Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum

Polygrafie

Polygrafie

Slaaponderzoek thuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Een polygrafie is een onderzoek waarbij meerdere lichaamsfuncties tegelijk worden gemeten. Dit is een meting van onder andere de ademhaling, snurkgeluiden, zuurstofwaarde van het bloed en de hartslag. Ook wordt er gekeken of er sprake is van snurken. De meting levert belangrijke informatie op voor het stellen van een diagnose en de behandeling. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Het slaaponderzoek
Het slaaponderzoek vindt plaats bij patiënten met een verdenking van een verstoorde slaap. Dit kan worden veroorzaakt door het slaapapneu-syndroom of andere stoornissen die verband houden met de slaap. Het slaapapneu-syndroom ontstaat doordat uw bovenste luchtwegen tijdens uw slaap gedeeltelijk of geheel sluiten. Zonder dat u zich dit realiseert, wordt u telkens even een beetje wakker omdat u stopt met ademen.

Voorbereiding thuis
Wij verzoeken u geen make-up, bodylotion of nagellak te gebruiken. Deze middelen kunnen de meting beïnvloeden. Heeft u gelnagels dan hoeft u deze gelnagels niet vooraf te verwijderen.

Wat neemt u mee
Op de dag van de aansluiting neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:
Wanneer het een controle onderzoek betreft dan hoeft u een eventueel CPAP-apparaat niet mee te nemen. Deze sluit u ’s avonds gewoon zelf thuis aan.
Waar melden
Ter voorbereiding van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de Functieafdeling en neemt u plaats in de wachtkamer. Het eigenlijke onderzoek vindt plaats bij u thuis.

Het onderzoek
De laborant van de afdeling KNF bereidt u voor. Voordat de sensoren worden aangebracht wordt gevraagd om het slaapshirt aan te trekken. Om te onderzoeken wat er gedurende de nacht gebeurt, krijgt u een rekband om uw borst en buik en een neusbrilletje om de ademhaling te registreren. Verder nog een sensor aan de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. De sensoren zijn verbonden met het opnamekastje, dat op de borst is bevestigd met een draagband.

Na het aanbrengen van de apparatuur gaat u naar huis. Tijdens de avond wordt van u verwacht dat u alleen rustige activiteiten onderneemt, zodat de apparatuur goed blijft zitten. Douchen is tijdens het onderzoek niet mogelijk. De sensoren en apparatuur mogen niet nat worden. ’s Nachts kunt u gewoon naar het toilet. De laborant geeft u nog een vragenlijst mee om in te vullen. Thuis gaat u ’s avonds op het tijdstip naar bed zoals u dat gewend bent. Extra vroeg naar bed gaan heeft geen zin. In het algemeen hebben patiënten weinig hinder van de aangebrachte banden en de draden tijdens het slapen.

De medewerker spreekt met u een tijd af wanneer u de volgende ochtend naar het ziekenhuis komt om de apparatuur en de sensoren eraf te halen. Dat is meestal tussen 8.15 en 8.30 uur. De laborant haalt alle sensoren en het meetkastje er weer af en neemt de vragenlijst met u door. Eventueel kunt u de sensoren en banden er ook zelf afhalen. U overlegt dit van te voren met de laborant.

Beplakking Polygrafie

Zorgvuldig gebruik van apparatuur
Het is belangrijk dat u zorgvuldig omgaat met de apparatuur die het Streekziekenhuis Koningin Beatrix beschikbaar stelt.

Deelname aan het verkeer
Wij adviseren u om u te laten brengen en halen naar en van het ziekenhuis. De aangekoppelde apparatuur kan het autorijden of andere deelname aan het verkeer beïnvloeden waardoor u mogelijk niet verzekerd bent. Zelf rijden is op eigen risico.

De uitslag
Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw afspraak op de polikliniek. Zo nodig krijgt u een afspraak bij de slaapapneu-verpleegkundige voor verdere uitleg.

Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan telefonisch contact op met het secretariaat van de Functieafdeling. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: 0543 54 46 70.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: sla366 versie aug 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |