Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Pre-operatief spreekuur geriatrie

Pre-operatief spreekuur geriatrie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort krijgt u (mogelijk) een behandeling of wordt u geopereerd. Uw behandelend arts heeft u hierover geïnformeerd. Voordat het zover is, komt u eerst op het pre-operatief spreekuur geriatrie. Op oudere leeftijd is het risico op complicaties rondom een operatie vaak verhoogd. Dit kan van invloed zijn op de keuze van de behandeling. Daarom is het belangrijk dat deze risico’s vooraf inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast kunnen er soms vooraf maatregelen worden genomen om de kans op complicaties te verkleinen. Dit bespreken we met u tijdens het pre-operatief spreekuur.

Wat doet de geriatrie?
Geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt. De geriatrie is er voor ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Hier houden we in het ziekenhuis rekening mee. We streven naar herstel en dat u zich zo lang en goed mogelijk zelf kunt redden in het dagelijks leven.

Wat gebeurt er tijdens het pre-operatief spreekuur?
Het onderzoek duurt meestal 60 minuten. Er vindt een gesprek plaats met de verpleegkundig specialist of de klinisch geriater om te kijken of er een verhoogd risico is op complicaties. Het doel van dit gesprek is dat we uw situatie voor de operatie in kaart brengen. We meten en bespreken onder andere:
  • uw lichamelijke conditie
  • de mate waarin u zelfstandig functioneert
  • uw mentale conditie
  • uw behandelwensen en grenzen
  • hoe u aankijkt tegen de behandeling of operatie en uw medicijngebruik
Zo nodig vindt extra onderzoek plaats. Bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek of geheugenonderzoek. Eventueel vindt er een apart gesprek plaats met uw familie of naasten.

Wat gebeurt er als het operatierisico verhoogd is?
Als u een verhoogde kans op complicaties heeft, zal de verpleegkundig specialist/geriater uw behandeld specialist adviseren. Uiteraard is het ook belangrijk dat u zelf een afweging maakt tussen de voor- en nadelen van een behandeling en welke voor u acceptabel zijn.

Meenemen
Als u naar het pre-operatief spreekuur geriatrie komt, neem dan het volgende mee:
  • Uw huidige medicijnen in doosjes of baxterrol en een duidelijk overzicht van de medicatie die u gebruikt.
  • Uw bril/leesbril en/of uw gehoorapparaten en/of uw eventuele loophulpmiddel, bijvoorbeeld een stok of rollator.
  • Afsprakenkaart en een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
Wij adviseren u om iemand mee te nemen die voor u vertrouwd is. Hij/zij kan eventueel helpen om ons aanvullende informatie te geven.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ger680 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |