Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT-scan met een biopt of punctie

CT-scan met een biopt of punctie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort heeft u op de afdeling Radiologie een afspraak voor een CT-scan (Computer Tomografie). In deze folder leest u hier meer over.

Ct-scan
De afspraak
Het secretariaat van uw behandelend arts geeft de afspraaktijd aan u door. Dit kan per post of telefonisch. Het is daarom belangrijk dat wij uw juiste adresgegevens en telefoonnummer hebben. Kloppen die gegevens niet meer? Laat ze dan wijzigen bij de receptie in de centrale hal.

Voorbereiding
U krijgt op de afdeling Radiologie een CT geleide punctie of biopsie. Dit vraagt van u de volgende voorbereiding:

Wat neemt u mee

Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Neem eventueel een leesboek, e-reader of tablet mee.

Melden
Meldt u zich op tijd aan de balie van de Dagbehandeling (route 7.5.).

Het onderzoek
De verpleegkundige van de Dagbehandeling begeleidt u voor en na de CT-scan. U krijgt een infuusnaaldje in uw arm. Daarna brengt de verpleegkundig u naar de afdeling Radiologie. Daar brengt de laborant u naar de CT-ruimte. Het lichaamsdeel waar het om gaat kan hier ontdaan worden van sieraden en kledingstukken met daarin metaal (denk aan knopen, ritsen en bh-beugels/haakjes). Houd hierbij rekening met uw kledingkeuze.

Voorafgaand aan de procedure bespreken de radioloog en de laborant de te doorlopen stappen en mogelijke complicaties met u.

De laborant laat u plaatsnemen op de onderzoekstafel. Tijdens een biopsie prikt de radioloog met een holle naald een orgaan aan om één of meerdere stukjes weefsel te verkrijgen voor onderzoek. De radioloog verdooft de plek waar u geprikt wordt. Daarna maakt de radioloog een klein sneetje in uw huid. Met behulp van de holle naald haalt de radioloog een stukje weefsel uit het orgaan dat onderzocht moet worden. De radioloog herhaalt deze handeling tot er voldoende weefsel voor onderzoek is uitgenomen.

In enkele gevallen is het nodig om voor de biopt een scan met contrastvloeistof te maken. Door het toedienen van contrastvloeistof kunt u een kortdurende warmtesensatie beleven.

Tijdens het onderzoek schuift de onderzoekstafel een aantal keren door de opening van de CT-scan. Iedere keer wordt gecontroleerd of de holle naald nog op de juiste plek zit voor een biopt. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen. Soms is het nodig dat u uw adem even stilhoudt. Via een intercom krijgt u dan ademinstructies.
De laboranten zitten tijdens het scannen in de bedieningsruimte, waar ze u kunnen zien en horen. Als het onderzoek klaar is, helpt de laborant u van de onderzoekstafel.

Duur van het onderzoek
Het gehele onderzoek duurt 40 tot 60 minuten. De CT-scan wordt ook voor spoedonderzoeken gebruikt. Hierdoor kan vertraging in het programma ontstaan. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Na het onderzoek
Na het onderzoek neemt de verpleegkundige u weer mee naar de Dagbehandeling voor de nazorg. Als er bij u een biopt van de longen is genomen, wordt er 60 minuten na het biopt een controle röntgenfoto gemaakt van uw borstkas.

Bijwerkingen en risico’s

Tijdens de toediening van contrastvloeistof kan er een verhoogd risico ontstaan als u:
Is één van bovenstaande van toepassing en heeft uw behandelend arts dit niet met u besproken? Dan is het belangrijk dat u hierover contact opneemt met uw behandelend arts. U heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen.

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.

Zwangerschap
Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u (mogelijk) zwanger? Bespreek dit dan met uw arts. Meld dit óók altijd voorafgaand aan de CT-scan aan de laborant.

De uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Uw arts bespreekt deze met u tijdens uw eerstvolgende afspraak. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag van dit onderzoek? Neem dan contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen? Neem dan tijdig contact op met aan de afdeling Radiologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek kunt u ook met uw vragen terecht bij de laborant.

Telefonisch contact.
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0543 - 54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiëntinformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: rad804 versie jan 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |