Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Schildklierhormoontest

Schildklierhormoontest

T.R.H. – LHRH test

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de kinderafdeling in verband met het afnemen van een schildklierhormoontest (oftewel een T.R.H. - LHRH test). Het doel van deze test is het meten van een aantal stoffen in het bloed. Deze stoffen worden gemeten voor - en na toediening van een schildklierstimulerend middel.

Afspraak
De afspraak voor dit onderzoek is op ....................... om ……………..... uur.

Als u de gemaakte afspraak voor het onderzoek niet kunt nakomen, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door op telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Neemt u in ieder geval contact met ons op als uw kind:
In overleg met u wordt dan zo nodig een nieuwe afspraak gemaakt.

Procedure
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de kinderafdeling. Wilt u, indien dat nog niet gebeurd is, uw kind laten inschrijven bij dereceptie in de centrale hal. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Voorbereiding
Voor deze test zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

De test
U kunt gedurende de test steeds bij uw kind aanwezig blijven. Voor het afnemen van de test brengt de kinderarts een infuus in. Voordien wordt een verdovende zalf aangebracht op de plaats van het infuus. Dit moet een half uur inwerken.Zodra het infuus is ingebracht, zal de verpleegkundige op vaste tijdstippen bloed komen afnemen via dit infuus.

Ook wordt via dit infuus een schildklierstimulerend middel toegediend. De arts bepaalt de duur van de test. De tijd ligt tussen de 1 en 3 uur.

Op de afdeling is volop spelmateriaal aanwezig voor het kind om zich mee te vermaken gedurende de test. Uiteraard mag u ook spullen van thuis meebrengen.

Uitslag
Uw arts spreekt met u af, wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de kinderafdeling op: 0543 54 44 95 of met de polikliniek Kindergeneeskunde op: 0543 54 43 50. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 16.30 uur.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder De rechten en plichten van de patiënt, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin517 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |