Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Revalidatiegeneeskunde
Neurologie

Revalidatie na een CVA

Revalidatie na een CVA

Herseninfarct of hersenbloeding

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
CVA
Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een beroerte, een beschadiging van de bloedvaten in de hersenen. Deze beschadiging kan ontstaan door een zuurstoftekort als gevolg van een afsluiting (herseninfarct) of door een scheur (hersenbloeding) in een bloedvat.

Gevolgen van een CVA
Alles wat we doen, denken en voelen, wordt door de hersenen aangestuurd. Een beschadiging van de hersenen kan deze functies verstoren. De gevolgen zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van de beschadiging en de leeftijd van de persoon.

Sommige gevolgen kunnen zichtbaar zijn, zoals verlammingsverschijnselen of problemen bij het spreken. Voorbeelden van minder zichtbare gevolgen zijn moeite met zien, eten, begrijpen van taal en verandering op het gebied van emoties, het gedrag of het denken. Dagelijkse handelingen als schrijven, computergebruik en koken zijn niet meer vanzelfsprekend. Niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn/haar omgeving wordt getroffen door de beroerte. Het kan zijn dat ze in de nieuwe situatie hulp moeten bieden of minder goed met elkaar kunnen communiceren.

Het doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is dat u zo goed mogelijk leert omgaan met de gevolgen van het CVA, eventueel met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen. Samen met de therapeuten stelt u behandeldoelen op om aan te werken.

Het behandelteam
U wordt behandeld door een multidisciplinair team van behandelaars aangestuurd door de revalidatiearts. Het team kan bestaan uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog, met wie u te maken krijgt is afhankelijk van de behandeldoelen die u heeft. Deze behandelaren werken nauw samen tijdens uw revalidatieproces. Hierdoor kunnen verschillende problemen door meerdere disciplines tegelijk bekeken worden.

Er kan zo nodig ook een beroep gedaan worden op de arbeidsrevalidatie van het revalidatiecentrum Roessingh en/of de autorijschool van het Roessingh. Daarnaast werkt het team samen met de orthopedisch schoenmaker en/of orthopedisch instrumentmaker.

De behandeling
De revalidatiebehandeling vindt gemiddeld twee keer per week plaats. Het is belangrijk dat u het geleerde thuis zoveel mogelijk toepast en oefent. De behandelaar bespreekt met u welke oefeningen u thuis kunt doen. Het revalidatieproces loopt volgens een behandelplan. Bij de intake worden uw hulpvragen globaal in kaart gebracht. De begeleidende disciplines vormen deze hulpvragen samen met u tot haalbare doelstellingen. Deze doelstellingen worden geformuleerd in het behandelplan. Dit plan wordt elke zes weken tijdens de patiëntenbesprekingen met alle betrokkenen besproken en, indien nodig, bijgesteld. Een gemiddelde behandeling duurt 12 tot 18 weken. De behandeling wordt beëindigd indien de revalidatiedoelen bereikt zijn of indien het behandelteam van mening is dat multidisciplinaire behandeling geen toegevoegde waarde meer heeft, dan wel dat u als patiënt de doelstellingen zelfstandig kunt bereiken zonder therapeutische begeleiding.

De behandeling vindt individueel plaats, maar uw naaste omgeving speelt ook een belangrijke rol in het revalidatieproces. Om die reden betrekken wij uw partner, familie en/of vrienden bij enkele delen van het programma. Ook kan het zijn dat wij een beroep op hen doen voor het regelen van praktische zaken, als u hiertoe niet zelf in staat bent.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Revalidatie, op telefoonnummer: 0543 54 42 55. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur.

Klachten
Als u zaken over de behandeling niet begrijpt of ergens ontevreden over bent, dan wil de betreffende behandelaar dit graag met u bespreken. Mocht dit niet tot duidelijkheid leiden, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend revalidatiearts om het te bespreken. Indien dit onvoldoende oplevert, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Telefoonnummer:
0543 54 43 05, email: klachten@skbwinterswijk.nl

Nuttige adressen en patiëntenverenigingen
De Nederlandse CVA-vereniging “Samen verder”
Postadres: Postbus 60097
6800 JB Arnhem
Telefoonnummer: 088-3838300 (werkdagen van 10.00-12.00 uur)
Website: www.cva-vereniging.nl

Nederlandse Hartstichting
Postbus 300
2501 CH Den Haag
Telefoonnummer: 0900-3000300 (werkdagen van 9.00-13.00 uur)
Website: www.hartstichting.nl

Afasie Vereniging Nederland (AVN)
Den Heuvel 62
6881 VE VELP
Telefoonnummer: 026-3512512 (op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur)
Website: www.hersenletsel.nl
E-mail : avn@afasie.nl

Hersenstichting Nederland
Postbus 191
2501 CD Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 360 48 16
Secretariaat: 9.00 tot 17.00 uur
Patiëntenvoorlichting (niet voor persoonlijk medisch advies): 9.30 tot 13.00 uur
Website: www.hersenstichting.nl

Roessingh, centrum voor revalidatie
Bezoekadres: Roessinghsbleekweg 33
Postadres: Postbus 310, 7500 AH Enschede
Telefoonnummer: 053-4875875
Website: www.roessingh.nl

Roessingh arbeidsrevalidatie
Zie Roessingh, centrum voor revalidatie

Autorijschool Roessingh
Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Telefoon: 053 487 53 56
E-mail: rijschool@roessingh.nl

Professionals in NAH
Postbus 23
7240 AA Lochem
Telefoon: 0573-442646
E-mail: info@nah.nl

InteraktContour (verder met hersenletsel)
Postbus 128 (postadres)
8070 AC Nunspeet
E-mail: info@interaktcontour.nl
Vragen over verwijzingen en aanmelding via (0341) 255 777

Servicebureau InteraktContour
Geerdinksweg 191
7555 DZ Hengelo (O)
Tel. (074) 249 09 40

Stichting informele Zorg
Specifiek voor mantelzorgers/naasten
Website: www.siza.nl

Vithulp bij mantelzorg (vrijwillige zorgverlening Oost-Achterhoek)
Varsseveldseweg 5
7131 BG Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-820000 (werkdagen 9.00-15.00 uur)
Mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl

Afwezigheid
Wij vragen u om uw afwezigheid door ziekte en anderszins door te geven aan het secretariaat Revalidatie, op telefoonnummer: 0543
54 42 55. Herstel na ziekte kan op dezelfde wijze doorgegeven worden. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur.

Tot slot
Wij hopen dat u na het lezen van deze folder een beeld heeft gekregen van de revalidatiedagbehandeling in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat Revalidatie. Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rev666 versie aug 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |