Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Preventie acute verwardheid (delier)

Preventie acute verwardheid (delier)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U, uw partner of iemand uit uw naaste omgeving is opgenomen in ons ziekenhuis vanwege een ziekte, een ongeval en/of operatie. Er blijkt sprake van een verhoogd risico op het ontwikkelen van een acute verwardheid (delier). Deze folder geeft algemene informatie over het voorkomen van acute verwardheid en adviezen wat u als patiënt en familie kunt doen.

Wat een delier is
Een delier is een verwardheid die binnen enkele uren of dagen ontstaat. De verwardheid kan sterk wisselen over de dag. Soms is de verwardheid zelfs afwezig. De verwardheid treedt meestal in de avond en gedurende de nacht op. De patiënt is onrustig en het is moeilijk een gesprek met hem te voeren. Hij begrijpt u niet of denkt op een andere plaats te zijn. Een delier gaat in principe over maar soms hebben mensen nadien nog enkele restverschijnselen.

Oorzaken
In deze folder wordt delier vanaf nu acute verwardheid genoemd. Acuut optredende verwardheid kan vele oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld: Oudere mensen hebben een verhoogd risico om acuut verward te raken. Bijvoorbeeld omdat zij een minder goed gehoor, gezichtsvermogen of al geheugenproblemen hebben. Wanneer iemand al eerder een periode van acute verwardheid heeft doorgemaakt, is de kans op het weer krijgen van een acute verwardheid ook groter. Daarom is het van belang dit te melden bij opname.

Verschijnselen van acuut optredende verwardheid
Een acute verwardheid begint altijd plotseling. De verschijnselen kunnen erg wisselend aanwezig zijn. Enkele verschijnselen kunnen zijn:
Het is belangrijk om te weten dat dit allemaal niet bewust gebeurt.
Preventie
Als er bij opname een verhoogd risico is op acuut optredende verwardheid, dan kan er op de verpleegafdeling met specifieke observaties gezien worden of er zich een acute verwardheid ontwikkelt. Er wordt een benaderingswijze door verpleegkundigen en artsen gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat mogelijke oorzaken en risicofactoren worden beperkt en de patiënt georiënteerd is en zich thuis voelt. In overleg met de verpleegkundige kan het prettig zijn als bezoek wat vaker of wat langer komt.

Wat u als patiënt, familie en betrokkenen kunt doen bij opname in het ziekenhuis
Tot slot
Aarzel niet om eventuele vragen voor te leggen aan de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor u of uw naaste. Meld veranderingen in de gedachtegang of het gedrag. Dit geldt ook voor nare dromen of korte periodes van verwardheid, dit komt vaker voor in de avond of nacht. Het kan zijn dat de patiënt zelf geen veranderingen opmerkt maar de familie of betrokkenen wel. Het is belangrijk dat deze informatie wordt doorgegeven aan de verpleegkundige.

Als er toch een acute verwardheid optreedt zal de arts zo snel mogelijk proberen de oorzaken van acute verwardheid vast te stellen en deze te behandelen. Daarnaast kan het zinvol zijn om de patiënt medicijnen te geven om de verschijnselen van de acute verwardheid te verminderen. Voor specifieke aandachtspunten voor patiënt, familie en betrokkenen bij acute verwardheid is de folder "Acute verwardheid/delier" beschikbaar.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de patiënt. Hij/zij beantwoordt uw vragen graag.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt'. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: ger449 versie mei 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |