Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Inwendige looprecorder implantatie

Inwendige looprecorder implantatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw cardioloog heeft met u afgesproken om een Reveal LINQ™ bij u te plaatsen. Een Reveal LINQ™ is een implanteerbare hartmonitor die automatisch informatie over de activiteit van het hart registreert, ook als u zich niet in het ziekenhuis bevindt. De Reveal LINQ™ slaat uw hartritme op als dit afwijkend is of wanneer u de afstandsbediening gebruikt. Het plaatsen van een Reveal LINQ gebeurt tijdens een kortdurende dagopname in het SKB.

Waarom heeft u een Reveal nodig
U krijgt een Reveal LINQ™ als uw arts uw hartritme gedurende langere tijd wil controleren en beoordelen om een diagnose te kunnen stellen. Daarnaast kunnen kenmerken van klachten in verband worden gebracht met mogelijke hartritmestoornissen. Deze klachten kunnen zich voordoen op andere momenten dan wanneer u de arts bezoekt of bepaalde onderzoeken ondergaat. De Reveal LINQ™ kan op elk moment gegevens opslaan en later gecontroleerd worden.

De Reveal LINQ™ wordt geplaatst als u klachten heeft zoals verlies van het bewustzijn, duizeligheid of licht in het hoofd of hartkloppingen. De oorzaak van deze klachten kan een stoornis in het hartritme zijn of kan een andere reden hebben.

Het Reveal LINQ™-systeem

Een Reveal LINQ™-systeem bestaat uit een hartmonitor (1,2 cm³, figuur 1) die onder de huid (figuur 2) geplaatst wordt; een persoonlijke afstandsbediening (activator, figuur 3) en een draadloze patiëntmonitor (figuur 4). De Reveal LINQ™ slaat automatisch hartritmestoornissen op of slaat uw hartritme op als u uw afstandsbediening gebruikt. Met de afstandsbediening kunt u zelf informatie over uw hart opslaan in het geheugen van uw Reveal LINQ™. Deze moet u activeren binnen vijf minuten vanaf het moment dat u uw klachten voelt. Daarom is het van belang deze afstandsbediening altijd bij de hand te hebben! Tijdens de eerste controle op de polikliniek krijgt u de patiëntmonitor mee naar huis. De patiëntmonitor (MyCareLink™) stuurt de gegevens die opgeslagen zijn in uw Reveal LINQ automatisch door vanuit uw huis naar het ziekenhuis. Iedere week worden deze inzendingen beoordeeld.
LINQ in handImplantaatplek in borstkas
Figuur 1
Figuur 2

Activator
45
Figuur 3
Figuur 4De dag van de implantatie

  • Voor de implantatie wordt u verwacht op de afdeling ‘Dagbehandeling’ op E1. U hebt de informatiefolder: ‘Dagopname (bij operatie)’ meegekregen. Wilt u deze van te voren doorlezen?
  • Voor de implantatie hoeft u niet nuchter te zijn. Wel gebruikt u een licht ontbijt, zoals een beschuit of cracker en een kopje thee.
  • Uw medicijnen kunt u normaal door gebruiken. Het gebruik van plastabletten kunt u beter uitstellen tot na de ingreep. De cardioloog overlegt met u over het gebruik van bloedverdunner.
  • De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje bij u in zodat u een antibioticum kunt krijgen in de ader. Dit krijgt u zowel een uur vóór als 3 uur ná de ingreep.
Het plaatsen van de Reveal LINQ™ verloopt in vier stappen
  1. De pacemakertechnicus bepaalt voor de operatie de plaats waar de Reveal LINQ™ wordt geïmplanteerd. De assistenten van de cardioloog brengen u daarna naar de angiokamer op de afdeling Radiologie.
  2. Uw huid wordt gedesinfecteerd op de plaats waar de Reveal LINQ™ wordt geïmplanteerd. Indien nodig wordt de plek voordien geschoren. U komt onder steriele doeken te liggen. De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving; maakt een snede van ongeveer 0,5 cm en maakt ruimte onder uw huid om de Reveal LINQ™ te plaatsen.
  3. De Reveal LINQ™ wordt onder uw huid ingebracht.
  4. Daarna wordt het wondje d.m.v. een hechting (oplosbaar) of pleisterstrips gesloten door de arts. In de bijlage leest u hoe u het operatiewondje moet verzorgen.
Na de ingreep
Na de plaatsing heeft u aansluitend een gesprek met een pacemakertechnicus die de Reveal LINQ™ instelt, en u uitleg geeft over de werking en gebruik van de activator en de Reveal LINQ™ . Tijdens de eerste controle na ongeveer 5 weken krijgt u instructies omtrent het gebruik van de patiëntmonitor. Om deze redenen adviseren wij u om iemand mee te nemen die met u deze instructies aanhoort. Er worden vervolgcontroles met u afgesproken om te kijken naar de wond en of de Reveal LINQ™ naar behoren werkt.

Dit kan met de gegevens die door de Reveal LINQ™ geregistreerd zijn. Ook kan beoordeeld worden of uw symptomen gerelateerd zijn aan uw hartritme.

De Reveal LINQ™ heeft een levensduur van ca 3 jaar. Als de Reveal LINQ™ heeft aangetoond dat uw klachten veroorzaakt worden door ritmestoornissen of juist niet, kan deze verwijderd worden (bijvoorbeeld omdat u een pacemaker nodig heeft).

Gebruik Activator
De Reveal registreert uit zichzelf bepaalde bijzonderheden met betrekking tot uw hartslag. Echter de Reveal kan niet “zien” wanneer u klachten heeft. Indien u klachten krijgt waarvoor u de Reveal heeft gekregen gebruikt u de activator. Hiervoor heeft u ongeveer 5 minuten de tijd, daarom moet u deze ook altijd bij u dragen.

De activator heeft één knop (1). Deze drukt u in; hierna gaat het blauwe lampje (2) knipperen. Vervolgens houdt u de activator, door de kleren, over de Reveal, nu hoort u er een piepje en vervolgens gaat het groene lampje (3) branden. Dit geeft aan dat de registratie is goed gegaan. U kunt 4 registraties doen, daarna wordt de eerste automatisch verwijderd.

Als u (bijna) onwel werd, moet u met de polikliniek Cardiologie contact opnemen, via tel. 0543 54 42 25. De secretaresse overlegt dan met de pacemakertechnicus. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor controle. Buiten kantoortijden en bij ernstige omstandigheden, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of 112.

Mocht u bij de huisartsenpost zijn geweest vanwege hartklachten in verband met de Reveal LINQ™, wilt u dan de volgende werkdag contact opnemen met de polikliniek Cardiologie? Bij de huisartsenpost kan de Reveal LINQ™ namelijk niet uitgelezen worden.

Duur plaatsing en gesprek
De voorbereiding, plaatsing en het aansluitend gesprek zullen ongeveer een halve dag in beslag nemen.

Naar huis

De verpleegkundige informeert u over het tijdstip van vertrek en geeft instructies over de wondverzorging. De dag na ontslag neemt de verpleegkundige telefonisch contact met u op om te informeren hoe het gaat. Zo nodig mag u voor de pijn paracetamol gebruiken. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing in de verpakking. Mocht u constateren dat in de eerste week na de implantatie de wond thuis opzwelt, meer pijn gaat doen, rood wordt of dat u koorts of koude rillingen krijgt dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Cardiologie, T 0543 54 42 25 of met uw eigen huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Adviezen voor thuis
Er is bij u een implanteerbare hartmonitor geplaatst. Het is belangrijk dat u de volgende adviezen in acht neemt om de kans op complicaties te verminderen.
Neem contact op met de polikliniek Cardiologie of met de huisarts bij onderstaande symptomen
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: car325 versie sep 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |