Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

PIPO polikliniek

PIPO polikliniek

Plas- en poeppoli

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De PIPO-poli is er voor kinderen met plas- en /of poepproblemen. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van de PIPO poli.

Voor wie
Kinderen kunnen met verschillende plas- en/of poepproblemen terecht bij de PIPO-poli. Het kan gaan om kinderen waarbij het zindelijk worden niet vanzelf gaat. Soms is er sprake van een terugval in zindelijkheid waarbij kinderen die eerder schoon en droog waren toch weer vaker in hun broek plassen en/of poepen. Ook bedplassen, obstipatie, terugkerende urineweginfecties en urologische afwijkingen worden behandeld binnen de PIPO-poli.

De zorgverleners
De PIPO-poli in het SKB is een spreekuur waarbij de kinderarts (hoofdbehandelaar), de urotherapeut en zo nodig overige disciplines als de orthopedagoog, de kinderbekkenfysiotherapeut en kinderuroloog samenwerken aan het plas- of poepprobleem van uw kind. De betrokken specialisten kijken ieder vanuit hun eigen vakgebied. Door de korte lijnen en een wekelijks multidisciplinair overleg bieden we voor ieder kind structuur en de optimale zorg.

PLAS-, POEP- EN INCONTINENTIE PROBLEMEN

Algemeen
Gemiddeld worden kinderen zindelijk voor het derde levensjaar, maar het is helemaal niet raar als dat wat langer duurt. Zodra een kind 4 jaar wordt en naar school moet, wordt verwacht dat hij/zij volledig zindelijk is. Als het voor die tijd nog niet gelukt is, roept dat vaak spanning en onzekerheid op bij ouders, en soms ook bij het kind. Door de tijdsdruk worden spanning en irritatie erger, wat de zindelijkheidstraining meestal niet ten goede komt.

Ook komt het voor dat kinderen na een periode van zindelijkheid opnieuw problemen ontwikkelen, zoals in de broek plassen en/of verlies van ontlasting in de broek. Andere kinderen plassen na hun 8e jaar nog in bed. Weer andere kinderen hebben last van terugkomende urineweginfecties.

In al deze gevallen kan de urotherapeut vaak helpen. Zij verzorgt een deel (kind)educatie, advisering en coaching. Soms is er ook wat onderzoek nodig, waarbij een kind op een speciaal toilet mag plassen en er wordt gekeken hoeveel urine er in de blaas achter blijft na het plassen (uroflow en residubepaling).

Meestal is de oorzaak een niet goed aangeleerd poep en/of plaspatroon, waardoor het kind de signalen van de darm/blaas niet goed kan voelen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld obstipatie, spanningen, persoonlijkheid, trauma een rol spelen. In zeldzame gevallen is er een aangeboren afwijking die de problemen verklaart.

Als de urotherapeut onvoldoende kan helpen of als de kinderarts bij het eerste consult inschat dat andere hulp nodig is, kan het zijn dat u direct wordt verwezen naar orthopedagoog en/of kinderbekkenfysiotherapeut. U komt dan op 1 dagdeel naar het ziekenhuis en ziet alle betrokkenen achter elkaar. Dit heet de PIPO-carrousel. Ook kan het zijn dat op advies van de kinderarts wordt gekozen voor een opname van één of meerdere dagen.

Er zijn verschillende onderzoeken en trainingen mogelijk. Zoals:

PIPO-carrousel
De PIPO-carrousel is een poliklinische continentietraining waarbij u met uw kind een aantal keer op de polikliniek komt. Deze bezoekjes vinden plaats op maandagochtend of donderdagmiddag. U heeft dan 1 of meerdere afspraken met verschillende zorgverleners. Circa drie maanden na de laatste afspraak volgt een eindevaluatie met de kinderarts.

Dagopname Flowmetingen
Soms is het goed om een aantal plasmetingen te doen. In dat geval komt uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis. Tijdens deze dag vindt er drie keer een plasmeting plaats door te plassen op een flowmeter. Daarna controleren we met een bladderscan (een soort echo-apparaat) of de blaas voldoende leeggeplast is of dat er iets achter blijft (een residu).

Droog broektraining
Deze training is bedoeld voor kinderen die overdag urine verliezen. Bij deze training wordt uw kind minimaal 5 dagen op de Kinderafdeling opgenomen. We gaan dan met behulp van een plaswekker oefenen om overdag droog te blijven.

Zindelijkheid / observatietraining
Wanneer het uw kind niet goed lukt om zindelijk te worden en het onduidelijk is waarom het ondanks adviezen en begeleiding niet lukt kan een opname op de Kinderafdeling waardevol zijn. In een andere omgeving of met een andere benadering kunnen dan vaak wel vorderingen gemaakt worden.

Training bij obstipatie
Obstipatie kan voorkomen bij kinderen met angst voor het poepen of voor het toilet. Negatieve ervaringen kunnen daarbij een rol spelen. Ook ontwikkelingsproblemen zoals autisme en/of ADHD komen voor. Als het met adviezen en begeleiding niet lukt om dit te doorbreken kan een opname op de Kinderafdeling helpen om beter zicht te krijgen in factoren die een rol spelen en om uw kind te begeleiden van het probleem af te komen.

Poliklinische plaswekker training of klinische Droog bedtraining
Deze training is bedoeld voor kinderen/jong volwassenen vanaf 8 jaar die bedplassen. Bij deze training beginnen we met een aantal poliklinische afspraken bij de urotherapeut en het thuis oefenen met een plaswekker. Soms is dit al voldoende om het bedplassen te verhelpen. Als dit niet voldoende helpt, wordt uw kind een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen om te trainen. Dit noemen we de ‘klinische Droog bedtraining’.

Kinderurologie/operatie
Eén keer per maand is er een kinderuroloog op consultbasis voor incontinentie- en kinder-urologische problematiek. Deze ondersteunt de kinderarts op haar spreekuur. Indien nodig is er ook de mogelijkheid tot operatieve behandeling. Dit vindt veelal extern plaats in het Radboudumc.

Het team

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. U moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen.

Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vindt u op:
en in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Kinderafdeling op telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin779 versie feb 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |