Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesie

Proef Facetblokkade

Proef Facetblokkade

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Een proef facetblokkade is bedoeld om te zien, of door het inspuiten van een plaatselijke verdoving de pijn verdwijnt. Een proefblokkade wordt vaak gebruikt om te zien of een later uit te voeren definitieve ingreep kans van slagen heeft. Soms wordt een proefblokkade uitgevoerd om tot een diagnose te kunnen komen, hiervoor bent u dan meestal door de neuroloog of neurochirurg naar ons verwezen.

Het gaat er om dat u na de behandeling gedurende de komende uren oplet wat er met uw pijn gebeurt. Als de proefblokkade de pijn laat verdwijnen dan spreken we van een positief resultaat. Het kan ook zijn dat er geen enkel, of maar een gering, effect is op de pijn; ook dit is belangrijk om te weten. Soms worden er na een proefblokkade nog een of meer proefblokkades gedaan. Na de proefblokkade dient u ons op de hoogte te stellen van het resultaat, dit kan meestal telefonisch. Hiervoor krijgt u van een van onze assistentes een kaartje mee.

Voorbereiding
Behandeldag
Op de behandeldag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Dagbehandeling (route 7.5) tenzij anders is doorgegeven. Indien u gebracht wilt worden kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal (rechts naast de receptie).
Houdt u uw legitimatiebewijs bij de hand?
Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.
Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

De behandeling

In principe wordt u behandeld door uw eigen pijnspecialist, tenzij anders is afgesproken. In de behandelruimte ziet u dat de arts en zijn assistent(e) operatiekleding dragen. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van een röntgenbuis, zodat iedereen de procedure goed kan volgen en de arts de positie van de naald kan bepalen. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving ingespoten. Dit is even pijnlijk. Als dit is ingewerkt brengt de arts onder röntgendoorlichting een naald in, in de buurt van de zenuw of het zenuwtakje van de steun (facet) gewrichtjes. Als de positie van de naald correct is wordt vervolgens een langwerkende verdoving ingespoten. Voor de verslaglegging in het medisch dossier wordt er een afdruk gemaakt van het röntgenbeeld.

De nazorg

Na de behandeling moet u voor controle ongeveer een uur op de afdeling blijven liggen. Degenen die u naar het ziekenhuis heeft gebracht, mag dan bij u in de buurt blijven. Gewoonlijk hebt u geen klachten en mag u weer naar huis. Uit voorzorg is het echter niet toegestaan, dat u zelf naar huis rijdt. Tevens is een kortdurend gevoel van duizeligheid mogelijk. U kunt dan ook gedurende deze dag het beste rustig aandoen.

Complicaties
Het kan zijn dat door het inspuiten van de verdoving bij de overgang naar de grotere zenuwen een zwaar gevoel in arm of been optreedt. Dit verdwijnt vanzelf als de verdoving is uitgewerkt. Probeer in dat geval arm of been niet te gebruiken! (Bij een definitieve behandeling treedt dit niet op!)
Resultaat
Na de proefblokkade bent u tijdelijk pijnvrij geweest. De tijdsduur en het effect ervan moet u bij een volgend contact aan de behandelend arts mededelen.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0543) 54 42 00.
Wij zouden het op prijs stellen als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ane232 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |