Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Persoonlijk zorgplan CVA

Persoonlijk zorgplan CVA

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Dit persoonlijk zorgplan is van:
patiëntensticker


Ontslaggegevens
U bent op ……………..…………. met ontslag naar huis gegaan. Voor u zijn de volgende afspraken gemaakt:

Op …………..……………..komt u voor controle bij de verpleegkundig specialist neurologie van het SKB.

Op ………….………………komt u voor controle bij de neuroloog van het SKB.

In week ……………. neemt de CVA-aandachtsvelder van Marga Klompé (SZMK) contact met u op en maakt indien nodig een afspraak met u.

In week ……………. krijgt u een afspraak met de praktijkondersteuner van uw eigen huisarts.

Na afloop zal zij verdere afspraken met u inplannen voor verdere controles:
Neem bij iedere controle uw persoonlijk zorgplan mee, met daarbij een recent medicijnoverzicht.

In de periode van ontslag tot aan …………………….. zal de verpleegkundig specialist Neurologie uw eerste aanspreekpunt zijn bij vragen en/of onduidelijkheden rondom uw CVA. Haar gegevens zijn:Invoegen visitekaartje VS neurologie


In de periode na ………………………… is de praktijkondersteuner van uw eigen huisarts uw eerste aanspreekpunt bij vragen en/of onduidelijkheden rondom uw CVA.

Bij u zijn mogelijk ook therapeuten betrokken. Hun gegevens zijn:

Fysiotherapeut ………...................................................

Ergotherapeut ………...................................................

Logopedist .....……..................................................


De contactgegevens van uw thuiszorgorganisatie zijn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....


U bent opgenomen geweest op de neurologie afdeling van het SKB. Na diverse onderzoeken is gebleken dat u een CVA heeft doorgemaakt in de LINKER / RECHTER hemisfeer, hersenstam/ kleine hersenen. Dit betrof een:
Door middel van diverse onderzoeken zijn bij u mogelijke factoren vastgesteld die van invloed zijn geweest op het ontstaan van uw CVA. Om de kans op een herhaling te verkleinen worden deze risicofactoren zo goed mogelijk behandeld. Sommige van deze factoren zijn beïnvloedbaar door middel van leefstijladviezen en/of medicijnen. In deze folder zijn de mogelijke risicofactoren benoemd, is aangegeven welke factoren bij u van toepassing zijn en welke u eventueel in samenspraak met uw behandelend neuroloog, verpleegkundig specialist of huisarts kunt beïnvloeden.

De niet-beïnvloedbare risicofactoren:
De beïnvloedbare risicofactoren:
Aanvullende informatie vindt u bij de Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl of via de informatielijn 0900 - 3000 300. Of via uw behandelend neuroloog, verpleegkundig specialist of huisarts.

Uw persoonlijke metingen

DatumBloeddruk (streefwaarde maximaal 130/80 mmg Hg)PolsLDL cholesterol
(streefwaarde maximaal 2,5 mmol/l)
Glucose
(streefwaarde >7,8 mmol/l)

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: neu766 versie juli 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |