Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Pacemaker implantatie

Pacemaker implantatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Cardiologie voor het plaatsen van een pacemaker. In deze informatiefolder leest u welke zaken belangrijk zijn voorafgaand aan de opname; wat u in grote lijnen tijdens de opname te wachten staat en de adviezen voor als u weer thuis bent. We adviseren u de folder voor uw opname door te lezen. Voor de werking van het hart en de werking van de pacemaker verwijzen wij u naar de folder “Pacemaker” van de Nederlandse Hartstichting. Deze folder heeft u op de polikliniek meegekregen. Bij de Gastenservice in de centrale hal van het ziekenhuis vindt u algemene informatie over opname en verblijf.

MRSA bacterie
Indien u op een boerderij woont waar varkens en/of vleeskalveren worden gehouden, of indien u werkt met varkens- en/of vleeskalveren, of indien u opgenomen bent geweest is een buitenlands ziekenhuis, bent u op de polikliniek getest op de MRSA bacterie. Is dit niet het geval of twijfelt u hieraan, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek cardiologie.

Voorbereiding op de opname
Een week voor de opname gaat u bloedprikken. Het formulier hiervoor heeft u meegekregen op de polikliniekMedicijngebruik
Hieronder treft u richtlijnen aan voor het gebruik van medicijnen. De secretaresse van de polikliniek zal met u doornemen wat voor u van toepassing is. In het boekje kan het advies aangekruist of genoteerd worden als geheugensteuntje.

Gebruik van bloedverdunners

Medicijn:

 • Sintrom
 • Marcoumar
 • Ascal
 • Plavix
 • NOAC's
 • ........................
Stoppen met innemen:
 • 3 dagen voor opname
 • 5 dagen voor opname
 • anders, namelijk.......................................
Gebruik van medicijnen bij diabetes
Ingreep 's ochtends:
 • insuline: 's ochtends halve hoeveelheid, na de ingreep normaal
 • tabletten: 's ochtends niet innemen, na de ingreep innemen
 • ...........................................................
Ingreep 's middags:
 • insuline: 's ochtends normaal, 12.00 uur halve hoeveelheid, na de ingreep normaal
 • tabletten: 's ochtends normaal, 12.00 uur niet, na de ingreep normaal
 • .............................................................
Gebruik van plasmedicijnen

Activiteiten tijdens de opname
Hieronder treft u globaal de activiteiten die plaatsvinden tijdens uw opname. De verpleegkundige zal tijdens het opnamegesprek deze informatie met u doornemen.

Opnamedag, voor de implantatie
Opnamedag, tijdens de implantatie
Opnamedag, na de implantatie
De dag na de implantatie
Telemetrie
Na de ingreep zal uw hartritme standaard een dag bewaakt worden door middel van telemetrie. Dit wordt gestopt als de pacemakertechnicus uw pacemaker de dag na de ingreep gecontroleerd heeft. Telemetrie is bewaking van het hartritme op afstand. Hierbij worden vijf plakkers op uw borst bevestigd. Hieraan komen draadjes die aan een kastje zitten. Dit apparaatje kunt u om u nek hangen.

Uw hartritme wordt zo opgevangen en verzonden naar afdeling Cardio Care. Daar wordt het in beeld gebracht op een monitor en beoordeeld. Als u bewaakt wordt met telemetrie-apparatuur, bent u beperkt in uw bewegingsvrijheid.

Voor een goede telemetriebewaking moet u op de volgende zaken letten:
Na de pacemaker implantatie
Gebruik van de arm (aan de kant waar de pacemaker is geplaatst)
Verband advies
Als de wond niet meer na lekt verwijdert de verpleegkundige de dag na de ingreep de pleister. Als dat nog niet mogelijk is overlegt de verpleegkundige met u wanneer u de pleister kunt verwijderen. Soms zit er een lusje van de hechting. Deze mag vastgeplakt worden met een kleine pleister als u dat prettiger vindt.

Bloeduitstorting rondom de wond
Na de ingreep kan de huid rondom de wond blauw-paars verkleuren. Dit is een bloeduitstorting, die ontstaan is door het plaatsen van de pacemaker. Een bloeduitstorting is niet erg. Ook kan de bloeduitstorting zich verplaatsen. Vaak zakt deze naar beneden, bijvoorbeeld naar de arm. De bloeduitstorting lost vanzelf op. Mocht het pijn geven, dan kunt u paracetamol innemen (zie verderop in de folder).

Douchen / bad

Vanaf de derde dag na de ingreep mag u weer douchen. De wondranden zijn dan gesloten. Een bad nemen mag vanaf een week na de ingreep. De reden dat u hier langer mee moet wachten, is dat in bad gaan de wondranden week maakt, waardoor de wond weer open kan gaan.

Fietsen / sporten
U mag de eerste twee weken niet fietsen. Sporten mag de eerste zes weken niet. Hieronder vallen onder andere zwemmen, fitness, tennis, etcetera. Wandelen mag uiteraard wel.

Autorijden

Dit mag de eerste twee weken na de ingreep niet. Dit om overbelasting van de arm (aan de geopereerde zijde) te voorkomen.
Zie voor meer informatie omtrent autorijden het boekje ‘pacemaker’ van de Nederlandse Hartstichting. Hierin wordt uitleg gegeven over een ‘eigen verklaring’. Deze verklaring is niet wettelijk verplicht. Verder is het verstandig om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij waar u uw autoverzekering hebt afgesloten. Het kan zijn dat zij nog specifieke voorwaarden hebben.

Wat te doen bij pijn

Als u pijn hebt bij de operatiewond, kunt u zo nodig paracetamol 500 mg nemen. U mag maximaal 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg innemen. Mocht de pijn hiermee niet verholpen zijn, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Wat te doen bij nabloeden van de wond
Als u thuis bent en de wond gaat bloeden, dan kunt u weer een pleister op de wond plakken. Als dit het bloeden niet stopt, kunt u met een opgerolde handdoek gedurende 15 minuten op de wond drukken. Indien het bloeden dan nog niet stopt, neemt u contact op met de polikliniek Cardiologie (tijdens kantooruren) of met de afdeling SEH (Spoedeisende Hulp). Het telefoonnummer van de afdeling SEH is: 0543 54 45 55 en van de polikliniek Cardiologie: 0543 54 42 25. Nabloeden van de wond komt echter zelden voor als u weer thuis bent.

Wondcontrole bij de huisarts
Na 10 dagen gaat u voor wondcontrole naar de huisarts. Eventuele hechtingen kunnen ook door de huisarts worden verwijderd. U dient de huisarts zelf te bellen voor het maken van een afspraak. Indien u een biventriculaire pacemaker gekregen hebt, dan bent u vooraf begeleid door de hartfalenverpleegkundige. U krijgt dan ook een controleafspraak mee voor over 10 dagen met de hartfalenverpleegkundige. Zij kijkt dan ook naar de wond en de hechting. Dus in dit geval hoeft u niet naar de huisarts.

Controle afspraak bij de cardioloog
Vier tot zes weken na de plaatsing van de pacemaker komt u voor een controle-afspraak bij de cardioloog. Tijdens deze afspraak wordt ook de werking van de pacemaker gecontroleerd door de pacemakertechnicus. Uw controleafspraken staat genoteerd op uw afsprakenkaart.

Contact

De verpleegkundige neemt 1 à 2 dagen na ontslag contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Heeft u vragen dan kunt u die natuurlijk meteen stellen aan de verpleegkundige.

Bij vragen of problemen
Neem (ná de eerste dag thuis) contact op met uw huisarts bij:
De eerste dag thuis neemt u contact op met de polikliniek Cardiologie (tijdens kantooruren) of met de afdeling SEH (Spoedeisende Hulp).
Het telefoonnummer van de afdeling SEH is: 0543 54 45 55 en van de polikliniek Cardiologie: 0543 54 42 25.

Waar kunt u terecht met vragen?
Indien u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 25. Tijdens de opname kunt u met vragen terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen wanneer de verpleegkundige na ontslag met u contact opneemt.

Belangrijke telefoonnummers
Polikliniek Cardiologie: 0543 54 42 25
Afdeling Cardiologie: 0543 54 45 25

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: car089 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |