Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Problemen rondom zindelijkheid

Problemen rondom zindelijkheid

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Het zindelijk worden gebeurt meestal tussen het 2e en 4e levensjaar. Er is echter een grote groep kinderen die ook op wat oudere leeftijd nog, of opnieuw, problemen heeft met goed zindelijk zijn. Deze problemen kunnen zijn: het hebben van urine-ongelukjes overdag, het verliezen van ontlasting in het ondergoed of ’s nachts nog in bed plassen. Soms ook een combinatie hiervan.

Oorzaken
De oorzaken hiervoor kunnen verschillend zijn. Maar wat de oorzaak ook is, bij elke behandeling zal er altijd begonnen worden met de basisadviezen voor een goed plas- en poeppatroon. Soms is dat al voldoende om het probleem op te lossen. Soms zal meer hulp of onderzoek nodig zijn.

Basisadviezen
Het is heel belangrijk dat alle basisadviezen tegelijkertijd worden opgevolgd. Ook al zou er bijvoorbeeld alleen een plasprobleem bestaan, dan kan verbetering van het poeppatroon al de oplossing zijn. Dit komt omdat zowel het plassen als het poepen via dezelfde mechanismen plaatsvinden. De basisadviezen zetten we nog even op een rijtje (zie ook folder: Basisadviezen zindelijk worden):

1. Toilethouding
De beste houding is een zittende houding. Hierbij dient het kind ontspannen op het toilet te kunnen zitten in een 90 graden houding, zo nodig met een brilverkleiner. Ook de knieën moeten zich in 90 gradenstand kunnen bevinden door middel van een passend voetenbankje. Sommige kinderen hebben niet de tijd om de hulpmiddelen te pakken. Het kan helpen om het toilet in te richten voor het kind zodat een andere gebruiker het voor zichzelf tijdelijk weg kan halen. Voor jongens die gewend zijn om staand te plassen wordt de zittende houding geadviseerd!
2. Goed plaspatroon
Voor een goede blaasfunctie is het nodig om voldoende te drinken en regelmatig te plassen op een dag. Dit betekent een vochtinname tussen de 1 en 1,5 liter, goed verdeeld over de dag. Bij deze vochtinname zijn 6-7 plassen per dag nodig. Dit houdt in dat ongeveer elke 2 uur een plas- en drinkmoment gehanteerd kan worden. Het bijhouden van een ‘24-uurs plasdagboek’ kan een goed beeld geven van het drink- en plaspatroon. Dit houdt in dat je met een maatbeker bijhoudt wat er zowel gedronken als geplast wordt, met de tijdstippen erbij. Zo zie je in één oogopslag waar wat verbeterd kan worden.
3. Goed poeppatroon
Voor een goede darmfunctie is het nodig om voldoende vezelrijk te eten en voldoende te drinken. Bij plas- en/of poepproblemen streven we naar dagelijks zacht vaste ontlasting. Een goede doorstroming in de darm is belangrijk omdat enerzijds de blaas zich minder goed kan ontplooien, anderzijds drukt ontlasting tegen het afsluitmechanisme van de blaas. Meerdere malen per dag kleine hoeveelheden poepen kan betekenen dat er sprake is van overloop-ontlasting bij een overvolle darm. Bij zo’n volle darm (obstipatie) kunnen tijdelijk medicijnen nodig zijn om de darm weer leeg te krijgen. Om een goed poeppatroon te bevorderen is het zinvol om het kind op een vast moment van de dag naar het toilet te sturen, bijvoorbeeld een half uur na het warme eten. Het bijhouden van een poepdagboek kan inzicht geven hoe het eigen poeppatroon eruit ziet en of daar verbeteringen in aangebracht kunnen worden.

Resultaat

Met deze basisadviezen kunnen de blaas en de darm weer in het goede ritme komen om zo hun functie goed uit te kunnen voeren. Uiteraard is dit niet iets waarvan na één dag direct resultaat verwacht mag worden, al geeft verbetering van het ontlastingspatroon soms wel direct vermindering van een plasprobleem.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de urotherapeut van de PIPO poli. Zij is te bereiken via de Kinderafdeling, telefoonnummer 0543 - 54 44 95 of via de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer 0543 - 54 43 50.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: kin782 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |