of opvoedingssituatie.
Indien daarbij de veiligheid van het kind mogelijk gevaar loopt zal de behandelende arts (kinderarts of andere specialist) de zorgen daarover op een open en eerlijke manier met u als ouders/ opvoeders bespreken. Voor jongeren van 12 jaar en ouder geldt dat hij/zij bij dit gesprek worden betrokken. Mocht uit dit gesprek blijken dat er inderdaad dusdanige problemen zijn waarbij de veiligheid van het kind/jongere niet altijd gewaarborgd is, dan zoeken we samen met u naar mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt besproken welke hulp hierbij geboden kan worden. Bij twijfel kan het nodig zijn, dat wij de situatie met deskundigen bespreken in een speciaal voor dit onderwerp opgerichte Werkgroep Kinder Zorg.

Indien de werkgroep het nodig acht, wordt nader contact gezocht met u als ouder(s), en/of andere betrokken professionals zoals bv de huisarts en/of schoolarts. Op deze manier hopen we kinderen/jongeren en ouders hulp te bieden die past bij de situatie.

Maatschappelijk werk, psycholoog of orthopedagoog
Als je ziek bent kan dit niet alleen lichamelijke maar ook psychische klachten veroorzaken. Het is dan handig om hier met iemand over te praten die jou kan begeleiden. Je arts moet je hiervoor doorverwijzen. Dat gebeurt natuurlijk altijd in overleg met jou en je ouders. Het hangt van je situatie af of je beter naar een maatschappelijk werker, psycholoog of orthopedagoog kunt gaan.

Onderwijs
Moet je langere tijd in het ziekenhuis blijven? Dan kun je in het ziekenhuis les krijgen. Wij nemen dan contact op met OZL (onderwijs zieke leerlingen) van waaruit men jouw eigen leerkracht benadert. Soms is een patiënt na een ziekenhuisopname, voor een langere periode niet in staat naar school te gaan. Er zijn dan mogelijkheden voor onderwijs aan huis. De leerkracht van OZL zal dit met jou en je ouders bespreken.

Cliniclown
Geregeld komt de Cliniclown op de afdeling. Wij zullen je hier van te voren over inlichten. Lijkt het je geen leuk plan, dan kan je dit van te voren gerust aangeven.

Afdelingssecretaresse
Op onze afdeling werken secretaresses. Zij bedienen de telefoon en regelen afspraken voor patiënten, bijvoorbeeld voor de röntgenafdeling, laboratorium en poliklinieken.

Zorgassistent
De zorgassistenten zorgen ervoor dat alles er op onze afdeling goed uitziet en schoon is. Zij verzorgen ook het eten en drinken op de afdeling.

Parkeerkaart
Als u meerdere dagen in het ziekenhuis moet zijn, is er een weekkaart te koop. Hierdoor kunt U besparen in de parkeerkosten. Zie ook de folder ‘Betaald parkeren’.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren vanaf zestien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
en in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Voor niet ingrijpende onderzoeken en behandelingen wordt ervan uit gegaan dat toestemming wordt verleend. Buiten deze rechten hebben jij en je ouders de plicht om alle informatie die van belang is voor een goede diagnose en behandeling aan de hulpverleners te geven. Voor verdere informatie over de WGBO kun je kijken op internet bij www.kindenziekenhuis.nl (van de vereniging Kind en Ziekenhuis) en in de brochure 'Uw rechten en plichten'. Deze ligt op de afdeling en bij de patiëntenservice in de centrale hal.

Klachtenregeling
We doen ons best om jouw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling, de zorg of de organisatie rondom je opname. Als je een klacht hebt, is het prettig als je deze bespreekt met degene tegen wie de klacht gericht is. Dan kan hij proberen het probleem direct te verhelpen. Het is ook mogelijk om bij de klachtenfunctionaris een klacht in te dienen. Meer informatie leest u hierover in de folder: Hebt u een klacht, vertel het ons. Deze is te verkrijgen op de afdeling en bij de patiëntenservice in de centrale hal.

Leesboeken
Voor geschikte leesboeken kun je terecht op onze website: www.skbwinterswijk.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heb je als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kun je vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin221 versie jan 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |