Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Poliklinische ingrepen

Poliklinische ingrepen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken bij een poliklinische ingreep. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een poliklinische ingreep
Voor een medisch probleem bent u bij de arts geweest en die heeft een poliklinische ingreep geadviseerd. Om maar een voorbeeld te noemen: u hebt een kleine zwelling in de huid en de arts heeft u voorgesteld die zwelling onder plaatselijke verdoving op de poliklinische operatiekamer te laten verwijderen.

Hoe de ingreep precies bij u zal worden uitgevoerd is afhankelijk van wat er bij u gedaan moet worden. De arts zal u dit voor of tijdens de ingreep vertellen. U kunt gerust vragen stellen.

De plaatselijke verdoving wordt gegeven met behulp van één of meerdere verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving kan zo'n 30 tot 60 minuten aanhouden en na de ingreep kunt u dus al weer snel naar huis.

In ons ziekenhuis doen co-assistenten praktijkervaring op. Het kan daarom zijn dat er een co-assistent meekijkt tijdens de ingreep. Als u daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven bij de assistente van de polikliniek.

Noodzakelijke voorbereidingen

Als u ziek of verhinderd bent
Wanneer u de gemaakte afspraak voor de poliklinische verrichting niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van tevoren telefonisch doorgeven aan het secretariaat van polikliniek Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 50.

Na de ingreep
Een wond wordt na de ingreep meestal gehecht. De hechtingen worden na de wondgenezing verwijderd. Het kan zijn, dat de arts u vraagt de hechtingen door de huisarts te laten verwijderen of dit wordt tijdens een poliklinische controle gedaan. Er wordt ook wel gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen, die hoeven niet verwijderd te worden.

Als uw hechtingen door de huisarts worden verwijderd, wilt u hiervoor dan zelf een afspraak maken? Uw huisarts ontvangt bericht over de ingreep.

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep alvast deze pijnstillers in huis te hebben en vlak voor de ingreep alvast 1 tablet van 500 milligram Paracetamol in te nemen.

Afhankelijk van de ingreep kan het zijn dat het gebied rondom de plaats van de ingreep een paar dagen droog moet blijven. De arts geeft u daarover een advies. Met enige improvisatie kunt u gerust douchen. Soms wordt het bij de ingreep verkregen weefsel opgestuurd voor onderzoek. Na 7 tot 10 dagen is meestal de uitslag bekend.

De chirurg bespreekt deze met u tijdens uw controlebezoek of telefonische afspraak. Ook is het mogelijk dat uw huisarts u hierover informeert wanneer u daar komt voor het verwijderen van de hechtingen.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Gelukkig komen nabloedingen weinig voor, evenals infecties. Ook complicaties die specifiek bij een bepaalde ingreep kunnen voorkomen, treden gelukkig zelden op.

Vragen
Bij vragen over uw behandeling kunt u zich contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 50. Wanneer zich thuis binnen 24 uur na de behandeling problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen de afdeling Spoedeisende Hulp. Na de eerste 24 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie of met de huisarts.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: chi455 versie apr 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |