Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Mammacare
Chirurgie

Schildwachtklier procedure bij borstkanker

Schildwachtklier procedure bij borstkanker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw chirurg heeft met u besproken dat de schildwachtklier (ook wel ‘poortwachtersklier’) wordt onderzocht. Dit houdt in, dat er door middel van een kleine ingreep onderzocht wordt of er uitzaaiingen van kankercellen in de lymfeklieren zijn. Dit kan gebeuren vóór of tijdens de ingreep van het verwijderen van de kwaadaardige afwijking in de borst. Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek en de verwijdering van de schildwachtklier(en).

Achtergrondinformatie
Bij de behandeling van borstkanker is het van belang om te weten of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de oksel. De lymfeafvloed van de borst naar de oksel gaat meestal volgens een vast patroon. Mochten er vanuit de borst uitzaaiingen naar de lymfeklieren zijn gegaan dan zullen deze zich als eerste nestelen in deze eerste lymfeklier(en); de schildwachtklier(en).

Schildwachtklieren
Bron: www.kanker.nl

Meestal worden er 1 tot 3 schildwachtklieren gevonden. Door een licht radioactieve stof in de borst te spuiten kan deze lymfeafvloed in kaart worden gebracht en kan de eerste lymfeklier die vanuit de borst door de radioactieve stof bereikt wordt (de schildwachtklier), gevonden worden.

Hieronder ziet u de ligging van de schildwachtklier weergegeven.
80
Bron: www.kanker.nl

Er bestaat een zeer geringe kans, dat de schildwachtklier niet gevonden wordt, of op een locatie zichtbaar is waarin de verwijdering van de schildwachtklier lastiger is. In deze gevallen zal de chirurg dit met u bespreken.

De procedure bestaat uit 2 onderdelen die op twee verschillende momenten worden uitgevoerd:
  1. Het onderzoek van de schildwachtklier op de afdeling Nucleaire Geneeskunde
  2. Het verwijderen van de schildwachtklier op de operatiekamer.
De voorbereiding op de afdeling Nucleaire Geneeskunde
Op de afgesproken dag en tijd (over het algemeen maandag middag) meldt u zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Als u het prettig vindt mag uw begeleider/ster bij het onderzoek aanwezig zijn.

Een medisch nucleair medewerker neemt u mee naar een onderzoeksruimte. U ligt met ontbloot bovenlichaam met uw rug op de onderzoekstafel. Vervolgens wordt er een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof in de borst gespoten. De stof verspreidt zich langzaam en hoopt zich op de in de lymfeklier (de schildwachtklier).

Vervolgens moet u ongeveer 3 uur wachten. In de wachttijd moet u regelmatig de injectieplaats masseren, dit bevordert de afvloed van de radioactieve vloeistof. Na ongeveer 3 uur wordt u weer terug verwacht op polikliniek.

Er worden dan 2 scans gemaakt van elk 4 minuten. U ligt daarvoor weer met ontbloot bovenlichaam op de onderzoekstafel. Tijdens het maken van de foto’s wordt er ter plaatse van de schildwachtklier een markering, met een viltstift, op de huid aangebracht. Vervolgens wordt met een andere kleine camera de hoeveelheid activiteit in de schildwachtklier gemeten en genoteerd.

Na het maken van de scans kunt u weer terug naar huis.

Procedure verwijderen van de schildwachtklier
Een middag of een dag na de voorbereiding op de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt de ingreep plaats.

Er zijn 2 mogelijkheden, namelijk:
1) De operatie vindt een dag na de voorbereiding plaats.
2) De voorbereiding op de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt ’s morgens plaats en de operatie ’s middags.

Voorbereiding
Voor de operatie is het van belang dat u de voorbereiding aanhoudt die in het boekje ‘Borstkanker, opname en operatie’ beschreven staat. Hierin is ook de verdere informatie rondom de operatie opgenomen.

De ingreep
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie vindt het verwijderen van de schildwachtklier apart of tegelijk met de operatie van de borst plaats.

Er wordt meestal gekozen voor het gelijktijdig verwijderen van de schildwachtklier. Daarom staat in deze folder die situatie beschreven. Als het bij u niet gelijktijdig met de borstoperatie plaatsvindt, licht de mammacareverpleegkundige de afspraken verder toe.

Er wordt eventueel een blauwe kleurstof in de borst gespoten. Bij de operatie kan de chirurg nu de schildwachtklier(en) goed herkennen aan de eerder ingespoten radioactiviteit (en eventueel aan de blauwe kleur). De schildwachtklier(en) wordt/ worden verwijderd. Om de klier(en) te kunnen verwijderen zal in de oksel een snee gemaakt worden van ongeveer 4 of 5 centimeter. De hele operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

De verwijderde klier(en) worden naar het laboratorium gestuurd voor microscopisch onderzoek, om zo vast te kunnen stellen of er uitzaaiingen in de schildwachtklier(en) aanwezig zijn.

Meer informatie staat in de folder: ‘Borstkanker, opname en operatie’.

Adviezen na het verwijderen van de schildwachtklier

Mogelijke risico’s en complicaties na het verwijderen van de schildwachtklier
Na enkele dagen is de radioactieve stof uit uw lichaam verdwenen. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat deze stof in uw lichaam zit.

Wanneer contact opnemen?
Neemt u de eerste week na de ingreep contact op met het ziekenhuis bij:
De mammacareverpleegkundige is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. T.0543 54 45 08. Overigens kunt u haar ook benaderen voor andere vragen.

Buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. 0543 54 45 55.

De uitslag
U krijgt een afspraak bij uw chirurg om de uitslag te bespreken. Indien het als aparte operatie uitgevoerd wordt is dit ongeveer 2-3 werkdagen na de ingreep. Bij een combinatie ingreep vindt de uitslag van het weefselonderzoek tegelijk plaats met die van het borstweefsel; dit is meestal 7-10 werkdagen na de operatie.

Hebben de borstkankercellen zich verspreid naar de lymfeklieren?
De aanwezigheid van tumorcellen in de lymfeklieren van de oksel is een belangrijke voorspellende factor met betrekking tot de kans op uitzaaiingen elders in het lichaam. De lymfeklieren vormen als het ware een filter voor het lymfevocht. Lymfevocht stroomt door het gehele lichaam. Indien het lymfevocht de borst verlaat, gaat het eerst door de lymfeklieren. Deze proberen de tumorcellen te vangen om te voorkomen dat ze andere delen van het lichaam bereiken.

Als er geen uitzaaiingen zijn gevonden worden de overige lymfeklieren niet verwijderd. Worden er wel (mini-)uitzaaiingen in de schildwachtklier gevonden dan is er meestal een behandeling van de oksel nodig. Deze behandeling kan bestaan uit een operatie of een bestraling.

Bij een operatieve behandeling worden de resterende lymfeklieren uit de oksel verwijderd (okselkliertoilet); dit gebeurt meestal tegelijk met de operatie van de borst. Een bestraling van de klieren vindt pas na de operatie plaats.

In alle gevallen ontvangt u, indien van toepassing, nadere informatie.

Overige informatie

Verhinderd
Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip, geeft u dit dan tijdig door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur op telefoonnummer 0543 - 54 42 72.

Zwangerschap
Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw behandeld specialist. Uw specialist kan dan overwegen een ander onderzoek (zonder straling) te laten doen.

Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, moet dit meestal korte tijd onderbroken worden. Hoelang die onderbreking duurt, is afhankelijk van het soort onderzoek. Dit overlegt de nucleair geneeskundige met u.

Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: mam286 (M) versie jan 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |