Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Orthopedie

Schouderoperatie

Schouderoperatie

Neerplastiek en cuffherstel

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inhoudsopgave

Inleiding
1. Oorzaak van de klachten
2. Klachten
3. Voorbereiding op de opname
4. De operatie
5. Mogelijke complicaties
6. Na de operatie
7. Ontslag en controle
8. Fysiotherapie
9. Nadere informatie
10. Geheimhouding en privacy

Bijlage I Adviezen voor thuis

Bijlage II Oefeningen na de operatie Neerplastiek

Bijlage III Oefeningen na de operatie met cuff herstel

Inleiding
Binnenkort wordt u opgenomen voor een schouderoperatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, operatie en leefregels na de operatie. Wij adviseren u om deze brochure goed te bewaren en bij elk bezoek aan het ziekenhuis mee te nemen. Er staat informatie in waar u ook tijdens uw opname wat aan heeft. Bovendien bevat de brochure adviezen voor als u weer thuis bent.

1 Wat is de oorzaak van uw klachten?
Het schoudergewricht wordt gevormd door een deel van het schouderblad (de kom) en de kop van de bovenarm. Om het gewricht bevindt zich een gewrichtskapsel. Daar omheen lopen spieren en pezen. Het gewrichtskapsel, de spieren en pezen vormen samen de 'cuff'.

Door de vorm van het schouderblad is de ruimte die de spieren en pezen hebben om te bewegen heel klein. Sommige mensen zijn zo gebouwd dat de ruimte extra smal is. Bij het ouder worden wordt de pees wat dikker en daardoor kan het dus zijn dat de pees te weinig ruimte heeft om te kunnen passeren. Bovendien veroorzaakt het schouderblad irritatie waardoor de slijmbeurs ontstoken raakt. Als u vaak bewegingen boven het hoofd maakt kan dat proces eerder optreden. Wanneer dit langer blijft bestaan, kan er een scheurtje ontstaan in de cuff.

Naast een scheurtje in de cuff met als oorzaak de geringe ruimte zoals hierboven vermeld, kan er ook een scheur in de cuff ontstaan na een val. Met behulp van een echo-onderzoek kan men een scheur vaststellen.

2 Klachten
De beknelde spieren en pezen en de ontstoken slijmbeurs veroorzaken pijnklachten bij het optillen van de arm. De pijn wordt vooral gevoeld bij voorwaartse tilbewegingen, zoals het ophangen van een jas en het gooien van een bal. Ook het aantrekken van een jas, werken boven het hoofd en het op de schouder liggen worden gevoeliger. Wanneer er sprake is van een scheur in de cuff als gevolg van een val, is het soms niet meer mogelijk om de arm op te heffen.

Verminderen van de klachten
Er zijn verschillende mogelijkheden om de klachten te verminderen
  • Wanneer er sprake van pijn is kunnen pijnstillers voorgeschreven worden om deze pijn te verminderen;
  • Met behulp van fysiotherapie. De fysiotherapeut zal door middel van oefeningen de pijn proberen te verlichten en de spierkracht en coördinatie proberen te herstellen;
  • Met behulp van injecties met ontstekingsremmende werking kan de ontstoken slijmbeurs tot rust gebracht worden;
  • Door middel van een operatie. Als voorgaande maatregelen onvoldoende helpen, is een operatie vaak de enige oplossing. De kans dat na een operatie de klachten verdwijnen is 80%. Eén op de vijf patiënten blijft, ondanks een operatie, toch klachten houden.
Diagnose en onderzoek
De arts stelt de diagnose aan de hand van de aard van de klachten, het lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s en eventueel een MRI-scan of echo. Na het bezoek aan de arts gaat u naar de afdeling Opname. Hier krijgt u informatie over:
3. Voorbereiding op de opname
Voor de operatie krijgt u een afspraak bij de anesthesioloog, apothekersassistente en eventueel de opnameverpleegkundige. (Het Pré-operatief spreekuur (POS). Informatie hierover leest u in de folder: ‘Uw operatie en anesthesie’.

Stoppen met antistollingsmiddelen

Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunnende medicijnen) gebruikt, stopt u hiermee in overleg met uw specialist.

Bevestiging opname
Een week voor opname wordt de ingreep telefonisch bevestigd. Dan hoort u ook op welke verpleegafdeling u wordt verwacht. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op de verpleegafdeling.

Voor de opname neemt u mee:

In verband met de hygiëne adviseren wij u vooraf thuis te douchen en nagellak, make-up en sieraden te verwijderen. Denk aan het tijdig stoppen met het innemen van bloedverdunnende middelen (indien van toepassing).

4. Behandeldag
Op de afdeling bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie. De verpleegkundige geeft informatie over deze dag en neemt bijzonderheden door. In overleg met de verpleegkundige zet u met watervaste stift een pijl richting de te opereren schouder.

U krijgt een operatiejasje dat u aan kunt trekken, uw onderbroek mag u aanhouden. Sieraden zoals: kettingen, horloge, ringen, oorbellen en piercings moeten allemaal af en uit. Uw bril of een gebitsprothese kunt u op- of inhouden. Eventuele contactlenzen moeten uit. Wij adviseren u een bril mee te nemen.

Op de verpleegafdeling is radio en televisie aangesloten, waar u gratis gebruik van kunt maken.

5 De operatie: Neerplastiek met eventueel een cuffherstel
Een Neerplastiek is een operatie aan de schouder volgens Neer; Neer was in hetverleden een bekende schouderspecialist. De operatie kan uitgevoerd worden door middel van een open procedure of via een zogenaamdescopie (kijkoperatie).

Open procedure
Bij de open procedure wordt een kleine snee van ongeveer vijf centimeter gemaakt.De ontstoken slijmbeurs wordt verwijderd en aan de onderkant van het schouderblad wordt een stukje bot verwijderd.Eventuele kalkophopingen worden ook verwijderd. De bewegingsruimte voor de spieren en pezen is nu vergroot, zodat zij niet meer bekneld raken en de irritaties verdwijnen. De pijnklachten zullen daardoor verdwijnen.

Er wordt ook gekeken naar de cuff. Wanneer er sprake is van een scheurtje in de cuff, wordt deze indien mogelijk tijdens de operatie gehecht. De hechting zorgt ervoor dat de scheur kan genezen.

De operatie duurt tussen 15 en 30 minuten. Als er een sprake is van een cuff scheur en deze gehecht moet worden, duurt de ingreep langer.

Operatie via een scopie (kijkoperatie)
Bij een kijkoperatie worden 2 of 3 steekgaatjes rond de schouder gemaakt en wordt eerst het schoudergewricht aan de binnenzijde bekeken. De arts kan zo beoordelen of het gewrichtskapsel en de spieren rondom het schoudergewricht (= cuff) beschadigd zijn. Als de cuff niet beschadigd is, zal de arts vervolgens de ontstoken slijmbeurs verwijderen. Hiermee wordt de ruimte tussen de cuff en het uitstekende bot van het schouderblad overzichtelijk en kan de arts bekijken of de spieren en pezen kalk bevatten. Tot slot wordt met behulp van een frees een gedeelte van het bot van het schouderblad afgehaald. De bewegingsruimte voor de spieren en pezen is nu vergroot, zodat zij niet meer bekneld raken. De pijnklachten zullen daardoor verdwijnen.

Indien er sprake is van een scheur in de cuff is het in veel gevallen noodzakelijk om een grotere snede in de schouder te maken, zodat de cuff gehecht kan worden.

De operatie duurt 30 tot 45 minuten.

Voordelen van een operatie
De operatie zal een snelle vermindering van de pijn met zich meebrengen dankzij de toegenomen ruimte voor de spieren en pezen. Na de revalidatieperiode zullen de normale bewegingen van het schoudergewricht weer mogelijk zijn.

6 Mogelijke complicaties
Gelukkig treden na een schouderoperatie niet vaak complicaties op. Toch zijn er een aantal complicaties. Er zijn algemene complicaties en complicaties die specifiek bij deze operatie horen.

Algemene complicaties bij een operatie
  • Omdat er sneden in de huid worden gemaakt, kan een huidzenuw beschadigd raken. Dit geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn ze echter blijvend.
  • Er kan een nabloeding optreden.
  • Een wondinfectie is een vervelende complicatie. De kans hierop is echter erg klein.
Specifieke complicaties bij de schouderoperatie:
Frozen shoulder: de schouder kan in enkele gevallen als gevolg van littekenvorming stijf worden. Het is dus erg belangrijk de oefeninstructies die u krijgt van uw fysiotherapeut goed op te volgen en actief te revalideren.

Indien u last krijgt van een frozen shoulder en dit door intensieve fysiotherapie niet verbetert, kan het zijn dat uw schouder onder narcose moet worden doorbewogen.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u dit altijd met uw arts bespreken.

7 Na de operatie
Na de operatie haalt de verpleegkundige u weer van de operatieafdeling en brengt u naar uw kamer. Als u niet onder algehele narcose bent geweest, krijgt u iets te eten en te drinken. De verpleegkundige kijkt hoe het met u gaat, of de pijn onder controle is en controleert de wond en (indien aanwezig) het infuus. Zij zal u volgens voorschrift pijnstillers geven.

Eventueel heeft de arts een drain (dun slangetje om wondvocht af te laten lopen) ingebracht. De verpleegkundige verwijdert deze, voordat u weer naar huis gaat. In sommige gevallen wordt de drain één of enkele dagen later verwijderd.

Indien u een Neerplastiek zonder cuffherstel heeft ondergaan, draagt u na de operatie een mitella. Deze mag af wanneer de verdoving is uitgewerkt. Daarna gaat u beginnen met oefeningen onder begeleiding van de fysiotherapeut. Deze komt vóór ontslag uit het ziekenhuis bij u langs.

Indien u een Neerplastiek mét cuffherstel heeft ondergaan, draagt u minimaal vier weken een immobilisatiesling. Deze sling moet u dag en nacht dragen, zodat de arm niet naar buiten gedraaid kan worden. De arm mag voorzichtig uit de sling gehaald worden. Als u naar voren buigt, kan de oksel gewassen worden en kunt u zich aankleden. De fysiotherapeut en de verpleegkundige geven u instructies voor ontslag uit het ziekenhuis. De immobilisatiesling moet u dragen tot de eerstvolgende controle op de polikliniek.

De verschillen tussen bovengenoemde ingrepen zijn groot en echter niet altijd vóór de operatie te voorspellen (ondanks röntgenfoto’s voor de operatie). Wij vragen u hiermee rekening te houden.

8 Ontslag en controle
In overleg met de orthopedisch chirurg zal de ingreep in dagbehandeling of een korte opname plaatsvinden. De orthopeed komt voor ontslag nog bij u langs om de bevindingen tijdens de operatie met u te bespreken. Als alle controles goed zijn en het herstel goed verlopen is, mag u naar huis.

De verpleegkundige helpt u waar nodig bij de lichamelijke verzorging en regelt eventuele nazorg voor thuis.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een controle afspraak mee. Daarnaast neemt de verpleegkundige nog enkele praktische zaken met u door. U kunt niet zelf naar huis rijden en wij adviseren u om af te spreken dat iemand u komt halen met een rolstoel, die in de centrale hal geleend kan worden.

U krijgt een recept mee voor medicijnen, die pijnstillend en ontstekingsremmend werken. In de meeste situaties is dit paracetamol en diclofenac. Omdat Diclofenac ook ontstekingremmend werkt, adviseren wij u deze thuis op te maken.

Richtlijnen en adviezen voor thuis.
De dag na de operatie mag u weer douchen. Na het douchen droogt u de wond voorzichtig en kunt u een pleister op de wond doen, als deze nog niet dicht is of als u dit prettig vindt.

De verpleegkundige neemt op de eerste werkdag na ontslag tijdens kantooruren contact met u op om te vragen hoe het met u gaat en de opname in het kort na te bespreken. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen en/of onduidelijkheden aan te geven.

Mochten er vóór uw controleafspraak klachten of complicaties optreden, overlegt u dan met uw huisarts of belt u met de polikliniek Orthopedie. Deze is te bereiken op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur op het volgende telefoonnummer: 0543 54 45 60

Wij adviseren u dit te doen in de volgende gevallen:
Fysiotherapie
Als u thuis bent, maakt u een afspraak met een fysiotherapeut voor revalidatie. De eerste twee weken is het vanwege de nog aanwezige pijn niet zinvol om al te oefenen. De start van de fysiotherapie is afhankelijk van de soort operatie, welke u heeft ondergaan:

Nadere informatie
Wilt u op internet aanvullende informatie opzoeken dan verwijzen wij u naar de volgende Websites: www.skbwinterswijk.nl en www.orthopeden.org

Hebt u nog vragen dan kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
Receptie: 0543 54 44 44
Secretariaat anesthesie: 0543 54 42 00
Polikliniek Orthopedie: 0543 54 45 60
Afdeling Dagbehandeling: 0543 54 45 06

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Bijlage I

Adviezen na een schouder operatie
U hebt een operatie aan de schouder ondergaan. Het is belangrijk dat u de volgende leefregels in acht neemt om de kans op complicaties te verminderen.

Bijlage II
Oefeningen na de operatie neerplastiek zonder immobilisatieslang
Let op: Doe alleen de oefeningen die door de fysiotherapeut worden aangegeven. Oefen minimaal drie keer per dag, en oefen regelmatig voor de spiegel. Tijdens het oefenen kan er een drukkend, trekkend en zeurend gevoel ontstaan, ook kan de schouder vermoeid aan gaan voelen. Dit is geen reden om te stoppen met de oefeningen. Forceer niets en blijf binnen de pijngrens.

Oefening 1: elleboog
Maak met de onderarm een draaiende beweging, alsof u een sleutel omdraait. Doe dit 10x.

Oefening 2: elleboog
Laat de geopereerde arm langs het lichaam hangen. Ondersteun met uw gezonde arm de bovenarm tegen het lichaam. Strek en buig uw elleboog zover u kunt. Doe dit 10x.

Oefening 3: schoudergordel
Trek beide schouders op en laat ze weer zakken; zorg dat dit tegelijkertijd gebeurt. Doe dit 10x.

Oefening 4: schoudergordel
Laat uw armen ontspannen langs uw lichaam hangen. Maak tegelijkertijd cirkelvormige bewegingen met uw schouders. Doe dit 10x vooruit en 10x achteruit.

Oefening 5: hals

Draai uw hoofd voorzichtig heen en weer. Bij duizeligheid moet u stoppen! Doe dit 10x naar beide kanten.

Oefening 6: schoudergewricht
Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm en maak cirkelvormige bewegingen. Doe dit 10x linksom en 10x rechtsom.

Oefening 7: schoudergewricht
(bewegen tot schouderhoogte is de eerste 14 dagen voldoende)
Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm. Hef de arm voor- en zijwaarts. Doe dit voor beide richtingen 10x.

Bijlage III
Oefeningen na de operatie neerplastiek met cuff herstel

Dit schema is bedoeld als geheugensteuntje in de thuissituatie. Doe alleen die oefeningen die door de fysiotherapeut worden aangegeven. Voor alle oefeningen geldt: oefen minimaal drie keer per dag, doe dit zonder immobilisatiesling (draagband) en oefen regelmatig voor de spiegel. Tijdens het oefenen kan er een drukkend, trekkend en zeurend gevoel ontstaan, ook kan de schouder vermoeid aan gaan voelen. Dit is geen reden om te stoppen met de oefeningen. Forceer niets en blijf binnen de pijngrens.

Oefening 1: elleboog
Maak met de onderarm een draaiende beweging, alsof u een sleutel omdraait. Doe dit 10x.

Oefening 2: elleboog
Laat de geopereerde arm langs het lichaam hangen. Ondersteun met uw gezonde arm de bovenarm tegen het lichaam. Strek en buig uw elleboog zover u kunt. Doe dit 10x.

Oefening 3: schoudergordel
Trek beide schouders op en laat ze weer zakken; zorg dat dit tegelijkertijd gebeurt. Doe dit 10x.

Oefening 4: schoudergordel
Laat uw armen ontspannen langs uw lichaam hangen. Maak tegelijkertijd cirkelvormige bewegingen met uw schouders. Doe dit 10x vooruit en 10x achteruit.

Oefening 5: hals

Draai uw hoofd voorzichtig heen en weer. Bij duizeligheid moet u stoppen! Doe dit 10x naar beide kanten.

Oefening 6: schoudergewricht
Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm en maak cirkelvormige bewegingen. Houd hierbij de duim naar binnen gericht. Doe dit 10x linksom.

Na controle door de orthopedisch chirurg mag u met deze oefening beginnen.
Oefening 7: schoudergewricht
(bewegen tot schouderhoogte is de eerste 14 dagen voldoende)
Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm. Hef de arm voor- en zijwaarts. Doe dit voor beide richtingen 10x

Het hervatten van het dagelijks leven en werkzaamheden na een neerplastiek
U gaat steeds beter bewegen. Ook de kracht en coördinatie van de spieren nemen toe.

Wanneer u de draagband niet meer nodig heeft en u voldoende controle over uw arm heeft kunt u weer gaan autorijden en fietsen. Laat uw fysiotherapeut dit mede beoordelen.

Zittend werk kan vaak na vier weken hervat worden. Zwaarder lichamelijk werk kan vaak pas na zes tot acht weken hervat worden.

Uw schouder en/of arm kan nog enige tijd gevoelig blijven. De hervatting van uw werk wordt begeleid door uw bedrijfsarts. Neem daarover met hem contact op.

De terugkeer naar zwaardere belasting en sport

De meeste sporten kunnen vaak na drie maanden weer uitgeoefend worden.


Foldernummer: ort140 versie dec 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |