Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Radiumtherapie bij prostaatkanker

Radiumtherapie bij prostaatkanker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw arts heeft in overleg met u radiumtherapie afgesproken. Het middel dat hiervoor gebruikt wordt is Radium-223 dichloride, merknaam Xofigo®.

Radiumtherapie
Radiumtherapie wordt uitgevoerd bij patiënten met vergevorderde uitgezaaide prostaatkanker, waarbij hormoonbehandeling geen effect meer heeft. Radiumtherapie is gericht op uitzaaiingen in de botten. De uitzaaiingen in de botten nemen het radium op. Hierdoor worden deze zeer lokaal bestraald. Het doel van radiumtherapie is het verkleinen van de uitzaaiingen. Radiumtherapie leidt niet tot genezing maar is een levensverlengende behandeling. Op een skeletscintigrafie (botscan) kan worden vastgesteld of er botuitzaaiingen zijn die met radium behandeld kunnen worden.

Voorbereiding
Bloedonderzoek
Twee weken voor elke behandeling laat u bloedprikken. Neem hiervoor uw labformulier mee. Aan de hand van uw bloedwaarden bepaalt de nucleair geneeskundige of de (volgende) behandeling kan starten. Meld het van te voren bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde als het bij u lastig is een bloedvat aan te prikken.

Eten en drinken
U mag voor de behandeling normaal eten en drinken.

Medicijnen
Krijgt u tijdens de behandelperiode met radium andere medicijnen of nieuwe medicijnen (bijvoorbeeld prednison)? Laat de arts of specialist die de medicijnen voorschrijft dan weten dat u radiumtherapie volgt.

Eerdere behandelingen
Voordat u start met radiumtherapie is het belangrijk dat uw lichaam is hersteld van eerdere behandelingen. U mag daarom in de 6 weken vóór een radiumbehandeling geen chemotherapie hebben gehad en geen uitgebreide bestraling (radiotherapie). Een gerichte bestraling op één of enkele pijnlijke botten in de 6 weken voorafgaand aan de radiumbehandeling is geen bezwaar.

Afspraken
Radiumtherapie bestaat uit 6 behandelingen. Deze behandelingen worden gedurende een half jaar om de 4 weken uitgevoerd. De behandeling vindt plaats op afdeling Nucleaire geneeskunde: route 4.4 (achterin de gang kunt u aanbellen). Vóór iedere vervolgbehandeling dient u bloed te prikken.

1e behandeling
........................ om ............ uur
Bloedafname
..................................................
2e behandeling
........................ om ............ uur
Bloedafname
..................................................
3e behandeling
........................ om ............ uur
Bloedafname
..................................................
4e behandeling
........................ om ............ uur
Bloedafname
.................................................
5e behandeling
........................ om ............ uur
Bloedafname
.................................................
6e behandeling
........................ om ............ uur


Na iedere bloedafname nemen we binnen een week contact met u op om de (volgende) behandeling definitief vast te zetten, uit te stellen of te annuleren. Omdat het radium speciaal voor u (op gewicht) klaargemaakt wordt, vragen we voorafgaand aan iedere behandeling naar uw gewicht. Het kan zijn dat uw behandelend arts u, gedurende het behandeltraject, een aantal keren wil zien en/of spreken. Dit wordt dan met u besproken.

Melden
Laat een geldig identificatiebewijs zien als u zich bij de afdeling aanmeldt. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Bent u nog niet ingeschreven of zijn uw gegevens gewijzigd? Meld dit dan eerst bij de receptie in de centrale hal, voordat u naar uw afspraak gaat.
De behandeling
Elke behandeling wordt op dezelfde manier uitgevoerd. U krijgt een infuus in een bloedvat in uw arm. Via dit infuus wordt het radium toegediend. Dit duurt enkele minuten. Daarna wordt het infuus verwijderd en wordt u gecontroleerd op nabloeden. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Daarna mag u naar huis.

Bijwerkingen
Een behandeling met radium heeft meestal weinig bijwerkingen. Na iedere behandeling kunt u zich ziek en misselijk voelen. Ook kunt u last krijgen van zwelling van de benen, enkels en voeten. Deze bijwerkingen trekken meestal snel weg.

Neem contact met ons op indien u:
Radium kan ervoor zorgen dat u minder bloedcellen aanmaakt. Hier merkt u normaal gesproken niets van. Daarom worden vóór elke behandeling uw bloedwaarden gecontroleerd om vast te stellen of uw beenmerg voldoende functioneert. Wanneer uw bloedwaarden te veel afwijken, kan het verloop van de behandeling worden aangepast.

Richtlijnen in verband met radioactiviteit
U hoeft geen afstand te houden tot de mensen in uw omgeving. De straling van het radioactieve radium komt niet buiten uw lichaam, behalve bij toiletbezoek. Een deel van het radium wordt niet in de botten opgenomen en verlaat het lichaam via de ontlasting en in mindere mate via de urine. Ook in uw bloed is het radioactieve radium aanwezig.

Om te voorkomen dat andere personen in contact komen met radioactiviteit, dient u zich na iedere behandeling gedurende 7 dagen te houden aan de volgende richtlijnen:
Krijgt u een onderzoek of andere behandeling? Meld dan dat u behandeld bent met radioactief radium. Indien nodig, kunnen zij contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen van 7.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 - 54 42 71. Uw behandelend arts en/of nucleair geneeskundige neemt bovenstaande maatregelen met u door.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: nuc297 versie dec 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |