Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie
Hartrevalidatie

PEP - module

PEP - module

Module Psycho Educatieve Preventie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U heeft een hartaandoening (hartinfarct, hartoperatie of dotter procedure) gehad. Dit kan een reden zijn om uw leven en de manier waarop u met situaties omgaat, onder de loep te nemen.

Een hartprobleem kan ook leiden tot gevoelens van somberheid, onzekerheid, angst of prikkelbaarheid. Dit is heel normaal en meestal gaan deze gevoelens vanzelf weer weg. In sommige gevallen blijven de (milde) psychische klachten echter bestaan of worden ze zelfs erger. Dit kan het herstel en/of een gezonde leefstijl benadelen, waardoor het risico op hartproblemen juist weer groter wordt. De coördinator hartrevalidatie en de psycholoog denken dat u mogelijk zou kunnen profiteren van de PEP-module.

In deze folder leest u meer over de PEP-module.

Wat is de PEP-module
De PEP-module staat voor Psycho Educatieve Preventie module, ofwel een groepsprogramma waarin psychologische informatie wordt gegeven. Deze informatie is gericht op het verkleinen van de kans op een nieuwe hartaandoening of verkleinen van de kans op verergering van de huidige aandoening. De module bestaat uit informatie, oefeningen en huiswerk opdrachten.

In de PEP-module komt een aantal thema’s aan bod die voor hartpatiënten van belang zijn en waar veel patiënten mee te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan stress, (te) hoge eisen stellen aan uzelf, de gevolgen van uw aandoening voor uw relatie, sociale omgeving en werk, maar ook gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid.

In de bijeenkomsten leert u hoe u met deze gevoelens om kunt gaan. In elke bijeenkomst wordt gewerkt met de relatie tussen gedachten en gevoelens, en de uiteindelijke invloed daarvan op het gedrag en de leefstijl.

Doel

Het doel is dat u inzicht krijgt in de aanwezige storende gedachten die onderliggend zijn aan de psychische klachten, de manier waarop u omgaat met stress, met eisen van uzelf en van uw omgeving. Vervolgens leert u om deze gedachten om te zetten in meer helpende gedachten, zodat de negatieve gevoelens afnemen.

Ook krijgt u tips en adviezen over hoe u met deze klachten en uitdagingen om kunt gaan, zodat u daar zo min mogelijk last van ondervindt in uw dagelijks leven. Een afname van stress, spanning en psychische klachten draagt bij aan een kleiner risico op nieuwe hartproblemen.

Programma
De PEP-module bestaat uit zes bijeenkomsten met maximaal acht deelnemers. Alle bijeenkomsten worden gegeven door een GZ-psycholoog en een coördinator hartrevalidatie. De eerste vier bijeenkomsten zijn alleen voor u. Voor de vijfde bijeenkomst is ook uw partner of belangrijke naaste uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden om de 14 dagen plaats en duren anderhalf uur per keer.

Tussen de vijfde en de zesde bijeenkomst zit wat meer tijd. In de tussentijd vult u de vragenlijsten die u tijdens de intake hebt ingevuld, nogmaals in. Op deze manier kunnen we het resultaat van de module voor u persoonlijk meten.

De laatste bijeenkomst is ook een terugkom sessie waarin nog nieuwe informatie aan bod komt, u de uitslag van de vragenlijsten krijgt en waarin geëvalueerd wordt op de module.

Als u beslist om deel te nemen aan de PEP-module is het de bedoeling dat u alle zes bijeenkomsten volgt. Ook de bijeenkomsten waarin thema’s aan de orde komen die op uw situatie misschien minder van toepassing zijn.

Kosten

Aan het volgen van de PEP-module zijn, afgezien van het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering, geen extra kosten verbonden.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gerapporteerd aan andere ziekenhuis medewerkers die direct bij de behandeling zijn betrokken. Dit kan de medisch specialist zijn die u heeft verwezen. De psycholoog zal hiervoor altijd uw toestemming vragen. Ook voor informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, is uw toestemming nodig.

Om u vrij en veilig te kunnen voelen om zaken in te brengen tijdens de groepsbijeenkomsten, vragen wij ook van u als deelnemer om vertrouwelijk om te gaan met informatie die u van anderen hoort. Uiteraard bent u vrij om uw eigen ervaringen en inzichten te delen met mensen uit uw omgeving.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten in het ziekenhuis'. Deze folder is verkrijgbaar bij de patiënten informatie in de centrale hal. De folder kunt u ook lezen op www.skbwinterswijk.nl onder het kopje Patiënten – patiëntenfolders.

Kwaliteitsbewaking
De psycholoog en coördinator hartrevalidatie, streven een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, kunt u die altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.
De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode. Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen:

NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam,
www.psynip.nl

Vragen?
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Medische psychologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 - 54 42 55.


Foldernummer: car391 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |