Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling

PRB

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Deze folder is geschreven om u te informeren over de Poliklinische Revalidatiebehandeling (PRB) in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De revalidatieafdeling biedt gerichte zorgverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen die ten gevolge van ziekte of een ongeval beperkt zijn in hun dagelijks functioneren en sociale leven. Tijdens de revalidatieperiode komt u enkele malen per week naar het ziekenhuis voor behandeling. Het aantal keer wordt in eerste instantie samen met u vastgesteld door de revalidatiearts. Het revalidatieprogramma kan bestaan uit verschillende therapieën en begeleidingsvormen. Zo kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, begeleiding door een maatschappelijk werker of een psycholoog onderdeel uitmaken van uw programma.

Doel revalidatie
Revalidatie heeft als doel om u uiteindelijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren in uw dagelijks leven en in de maatschappij. Tijdens de revalidatieperiode leert u onder meer hoe u met uw beperkingen om kunt gaan. Daarnaast wordt u begeleid en getraind om uw eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten en de lichamelijke beperkingen te verminderen. U wordt gevraagd aan te geven welke specifieke behandeldoelen u heeft.

Revalidatieprogramma
De revalidatiearts stelt uw revalidatieprogramma samen.
In het revalidatieprogramma kan, naast training en omgang met beperkingen, ook aandacht worden besteed aan eventuele aanpassingen en hulpmiddelen voor thuis of op het werk, arbeid en scholing, vervoer en psychosociale gevolgen.

Aanvang behandeling
Wanneer de revalidatiearts u aanmeldt voor PRB, krijgt u via het secretariaat bericht over de start van de behandeling. Op de eerste behandeldag kunt u zich melden bij het secretariaat van de PRB op de revalidatieafdeling.

Afsprakenkaart
Na de intake krijgt u bij het secretariaat een afsprakenkaart. Hierop staan de afspraken voor 4 weken vermeld.

Secretariaat

Nadat de revalidatiearts u heeft aangemeld voor PRB, zal de secretaresse u informeren over de start van uw behandeling en de verdere gang van zaken betreffende uw behandeling.

Revalidatiebehandelteam
Bij de uitvoering van uw revalidatieprogramma zijn meerdere behandelaars betrokken, met ieder hun eigen vakgebied. Dit team van behandelaars komt regelmatig bijeen om het verloop van uw revalidatie te bespreken en zo nodig het programma bij te stellen. Na deze besprekingen wordt u door de revalidatiearts gezien voor controle. De volgende leden maken deel uit van het behandelteam:

Revalidatiearts
De revalidatiearts bepaalt uw revalidatieprogramma, is de voorzitter van het behandelteam, coördineert de behandeling en is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Hij kan specifieke aanvullende behandelingen instellen zoals bijvoorbeeld bij spasme en pijn.

Fysiotherapeut
De hoofdbehandeling van de fysiotherapie zal bestaan uit bewegingstherapie, waarbij een optimale houding en beweging, alsmede de algehele conditie geoefend worden. Hierbij is het van belang dat u een evenwicht leert vinden tussen de zwaarte van activiteiten en wat u lichamelijk (weer) aankunt. Indien nodig kan het oefenen ondersteund worden door andere behandelvormen, zoals manuele therapie en ontspanningstherapie. Tevens bestaat het team van fysiotherapie uit een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut, adem- en ontspanningstherapeut en handfysiotherapeut. Als het nodig is kan een manueel therapeut of een bekkenbodemtherapeut ingeschakeld worden.

Ergotherapeut
De ergotherapeut biedt u mogelijkheden om te leren uw dagelijkse activiteiten optimaal uit te voeren.
Alle activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid, arbeid, huishouding, vrije tijd of de zorg voor anderen kunnen tijdens de therapie aan bod komen, alsmede inzicht in en acceptatie van uw situatie. Zij zoeken met u naar een goed evenwicht tussen belasting en belastbaarheid ('Willen en kunnen'). Ook het opnieuw of anders leren uitvoeren van de dagelijkse handelingen kan een onderdeel van de behandeling zijn, eventueel met een hulpmiddel, aanpassing of voorziening. Zo nodig adviseert en begeleidt de ergotherapeut u bij het aanvragen van deze aanpassingen en voorzieningen.

Logopedist
De logopedist onderzoekt, diagnostiseert, behandelt en begeleidt patiënten en hun omgeving indien er stoornissen zijn op het gebied van de stem, de spraak, de taal of het gehoor, zodat de communicatie zo goed mogelijk verloopt. Ook wanneer er eet- en drinkproblemen zijn kan de logopedist u adviseren en behandelen. De behandeling gebeurt in principe individueel.

Maatschappelijk werker
Door ziekte of door de revalidatieperiode kan het evenwicht in uzelf of in uw gezin verstoord raken. Beperkingen en pijn kunnen ook verstrekkende gevolgen hebben voor de mensen in uw naaste omgeving. De maatschappelijk werker kan u helpen dit evenwicht te herstellen door middel van persoonlijke gesprekken met u en eventueel uw partner of familie. Daarnaast kunt u worden geholpen bij het regelen van een aantal praktische zaken, zoals het aanvragen van thuiszorg of informatie over diverse instanties. De maatschappelijk werker kan u ook ondersteunen in het uitoefenen van de nieuwe vaardigheden en gedrag die u in de therapie geleerd heeft.

Psycholoog
De psycholoog in het ziekenhuis is een deskundige op het gebied van gedrag en de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Daarnaast houdt hij zich bezig met de invloed van gedachten en emoties zoals angst en spanning op uw lichamelijke klachten. De psycholoog voert diagnostiek uit, al dan niet met behulp van testen. Dit kan een persoonlijkheidsonderzoek zijn of een neuropsychologisch onderzoek.
Daarnaast kan de psycholoog een individuele behandeling aanbieden met als hoofddoel het leren omgaan met en verwerken van de beperkingen en het accepteren van de nieuwe situatie.

Revalidatietechniek

In het SKB is voor het aanmeten en verstrekken van onder andere prothesen, korsetten en spalken een orthopedisch instrumentmaker beschikbaar, die een gemeenschappelijk spreekuur heeft met de revalidatiearts. Tevens is er een spreekuur met een orthopedisch schoenmaker met betrekking tot aangepast schoeisel.

Afwezigheid
Wij vragen u om uw afwezigheid door ziekte en anderszins door te geven aan het secretariaat Revalidatie op telefoonnummer: 0543 54 42 55. Herstel na ziekte kan op dezelfde wijze doorgegeven worden. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur.

Tot slot
Wij hopen dat u na het lezen van deze folder een beeld heeft gekregen van de revalidatiedagbehandeling in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat Revalidatie.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rev549 versie aug 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |